NCIndex spada najsilniej od czasu pierwszej koronawirusowej paniki

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Podczas pierwszej koronawirusowej paniki w okresie luty-marzec wartość NCIndex spadła o 41, 3 proc. Obecnie od szczytu z 28 lipca NCIndex stracił już 25,9 proc. Gdyby spadł obecnie o tyle co w luty-marcu, to osiągnąłby poziom 367, 4 pkt. wobec wtorkowych 464 pkt.

Wzrost wartości NCIndex od marca do lipca był najsilniejszym wzrostem jednego z głównych indeksów polskiego rynku akcji, który rozegrał się w okresie mniej niż 5 miesięcy. W przeszłości jedynie wzrost WIG-u od stycznia do maja 1993 miał porównywalną skalę. Późniejsza korekta WIG-u miała 30 proc. i gdyby ten scenariusz powtórzył się obecnie na NCIndex, to jego wartość spadłaby do poziomu 436,2 pkt.

W praktyce często spadek ceny poniżej poziomu rosnącej średniej 200-sesyjnej uznaje się za sygnał kupna. Obecnie średnia 200-sesyjna dla NCIndex ma wartość 367 pkt.

Na wczorajszej sesji WIG-20 (-2,2 proc.) tym razem już zdecydowanie opuścić strefę konsolidacji z okresu czerwiec-sierpień spadając do najniższego poziomu od ponad 3 miesięcy. Wszystkie pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji spadły wczoraj jeszcze mocniej (najsilniej bo o 7,1 proc. NCIndex). WIG-GORNIC zanim zakończył sesję 4,4 proc. spadkiem zdążył jeszcze zaliczyć ponad 2-letnie maksimum.

Cena kontraktów terminowych na S&P 500 spadła wczoraj poniżej poziomu czegoś, co wcześniej można było interpretować jako minimum cyklu 10-tygodniowego. Coś takiego zdarzyło się po raz pierwszy od lutego, więc jest to raczej negatywny sygnał. Dziś rano w Azji jednoznacznie dominowały spadki. Najwięcej – -2,1 proc. – tracił australijski All Ordinaries.

Kurs akcji spółki Drozapol (C/WK 0,13, kapitalizacja 7,77 mln zł) będącej ogólnopolskim dystrybutorem wyrobów hutniczych od 13 lat znajduje się w obrębie gigantycznej formacji wachlarza. Akcjonariusze spółki zdecydowali w sierpniu o skupie do 25 listopada 25,34 proc. kapitału zakładowego spółki, w celu umorzenia.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć wynoszący 7 mld euro deficyt handlowy Francji w lipcu:

… lipcowe dane na temat wyników handlu zagranicznego Węgier:

… lipcowe dane na temat wyników handlu zagranicznego Słowacji:

… lipcowe dane na temat wyników handlu zagranicznego Austrii:

… -7,7 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Szwecji w lipcu:

… -5,9 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej we Włoszech w lipcu:

… -11,9 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Nowej Zelandii w II kw. br.:

… najwyższą od 17 lat roczną dynamikę agregatu pieniężnego M1 oraz najwyższą od 29 lat roczną dynamikę agregatów pieniężnych M2 i M3 w sierpniu w Japonii:

… oraz dane z Chin na temat rocznej dynamiki CPI i PPI w sierpniu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

od 13 lat zda

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. Bankier

  macerson cały czas optymistyczny do rynku , a on zawsze w chwilach przełomu potrzebuje duzo czasu zeby sie zorientowac , na dzisiaj 2 bilionow z FED na zabawe nie bedzie a dolar rosnie w siłę ,

  rynek rosnie od listopada do maja to najlepszy okres dla giełd statystycznie ,

  większosc wpisów to pierdy i wrózenie a nie mówiłem cos kilka miesięcy temu , albo nie zarabiam obecnie na spadkach ale chwale sie ze mi tanie perły sie kupiły , niestety wiekszosc tutaj kłamie albo ciagle odrabia straty .

  Dolar zmienia trend ,w bessie a taka jest na GPW gra idzie o nowe dołki , srednie scisnęły sie wąśko i cena wybiła dołem takze jedni grają z trendem a cała reszta jak zwykle łapie coś gdzieś po coś.

