Azja spłynęła czerwienią o poranku

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Po trwającej od 20 stycznia przerwie w notowaniach związanej z obchodami chińskiego nowego roku otworzyła się dziś giełda na Tajwanie notując 5,8 proc. spadek wartości głównego indeksu do poziomów z listopada. Daje to być może po części wyobrażenie na temat tego, co się stanie, gdy wreszcie wznowione zostaną notowania na giełdach w Szanghaju i Shenzhen. Miało to nastąpić jutro, ale przerwę w notowaniach przedłużono i chińskie giełdy mają zostać otwarte dopiero w poniedziałek. Czwartek był drugim dniem spadku dziennej dynamiki liczby nowych potwierdzonych przypadków zachorowań na wirusa z Wuhan na świecie. Ponieważ okres inkubacji choroby wynosi średnio ok. 5 dni, a kwarantanna w epicentrum epidemii czyli mieście Wuhan została równo tydzień temu, bo ten spadek dynamiki zachorować można interpretować jako argument za tym, że podjęte środki ostrożności zaczynają działać. Na razie jednak jest zbyt wcześnie by wyciągać z danych z poprzednich 2 dni ostateczne wnioski, bo za spadkiem liczby potwierdzonych zachorowań mogą stać jakieś trywialne przyczyny typu ograniczenia w zdolności do aplikowania testów. Niepokojące było np. to, że wśród pasażerów samolotu, którym z Wuhan ewakuowano Japończyków, wykryto 3 przypadki zakażenia wirusem, co biorąc pod uwagę, że Wuhan ma ponad 11 mln mieszkańców, może dawać do myślenie (ale oczywiście ta próbka była mała). Do nadal pesymistycznych interpretacji obecnej sytuacji skłaniały się we czwartek wszystkie czynne azjatyckie giełdy spływając czerwienią (Hang Seng -2,7 proc., Nikkei i Kospi po -1,7 proc.; przynajmniej roczne minima indeksów giełd w Malezji i na Filipinach).

WIG-20 kontynuował w środę ruch powrotny do poziomu najbliższego oporu wyznaczanego przez dołek z 8 stycznia (2116 pkt.), ale na razie się od tego poziomu odbił. Spadki w Azji w czwartkowy poranek na razie nie zapowiadają wzrostów na GPW dzisiaj.

Federalny Komitet Otwartego Rynku (Federal Open Market Cometee) nie zmienił w środę wysokości podstawowej stopy procentowej w USA i nadal wynosi ona 1,5-17,5 proc. Podczas konferencji prasowej przewodniczący FED Jerome Powell stwierdził, że 2 proc. inflacyjny cel FED nie jest górną granicą akceptowanych wahań rocznej dynamiki inflacji, lecz jego środkiem i że FED niechętnie widzi spadek tempa inflacji poniżej tego poziomu (zmiana roczna CPI wyniosła w grudniu +2,3 proc.). Powell powiedział również, że na razie jest jeszcze zbyt wcześnie by ocenić wpływ epidemii wirusa w Wuham na tempo wzrostu chińskiej i globalnej gospodarki.

W grudniu ub. r. kurs akcji spółki Krynicki Recykling (C/Z 13,7, C/WK 1,22, kapitalizacja 118 mln zł) zajmującej się głównie pozyskiwaniem i uzdatnianiem stłuczki szkła opakowaniowego na potrzeby hut szkła w Polsce przełamał ostatecznie górne ograniczenie 4-letniego trendu spadkowego i obecnie próbuje przełamać poziomu opór w okolicach 6 zł. Jeśli się to uda można będzie powstałą sytuację traktować jako wybicie w górę z formacji podwójnego szczytu, ale na razie nie jest jeszcze jasna, czy to takiego kolejnego przełamania doszło. Kurs akcji spółki dotarł również do górnego ograniczenia rozpoczętego w maju ub. r. krótkoterminowego trendu wzrostowego.

