Giełda na Filipinach zawiesza notowania na czas nieokreślony

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Na Filipinach ogłoszono decyzję o zawieszeniu na czas nieokreślony notowań na tamtejszym rynku akcji. To pierwsza giełda, która podjęła taką decyzji w reakcji na obecny kryzys.

Po silnym odbiciu w górę w piątek fala wyprzedaży na Wall Street uległa wznowieniu w poniedziałek. Średnia przemysłowa Dow Jonesa spadła o 12,9 proc., co stanowiło jeden z 4 największych jednodniowych procentowych spadków tego indeksu w jego prawie 124-letniej historii. Wcześniej większe spadki notowano 14 grudnia 1914 roku, kiedy po odwieszeniu notowań wcześniej wstrzymanych po wybuchu pierwszej wojny światowej (wtedy dołek był 10 dni później), 28 października 1929 na początku bessy kulminującej Wielką Depresją (ale dołek przed prawie 50 proc. odbiciem był 16 dni później) oraz 19 października 1987 po największym w historii jednodniowym spadku o 22,6 proc. (ta sesja wyznaczyła dołek, ale był on testowany jeszcze 4 grudnia).

We wtorkowy poranek kontrakty na S&P 500 odbijały w górę o 3,7 proc. +4-5 proc. rosły również indeksy giełd w Australii i Nowej Zelandii. Najsilniej spadał indeks giełdy w Indonezji (-4,2 proc.). Ciekawy trend pojawił się na rynkach obligacji skarbowych: amerykańskie były wczoraj kupowane, gdy tymczasem papiery emitowane przez rządy innych krajów były generalnie wyprzedawane (rentowność polskich 10-latek wróciły do poziomu ze stycznia). Można to odczytywać, jako rozpaczliwe poszukiwanie gotówki nawet poprzez sprzedaż aktywów w normalnych czasach uważanych za bezpieczne.

Nasz rynek akcji zaskoczył w poniedziałek: -1,7 proc. na WIG-u 20 w kontekście najsilniejszego od ponad 32 lat spadku cen akcji na Wall Street tego samego dnia czy ponad 10 proc. spadków na giełdach w Austrii czy Grecji wyglądało “prawie jak hossa”. Mniej spadły tego dnia w Europie jedynie indeksy giełd w Szwajcarii i na Słowacji. Stało się tak pomimo kolejnego silnego spadku indeksu WIG-BANKI (-9,1 proc.; mocniej tracił tylko WIG-ODZIEZ). Drugą sesję rósł natomiast zdominowany w połowie przez Celon Pharma indeks WIG-LEKI (+12,3 proc.)

Kurs akcji spółki spółki Celon Pharma (C/Z 87, C/WK 3,24, stopa dywidendy 0,8 proc., kapitalizacja 1,4 mld zł) będącej firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych, która ogłosiła zamiar wytwarzania testów do diagnostyki zakażeń wirusem SARC-CoV-2, wzrósł wczoraj drugi dzień z rzędu po spadku do najniższego poziomu od 2016 roku.

Kurs akcji spółki Read-Gene (C/Z 25,49, C/WK 3,85, kapitalizacja 18,3 mln zł)
działającej w sektorze tzw. “personal medicine”, a jej głównymi segmentami działalności spółki są chemoprewencja, badania kliniczne oraz testy genetyczne po wybiciu się z formacji “podwójnego dna” dotarł do górnego ograniczenia kanału kilkunastomiesięcznego trendu wzrostowego i zbliżył się do poziomej linii oporu wyznaczanej przez szczyty z lat 2012-2018 zarazem pokonując długoterminową linię trendu spadkowego.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć nowy rekord cen domów w Wielkiej Brytanii (303189 GBP, +1 proc. r./r; dane publikowane przez Acadata Ltd.):

… spadek do najniższego poziomu od przełomu lat 2008-2009 wartości indeksów koniunktury w przemyśle publikowanych przez nowojorski odział Rezerwy Federalnej Empire State Manufacturing Survey:

… wysoką nadwyżkę obrotów bieżących Polski w styczniu (+2265 mln euro):

… najwyższą od 18 lat roczną dynamikę publikowanego przez NBP bazowego indeksu cen detalicznych (bez cen energii i żywności):

… nowy rekord cen nieruchomości na rynku wtórnym w Niemczech (324389 euro, +15,5 proc. r/r, dane Deutsche Hupothebanken):

… oraz spadek nadwyżki handlowej Singapuru do najniższego poziomu od ponad 6 lat w lutym:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. wojciech.bialek (Autor
  Wpisu
  )

  @Jurgenes:
  “Pani Białek !!
  W 2005 roku siedziałem obok Pana W hotelu Kasprowy w Zakopanem na zjeździe SII.
  Był to poniedziałek, byliśmy razem na wykładzie profesora Drożdża.
  Doczekaliśmy się tego załamania o którym mówił profesor. Planował on to na Lata 2018 – 2019, mamy to załamanie ale dwa lata później.

