Miesiąc: kwiecień 2022

Najniższy sentyment krajowych inwestorów indywidualnych od ponad 4 miesięcy

Cały czas pozostaję pod wielkim wrażeniem skrajnie niskiego odczytu sentymentu amerykańskich inwestorów indywidualnych ujawnionego przez opublikowany w czwartek sondaż AAII (American Association of Individual Investors). W okresie minionego pokolenia tak wielki pesymizm panował w tej grupie jedynie w marcu 2009 i wrześniu-listopadzie 1990. Dla podkreślenia potencjalnej wagi tego czwartkowego sygnału może mu podobne nanieść na …

Czy ceny akcji Netflixa i CD Projekt obronią linie wsparcia kanałów długoterminowych trendów wzrostowych?

Jeśli chodzi o Netflix, to moja odpowiedź na zadane w tytule pytanie jest pozytywna. Nieco szarżując stwierdzę, że kurs akcji Netflixa zawsze co 10 lat testuje dolne ograniczenie swego kanału długoterminowego trendu wzrostowego. Wystarczy zerknąć na poniższy obrazek i zobaczyć sytuację z 2002 i 2012 roku. Obecnie mamy rok 2022 i taki sam jak 10 …

EUR/USD zejdzie w tym roku do parytetu?

Od momentu załamania się w latach 1971-1974 powojennego systemu kursów stałych głównych walut wprowadzonego w Bretton Woods kurs dolara do innych walut zaczął silnie fluktuować. Na wykresie kursu EUR/USD (zrekonstruowanego na podstawie zachowania walut europejskich względem dolara z czasów przed powołaniem strefy euro) z ostatniego półwiecza widzimy potężne szczyty (dołki kursu dolara) w 1980, 1992 …

Problem z inwersją krzywej rentowności w USA

Dawno temu Alan Greenspan – przewodniczący amerykańskiej Rezerwy Federalnej w latach 1987-2006 – określił “inwersję” krzywej rentowności – czyli spadek rentowności długoterminowych obligacji poniżej poziomu krótkoterminowych stóp procentowych – jako najlepszy znamy wskaźnik ostrzegający przed nadchodzącą gospodarczą recesją w USA. O słuszności tej opinii mogliśmy przekonać się w 2020 roku, kiedy o inwersja krzywej rentowności …