Po prawie 2-letnim spadku kurs akcji budowlanej spółki Dekpol (C/Z 5,9, C/WK 0,99, kapitalizacja 213 mln zł) zbliżył się ostatnio dolnego ograniczenia hipotetycznego kanału trendu wzrostowego, za zarazem odbił od dolnego ograniczenia kanału 2-letniego trendu spadkowego. Równocześnie jednak przebywający pod opadającą średnią 200-sesyjną kurs nie wypełnił jeszcze oczekiwanego zasięgu spadku wynikającego z rozmiarów prawie 2-letniej formacji konsolidacji, którą kurs opuścił dołem w czerwcu ub. r.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć nowy rekord publikowanego przez Nationwide indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Wielkiej Brytanii w styczniu (+1,8 proc. r/r):

… 4 proc. roczną dynamikę PKB w Polsce w 2019 roku:

… dane z Wielkiej Brytanii na temat liczby rozpoczętych i zakończonych budów w III kw. ub. r.:

… nowy rekord publikowanego przez Kooomin Bank indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Korei Południowej w styczniu (+0,6 proc. r/r):

… oraz styczniowy spadek wskaźnika zaufania producentów Holandii do najniższego od 2016 roku poziomu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. wojciech.bialek (Autor
   Wpisu
   )

   Chinageddon miał być w latach 2018-2019 (przez analogię do rozpadu ZSRR, który nastąpił 69 lat po jego formalnym powstaniu, 11 lat po olimpiadzie w Moskwie, czyli mamy 1949+69=2018 i 2008+11=2019).

   ChRL się obroniła, więc uruchomiłem plan B: wcześniejsze szacunki były błędne, bo to wszystko trzeba zsynchronizować z cyklem pokoleniowym trwającym ok. 34 lat i cyklem Kuznetsa (w cyklu pokoleniowym mieszczą się dwa). 34 lata temu był 1986 rok (Czarnobyl). ZSRR rozpadł się 5 lat później. Co by dawało 2025 rok. Ostatni kuznetsowy kryzys był 2008 roku, więc uwzględniając 17-letnią średnią długość 3 ostatnich cykli (kryzysy 1974, 1990 i 200; wcześniej 1956, 1939 i 1920-największa deflacja w historii w USA), następnego należy oczekiwać w okolicach 2025 roku.

   Co więcej, gdyby ZSRR i Japonia miały w latach 80-tych dziecko, to wyglądałoby ono obecnie jak ChRL. Tak się składa, że bańka na japońskim rynku nieruchomości pękła w tym samym momencie, w którym rozpadł się ZSRR czyli na samym początku lat 90-tych.

   1
   1. b_54

    @WB

    https://wojciechbialek.pl/2013/03/echo-poprzedniego-kryzysu-i-zapowiedz-nastepnego.html

    “Uzyskane synchronizacje są niestety mało precyzyjne – sugerują możliwą datę początku bessy w Hong Kongu od marca 2014 do lipca 2015. To raczej nie pozwoli na precyzję typu „Krach zaczyna się w poniedziałek” (osobiście ta pierwsza data to mój ulubiony kandydat, a drugą uważam za zdecydowanie zbyt późną). W obecnej sytuacji te synchronizacje stanowią jednak sugestię, że do czasu kiedy inwestorzy na całym świecie zaczną ekscytować się ewentualnym Chinageddonem mamy jeszcze przynajmniej rok.”

    1
 1. sumadartson

  Kondratiew miał rację. Elliot to potwierdza. Globalnie jesteśmy w fali korekcyjnej supercyklu (odpowiednik to rok 1938-patrz S&P500). Tylko konie(fw20short) i złoto (mns) mają wartość, jakem szlachcic z pradziada. Na shortkoń (fw20…) panowie szlachta a łupy (złoto, mns) wziąć w troki. Okażemy się godni epoki.
  ps
  @podczaszy
  moja szczególowsza wizja najbliższej przyszłości w opracowaniu. Problemy czasowe, wiesz Waść, białogłowa, wino i wszelkie starania w obejściu…

  1. animetal_slave

   No, jak pan wider_swider daje komuś ostatnią szansę, to nie ma odwrotu – tak musi być!

   “wider_swider 28 stycznia 2020 o 21:47
   Niedźwiedzie w USA mają ciężkie życie. Do końca tygodnia nowe ATH ? Jest to dla mnie jedna z większych zagadek w jakim celu polscy traderzy shortują tamtejsze indeksy zamiast nasz.”

   Zmiana od tego czasu -2%.

   Prognoza PZU na ile 60, 70 zł w 2020, też ciekawa. I to wszystko w oparciu o wykres z komórki! Myślę, że 50% tej ceny ma szansę realizacji!

