Miesiąc: wrzesień 2023

“Kakao z cukrem” pół roku później

Pod koniec marca br. zamieściłem w tym miejscu krótki tekst zatytułowany “Kakao z cukrem“, w którym znalazły się dwa poniższe wykresy: Teraz pół roku później można je uaktualnić: W przypadku ceny kontraktów na kakao notowanych na ICE, można uznać, że zwyżka która się rozegrała do 15 września br. (+28,3 proc. od 31 czerwca br.) zrealizowała …

Noli turbare linearum meos RPP!

Przedwyborcza szarża alla Turca, której dokonała w środę Rada Polityki Pieniężnej zupełnie niespodziewanie obniżając – po raz pierwszy od maja 2020 – wysokość referencyjnej stopy procentowej nie o 0,25 pkt. proc., jak tego oczekiwała większość ekonomistów, ale o 0,75 pkt. proc. (z 6,75 proc. do 6 proc.) spowodowała, że w ciągu zaledwie 2 dni wykres …

Chinageddon to nie jest, ale…

W ostatnim czasie w mediach pojawia się coraz więcej tekstów sceptycznie odnoszących się do perspektyw gospodarki Chin. Przyczyniło się do tego zapewne lekkie rozczarowanie niezbyt imponującą siłą po-covidowego odbicia koniunktury gospodarczej w górę, z którym wiązano poprzednio skore nadzieje. Wspomina się również fatalne perspektywy demograficzne Chin (w 2022 ich populacja spadła po raz pierwszy od …