  Pamięta Pan co będzie dalej ??
  Ja pamiętam doskonale, nawet notatki i zdjęcia mam z tego wykładu ?

  Pozdrawiam serdecznie!

  Ps – już prawie 15 lat śledzę Pana blog ?”

  Witam. A co było dalej?

 2. wojciech.bialek (Autor
  Wpisu
  )

  @Carrie-Anne:
  “Wygląda, że rozpoczęła się operacja „Jesienna Mgła”.
  A teraz zagadka.

  DAX = 4400
  WIG20 = ? ”

  Relacja WIG/DAX była w okolicach 2,3 w 2001 roku, ale gdyby DAX-owi padła linia Zygfryda, to WIG obstawiałbym raczej maksymalnie na 20000.

 3. wojciech.bialek (Autor
  Wpisu
  )

  @dociekliwy54:
  “Można by chyba rozszerzyć Pański opis DAX w ten sposób.
  Rysunek optymistyczny na następne lata, ale potem korekta całej piątki.
  Oczywiście to tylko rysunek jeden z możliwych modeli, proszę by nikt się nie sugerował.”

  Gdyby linia Zygryda została obroniona, to ta symetria środka z 2014 roku, rzeczywiście sugerowałaby 4 lat tłuste (odpowiednio 2003-2007) – “świat przetrwał pandemię – radujmy się!”), a potem jeszcze większy – kuznetsowy? – spadek (odpowiednik 2000-2003).

  1. red.007

   Uważam,że wyjdziemy nie wyżej jak 1600,potem spadniemy poniżej 16 marca,wszystko potrwa jeszcze trochę czasu.
   Posunięcie dobre,co najwyżej wyjście za wcześnie,ale to byłoby komentowaniem gry a tym się nie zajmuję.
   Według mnie będzie miał Pan dużą szansę na odkupienie poniżej cen sprzedaży więc Panu nie współczuję a dziwię się,że ktoś współczuje,giełda nie jest po to aby współczuć.

   2
  1. macarek

   To graj na S&P a nie na GPW, które nie ma takiej płynności i wiele ruchów wyprzedza.
   Po drugie QE w wydaniu polskim może ten niepłynny rynek roznieść.
   Za 30 MLD można kupić ogromną część free float w20. Rząd ma teraz wolną rękę i NBP.

   1
  1. wojciech.bialek (Autor
   Wpisu
   )

   W sytuacji poważnego kryzysu należy generalnie popierać działania władz wierząc, że wiedzą co robią. Na pewno banki muszą być podtrzymane przy życiu. Wiadomo, że teraz jest coś za coś, więc kosztem ratowania płynności banków jest osłabienie złotego. Ale rozwiązanie kryzysu i tak musi nastąpić w realnym świecie, to znaczy epidemia musi zostać w taki czy inny sposób pokonana.

   4
 4. mac-erson

  Pomiędzy hossą a bessą jest okres przejściowy, w który wchodzimy. Wachania w obie strony, ograniczanie zmienności rynku.
  Nie ma co się podniecać ani 800 ani 1800. Coś muszą narysować (jakąś formację odwracającą). Pewnie potrwa to do kwietnia (jakiś ważny punkt ermano Neidka).

 5. red.007

  Końcem listopada pozwoliłem sobie na taką tezę.

  “red.007
  28 listopada 2019 o 20:27
  Stawiam tezę,że szczyt wrześniowy nie jest szczytem w tym Kitchinie.
  Będziemy w obecnym ruchu dążyć do pokonania szczytu wrześniowego.
  Mało tego,wzrost dolara od dołka z 2018 wyjdzie powyżej szczytu z 2016.”

  Choć zajęło to trochę czasu,to pierwsza część tezy zrealizowana,nie ma przeszkód do realizacji kolejnej.
  Przed wyjściem powyżej szczytu z 2016,zrobimy jeszcze mocną spadkową korektę.

  1
   1. red.007

    A nic,spadek poniżej 9 marca zaneguje tezę o wyjściu powyżej roku 2016.
    W moim wpisie chodziło o pokazanie aby nie kierować się zdaniem większości.
    Nie było na Blogu w tamtym czasie mowy o wzroście dolara,wręcz przeciwnie pisano o osłabieniu,bo Kitchin tak chciał,Trump tak chciał,Gospodarz tak chciał.Po prostu byłem w mniejszości.
    A poziom o którym piszesz jest fajny do rozpoczęcia korekty spadkowej,o czym wyżej wspomniałem.