   —————-

   Dość złośliwości. Widzę to tak:
   – VIX wybił się ze średnioterminowej konsolidacji i zatrzymał na długoterminowym oporze. Jeśli dziś/jutro dojdzie do wybicia oporu (20), będziemy mieli piękne sesje na USA.
   – Rolling net shorts positions dla commercials dla COT są na poziomie October 2018. Rollowanie mean volume są powyżej, na historycznych szczytach. (bearish)
   – TLT zatrzymaly się na 4 kluczowych poziomach FIBO w październiku 2019 (licząc od dołków Nov-18, Mar-19, May-19, Jul-18) i idą na nowe szczyty. Tym samym , relatywna siła obligacji do akcji wchodzi w bullish zone.
   – 2Y10Y wypłaszcza się, a 2Y już dziś mogą przebić October-19 lows.
   – Put to Call ratio dla CBOE Total, Equity and VIX (smoothed, aggregated) dał sell signal 13 stycznia i nie jest nawet blisko buy signal.
   – % komponentów NYSE powyżej średnich 5,10, 15 dniowych jest w połowie rocznego Z-score’u, sell signal powstał 18 stycznia, do buy signal mamy połowę odległości (SPX ~3155, lub ~3065, w zależności od czasu)
   – Gamma positioning Dealerów, co zarabiają 0% rocznie (no dobra, to już naprawdę ostatnia złośliwość!), przebiło average option call position i jeżeli kasowy się zamknię poniżej 3239, sell-off przyspieszy
   – AAII Bull-Bear Indicator oraz RYDEX Funds Composite (% of long + all shorts) zszedł o kilka punktów z extreme sell-zone, i ma około 2/3 do extreme buy zone.
   – advancing to declining volume, smoothed, st. dev. brackets jest 1/3 od buy-targetu
   – EMD/10Y spread w fazie risk off
   – HY/IG w fazie neutral
   – SPX distance od 225, 175, 125 DMA jest 4.5% powyżej 3Y rolling average (bearish)
   – Baltic Dry Index (poza dolkiem 2015), jest najnizej w historii (blisko 1986 level). 3M tempo zmiany porażające w dół.
   – No i widać to na miedzi, którą Pan Red007 już dawno przewidział.
   – KGHM spadnie tak jak miedź, kwestia jej wewn. cyklu
   – Oil i copper już w zasadzie powinny kończyć tą falę spadków, choć …
   – DX.Y target 100 niezmiennie >> USDPLN>4

   Surowce, waluty, złoto, obligacje, akcje etc. Zawsze o tym piszę. To są fakty. Kto chce, może korzystać, poziomy wejścia, zarządzanie pozycją, stop lossy/take profity to kwestia indywidualna. Ale nie wolno ignorować danych.

   bez_odbioru
   animetal_slave

   18
 2. Guy Fawkes

  @WB

  //Czwartek był drugim dniem spadku dziennej dynamiki liczby nowych potwierdzonych przypadków zachorowań na wirusa z Wuhan na świecie.//

  Nie wiem, po czym Pan to poznaje. Wczoraj o tej porze było na mapie około 5500 zachorowań, a dziś jest prawie 7800. To wzrost o przynajmniej 40 %. Co gorsza, wyleczonych jest 133, a zmarłych 170, czyli dalej ponad połowa tych, którzy … zakończyli chorobę.

  https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

  Linie lotnicze odwołują loty do Chin.

  Nie wiem, czy Pan słuchał wywiadu z Bannonem, w końcu kto jak kto, ale towarzysze amerykańsy muszą najlepiej wiedzieć, kiedy to się zaczęło i jakie ma rozmiary.
  Zresztą tuż przed epidemią zrobili symulacje i wyszło im, że zginie 65 mln ludzi.

  Wuhan to serce komunikacyjne, coś jak planowany CPK. Epidemia zaczęła się na przełomie listopada i grudnia.
  Pandemia zrobi blokadę Chin, chociaż dalej pozostanie problem (za) szybko rosnącej floty.

  Na Pana oczach zaczyna się Chinageddon, a Pan teraz mówi, że gaśnie, zazyna Pan wątpić?:))

  1. animetal_slave

   Towarzysze USA muszą wiedzieć, kiedy to się zaczęło, zwłaszcza, że nie ma innej możliwości biorąc pod uwagę, jakie jest źródło wirusa. I te rekordowe prace nad szczepionką w USA… Szczepionka już jest, tylko nie dla mas.

   Nie mniej jednak mam nadzieję, że się obejdzie bez milionów zgonów.

   9
   1. Guy Fawkes

    Szczepionka jako atut w negocjacjach?

    //Nie mniej jednak mam nadzieję, że się obejdzie bez milionów zgonów.//

    No nie wiem, na razie zakończyło chorobę, według oficjalnych danych, 4% chorych. Większość z nich zmarła.

    1
      1. animetal_slave

       Panie Fawkes,

       Mam może 30% Pana wiedzy z geopolityki. 🙂 Także się nie poczuwam do szerszych dywagacji.

