I po wyborach

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Publikacja pełniejszych niedzielnych wyników wyborów do Sejmu i Senatu niewiele zmieniła w obrazie, który można było uzyskać w poniedziałek rano na podstawie sondaży przeprowadzanych przed lokalami wyborczymi: rządząca Zjednoczona Prawica utrzymała niewielką przewagę w Sejmie, do którego weszły też – obok KO i Lewicy – PSL i Konfederacja. ZP straciła jednak większość w Senacie. Krajowy rynek przyjął te informacja dosyć obojętnie. WIG-20 stracił w poniedziałek 0,5 proc. naśladując w dużej inne rynki europejskie, które w większości też lekko korygowały piątkowe wzrosty wywołane informacją o częściowym porozumieniu handlowym pomiędzy USA i Chinami, które pozwoliło uniknąć planowanej na 15 października kolejnej podwyżki amerykańskich ceł na chińskie towary. Silnie o 5,1 proc. spadał jedynie indeks giełdy w Turcji być może zagrożonej sankcjami gospodarczymi po ostatniej inwazji na północną Syrię.

Poniedziałkowa sesja na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych stała pod znakiem minimalnych spadków, a we wtorek rano w Azji brak było jakiejś wyraźnej tendencji. Najwyżej od ponad roku znalazł się indeks giełdy tajwańskiej, a o 1,8 proc. rósł Nikkei, który nadrabiał zaległości z poniedziałku, kiedy to giełda w Tokio była nieczynna (trwały również spekulacje na temat wpływu wydatków związanych z odbudową terenów zniszczonych przez tajfun Hagibis).

Od roku w obrębie trendu wzrostowego przebywa – walczący obecnie z oporami wyznaczonymi przez szczyty z lat 2015-2018 – kurs akcji spółki Wadex (C/Z 12,5, C/WK 1,88) będącej producentem systemów kominowych z blachy nierdzewnej i kwasoodpornej:

W ostatnich tygodniach ważny opór w strefie 6,40-6,40 przełamał kurs akcji Sunexu (C/Z 13,4 C/WK 1,53, stopa dywidendy 1 proc.), który jest producentem rozwiązań w zakresie techniki solarnej:

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin warto wspomnieć o utrzymaniu się w sierpniu ujemnej dynamiki produkcji przemysłowej w Turcji:

… i w strefie euro:

… spadku wysokości stopy bezrobocia w Polsce do nowego 29-letniego minimum (5,1 proc.) we wrześniu:

… lekkim zmniejszeniu się deficytu obrotów bieżących Polski w sierpniu (do -606 mln euro):

… i rozjechaniu się we wrześniu rocznych dynamik PPI (-1,2 proc.; najmniej od ponad 3 lat) i CPI (+3 proc.; najwięcej od 6 lat) w Chinach:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. Dante

  @Wojciech Białek
  Czy można liczyć na analizę korelacji szczytu na rynku mieszkań (pod względem cen, zawieranych transakcji, liczby pozwoleń budów, rent-to-price ratio, income-to-price ratio, etc) do szczytu cen akcji (bo przypuszczam, że ten rynek wyprzedza szczyt rynku akcji o 1 – 1,5 roku)?

  https://www.americanactionforum.org/wp-content/uploads/2019/09/D7-1024×707.png
  https://www.spglobal.com/_assets/images/ratings/research/2307338_11355283.svg
  https://insights.abnamro.nl/app/uploads/2019/10/3.png

 2. slow2006

  tp jest przesuwany ale ustawiony na 8200 albo i wyzej, bo licze ze moze bedzie 8500, zobacze jak rozwinie sie sytuacja.

  SL wtedy nie mialem bo rynek wykonywal mocne ruchy w obydwie strony, teraz jest na 7400

  generalnie jak pisalem w sierpniu 10% na wszystkim w gore i szczyt w listopadzie, i sie sprawdza, oczywiscie naszego grajdolka to nie dotyczylo, bo pisalem o 2200 na S, teraz jeszcze moga przy euforii sprobowac wyjsc nawet do 2250, nie zdziwie sie, ale nie jestem tego taki pewny

Dodaj komentarz