    1. artysta_malarz123

     wyglada tak, jakby 06/2018, 09/2018 i 03/2020 byly odpowiednio poczatkami 1,3 i 5 w tojkącie rozszerzającym, budowanego trójkami + rownosc A=B w okolicach 4,06.
     dobry moment dla zagranicy kupic tanio zlotowki i wrzucic na rynek.

  1. noob

   Zuberek@

   Czy widzimy to samo leszczu? adekwatna ksywa,buhaha ,2 sesje tmeu pisalem patalachu 20% jsw scp wczorja 43 dzis zobacz ,leszcz jeden a pozatym
   https://stooq.pl/q/?s=pge&c=3d&t=c&a=lg&b=0
   widzimy to samo ? nie mowie ze nie spadnie,trzeba miec tupet kolego tak pisac dzieciaku od 1997 na giełdzie buhahha
   powiem tak cwaniaczku,nie szkoda mi cie ,choc jeszcze wczoraj było.Teraz na siły bedziesz,przkeonywac i uszczesliwiac ludzi zalewajac forum swoimi wypocinami ze na pewno musi spasc.wiecej nic nie odpisuje do Ciebie bo szkoda czasu.powodzenia

   5
    1. macarek

     Dziękuję. Zobaczymy czy się tam zatrzyma. W końcu sytuacja się niecodzienna dla środowiska wytworzyła.
     Tak czy inaczej skoro po średniej cenie 25 PGE wydało 3 mld PLN to przy 12 “zarobi” 1,5 mld PLN

     2
 6. piano350

  Panowie, przestańcie wreszcie liczyć te fale Eliota, dajcie spokój Kuzniecowi, Kiczinowi, Fibonacziemu i pozostałym prorokom. Jeżeli sami nie pomyślicie nikt wam nie poda rozwiązania na talerzu.

  7
 7. Rafo

  Do Zuberka:
  Kiedyś opowiem Wam moją historię, zapewniam że nie uwierzycie. Powiem tylko że w czwartek musiałem uzupełnić ponad 600 tys. PLN depozytu, ale nie spanikowałem i jadę dalej. Ale pisz, pisz, Zuberku, proszę, bo Twoje wpisy pokazują czego właśnie nie należy robić a to też bardzo cenna wskazówka. Tak jak ja byłem do niedawna anty-wskaźnikiem, tak teraz widzę że mam godnego następce.
  Ps. potraktuj to z przymrużeniem oka i się nie obrażaj

  4
 8. Zuberek

  Absolutnie!

  Niestety teraz gram przeciwko WAM.

  Ja widzę sytuacje tak:
  Jeszcze nie mamy epidemii /tylko ogłoszona/ a my jesteśmy 50% niżej,
  ANDRZEJ TO JEBNIE – to musi być potężniejszy temat niż w 2008r.

  1
 9. cebeerxx

  Volkswagen na 3 tygodnie zawiesza produkcję w większości europejskich zakładów, kto następny? DAX 40% ciurkiem w dół w ciągu miesiąca a Gospodarz daje swoim wyznawcom nadzieję na utrzymanie wsparć. Izolacja postępuje

  2
  1. mac-erson

   Z całą pewnością ruszymy jako forpoczta (jak zawsze).
   Myślę, że dołek naszego W20 bedzie w momencie osiągnięcia dołka pierwszej fali spadkowej w USA – podobnie jak to było w pażdzierniku 2018r. – tak więc jest coraz bliżej.

  1. petroza

   Zuberek
   Minima z 2008 na WIG20 już w zasadzie przetestowane. Jest pytanie, czy to koniec spadków ? Teoretycznie dalsze spadki możliwe nawet poniżej 1000. Ale moim zdaniem mało prawdopodobne. W Polsce musiałoby się wydarzyć coś gorszego niż we Włoszech w zw. z COVID-19. Gospodarkę też mamy “w miarę” mocną. Byliśmy do niedawna najbardziej spadającą giełdą świata, to teraz możemy stać się realnymi beneficjentami odreagowania.

   1
  1. papatrader

   Serio wierzysz, że Twoje pesymistyczne komentarze będą miały wpływ na kierunek rynku?
   Weź pod uwagę, że rynek równie gwałtownie jak spadł, tak równie gwałtownie może wzrosnąć.
   Uspokój emocje, graj ze SL, chyba, że wierzysz w strategię kup i trzymaj, to kup i trzymaj bez SL 🙂

   4

Dodaj komentarz