       Ale mam nadzieję, że wirus niszczący miliony ludzi, to jeszcze nie 2020.

       Cykle podpowiadają, że to już Pana zdaniem?

       1. Guy Fawkes

        Na cyklach to się zna pan Wojtek.
        Mi wychodził rok 2021, ewentualnie trochę później, ale w ramach bieżącego cyklu Kuznetsa.
        Gdyby chińska epidemia miała być odpowiednikiem Czarnobyla, jak sugeruje Bannon, to zostałoby jeszcze 5 lat, czyli do końca Kuznetsa.

        Na pewno w najbliższym czasie nie będzie lepiej, epidemia dopiero się zaczęła a już się mówi o ponad 1% straty PKB jakie przyniesie.

        A jeśli jest mowa o opracowaniu szczepionki, to najwcześniej za około 3 miesiące.

        Rozsądnym jest zakładać, że zanim pojawi się antidotum, sytuacja będzie się pogarszać.

        Inna sprawa, że akcje kupuje się ”gdy ulicami płynie krew”. Trzeba znaleźć moment najczerniejszej nocy przed świtem.

 3. Guy Fawkes

  @WB

  A, jeszcze jedna rzecz, z wikipedii zniknęła kontrowersja pod hasłem ”Michael D’Andrea”.

  Kilka dni temu na końcu notki stało, że wywiady podały informacje o śmierci D’Andrei w katastrofie i że czynniki amerykańskie zaprzeczyły. Teraz tego już nie ma.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_D%27Andrea

  No ale samo zaprzeczenie (no CIA staff on Afghanistan crash) było przecież z gatunku tych, o których książe Gorczakow mawiał, że nie wierzy w informacje niezdementowane.

  Towarzysze amerykańscy wcale nie zaprzeczyli, tylko odpowiedzieli wymijająco. D’Andrea to nie żaden ”staff”, czyli personel, tylko jeden z szefów. Nie powiedzieli, że D’Andrea nie zginął.

  Wygląda na to, że na tej memoriałowej ścianie w Langley przybyła kolejna anonimowa gwiazdka.
  https://www.washingtonpost.com/resizer/efFg9GEruIOub6EUhsNed1VPrxA=/arc-anglerfish-washpost-prod-washpost/public/2BWWA3DYZAI6TM7VKZZ634WRE4.jpg

 4. swb1

  Chiny liczą 1 mld 400 mln populacji. W tychże Chinach umarło na wirusowe zapalenie płuc 170 osób kolejne 8000 wciąż choruje. To wystarczy, żeby rozmaici paranoicy, osoby niezrównoważone umysłowo i psychicznie a także propagandyści wszelkich maści wieszczyli globalna katastrofę. Licytują się na liczbę przyszłych ofiar, liczbę ofiar ukrytych , nieoficjalnych itp.

  Wobec tej pandemii obłędu, który udzielił się tez forumowemu PiSoblszewickiemu paranoikowi, i którą on tu szerzy chciałbym zwrócić uwagę, że są też inne ukryte liczby, których nikt nigdy zapewne nie pozna. To jest liczba osób, które miały styczność z wirusem a nie zachorowały oraz liczba osób, które zachorowały ale nie dały się ogarnąć paranoi i przy użyciu zdrowego rozsądku i tradycyjnej chińskiej medycyny sami w domu się wyleczyli lub wyleczą. Ludzie którzy umierają to są prawdopodobnie osoby z osłabioną odpornością albo ofiary zachodniego przemysłu farmaceutycznego, który demoluje odporność organizmu.

  3
 5. Guy Fawkes

  @WB

  //Uprzejmie proszę o rezygnację z knajackiej mowy.//

  Rozumiem, ale niech troll @swb1 przestanie prowokować i obrażać.

  //Z ruskich troli, to słucham (czytam) tylko Pana.//

  To błąd, bo Bannon ujawnia, że epidemię poprzedziła (chyba dwumiesięczna) symulacja komputerowa przeprowadzona przez najlepszy ośrodek medyczny w Stanach, jak by wyglądała taka epidema. No i jak zakończyła się symulacja (demo?) to zaczęła się zaraza.

  Poza tym ani ja ani Bannon nie jesteśmy ”ruskimi trollami”, w ogóle nie ma Pan na blogu żadnego ruskiego trolla, @swb1 jest tylko zaczadzonym pomyleńcem, który nie ma nawet zdolności czytania ze zrozumieniem (oblałby testy PISA).

Dodaj komentarz