WIG-BANK najsilniejszym w tym roku indeksem sektorowym GPW

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Ceny akcji polskich banków bardzo pozytywnie reagowały wczoraj na decyzję RPP o pierwszej od 9 lat podwyżce podstawowych stóp procentowych (z 0,1 proc. do 0,5 proc.). WIG-BANKI wzrósł wczoraj najsilniej spośród wszystkich indeksów sektorowych (+3,61` proc.) osiągając najwyższy poziom od lutego 2018.

Jego roczną zmianę można porównywać jedynie do tej obserwowanej po Wielkiej Recesji w lutym-marcu 2010.

Dzięki ostatnim wzrostom WIG-BANKI stał się najsilniejszym w tym roku indeksem sektorowym GPW.

Po 5-ciu białych wzrostowych świecach WIG-20 spadł wczoraj o 0,65 proc. Traciły również WIG, mWIG-40 i NCIndex. Ten ostatni spadł poniżej swego najniższego zamknięcia z końca października ub.r. i zamknął się na najniższym poziomie od czerwca ub.r. O +1,5 proc. wzrósł wczoraj do nowego najwyższego poziomu od 2007 roku mWIG-40. Wśród indeksów sektorowych WIG-BANKI osiągnął najwyższy poziom od 44 miesięcy, wśród makroindeksów 2-letnie maksimum ustanowił WIG.MS-FIN, zaś wśród indeksów narodowych WIG-CEE.

Po dwóch sesjach wzrostu cena kontraktów zwyżkowała dziś rano ponownie (+0,55 proc.). Standardowy MACD dla tego instrumentu próbował się odbić w górę z najniższego poziomu od 1,5 roku. W Azji dziś przeważały wzrosty. Najsilniej – o +2,9 proc. – zwyżkował najsłabszy poprzednio Hang Seng. Najmocniej – o -1,5 proc. – spadał filipiński PSEi.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od wczoraj, można wspomnieć roczną dynamikę nowych zamówień w przemyśle przetwórczym Niemiec w sierpniu:

… spadek wysokości stopy bezrobocia w Polsce we wrześniu:

… spadek do zerowego poziomu rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w strefie euro w sierpiu:

… oraz roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Hiszpanii w sierpniu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. macarek

   //Od początku roku ceny gazu na terenie Wspólnoty wzrosły o 580 proc. Na początku roku gaz kosztował poniżej 300 dolarów. Wzrost cen zaczął się, gdy zaczęło brakować surowca w Europie i Azji, co było spowodowane m.in. ograniczeniami dostaw gazu przez Rosję.//

  1. sumadartson

   ups, nie zauważyłem że to dyjament w złotej oprawie.
   Nostradam widział „wycofanie” złota do obligacji u usiaka, to złoto może być jeszcze tańsze od złota.
   A potem jego odkupienie i horrible proye. Czyli droższe od złota.

 1. duch_natury

  @Szlachta konna

  Zdefiniuj mi Waść pojęcie kompletu bo bardzo mnie ciekawią kwestie 1.3, 1.5 kompletu….

  Chyba, że tu chodziło o 😉

  kompleta «część modlitwy brewiarzowej odmawiana na zakończenie dnia, po nieszporach»

  4

Dodaj komentarz