  Wczoraj kuczynski mowił ze przy długu 1,5 biliona same odsetki to bedzie 40 mld o ile stopy sie nie ruszą w góre bo wtedy będzie dopiero wesoło dla tvpis 500 da.

  7
     1. Bankier

      ale w łokciu , to nie takie proste chyba , mam taki półgips i zdejmuje codziennie na wymiane opatrunku, w miesiac to sie nie wyleczy raczej , zły jestem ze mnie cos podkusiło włazic na drabine ale juz sie stało i nie ma co patrzec w przeszłośc

      4
    1. sumadartson

     Czyli moja wizja upadku z wysokości była bliska reala. Spoko. Ból powinien stopniowo ustępować. Znam to bo onegdaj złamałem obojczyk po upadku z konia. Zapakowali mnie w gips od pasa po szyję, że o mało się nie udusiłem z powodu braku ruchu i nagłego przyrostu tkanki tłuszczowej.

     1
   1. mac-erson

    @Szlachta z dziada, pradziada
    W US obecna strefa to ostatni bastion obronny byków. Przewalenie w dół 11.000 na NSQ i 3300-3330 na SP ruszy dalszą lawinę. Ponieważ nie wiem co będzie to moim pomysłem jest zagranie na obronę tej strefy z bliskim stopem na SP500 i NSQ (SL ustawiony na 3290 i NSQ na 10900). Zgodnie z moim założeniami L-ki gram 25% tego co na S więc jest to bardziej sportowo.
    W marcu 2000r. co jest dla mnie odnośnikiem była podobna sytuacja silna korekta ok 12% na NSQ a potem próba powrotu do trendu zakończona porażką, ale NSQ wówczas prawie podbił pod poprzedni szczyt. Więc ewentualne zyski z L-ek mogą być przyzwoite przy stosunkowo niewielkim ryzyku.

    2
    1. sumadartson

     Nie wiem czy to godny pomysł skoro wraz z Arcymistrzem ustalił Waszmość cykliczną dolinę w usiaku na połowę października. Ponadto pęknięty, największy balon w historii usiaka raczej nie da się załatać bez znacznego upuszczenia zawartości ciśnieniowej

     1
     1. mac-erson

      Ktoś tu zwrócił uwagę, że te cykle usiaków są mocno naciągane i to jest fakt. Więc to tylko taka podpórka a rynek pewnie pokaże swoje. Przed nami za tydzień wygasanie kontraktów. Rynek tyle pieniędzy wpompował w tą hossę od marca, że prawdopodobne jest wyciągnięcie US na zmianę serii. Na to gram, zachowując odpowiednią czyjność i ograniczone ryzyko -;)
      Nasza bananówka to inna sprawa tutaj cały czas bronimu strefy 1720-1740 i róźne cuda są możliwe… Całe szczęście na razie nie muszę w tym bagienku uczestniczyć.

 2. Bankier

  U nas jest pewne ze dywidend w przyszłym roku nie bedzie czyli zagranica nie ma po co kupowac Wig 20 , srednie wygladaja podobnie jak rok temu , wasko i wyjcie dołem , potem była lutowo marcowa lawina ,

  Rafał Zaorski miał racje ze pierwsze 2 godziny jest kapitał a potem sie kinczy i dopiero sesja USA daje nowe dutki

  1. sumadartson

   @Bankier.
   Sory że odbiegnę od tematu na najlepszym rynkowym blogu świata, ale zdrowie najważniejsze.
   Zalecam szczerze spożywanie wielkich ilości golonki wieprzowej. Zawiera wielkie ilości budulca koniecznego w regeneracji pourazowej tkanki kostno-stawowej. Lepsza cielęca ale gdzie jej szukać.
   Mój obojczyk, który przez miesiąc ani myślał się zrastać, po wciągnięciu przez 4 tygodnie ok 12 kg golonki wieprzowej zrósł się tak, że aż chirurg dzwonił na rtg z pytaniem czy przypadkiem nie pomylili kliszy.
   Wprawdzie cholesterol skoczy Waszmości jak Apple po splicie, ale po wyleczeniu łokcia 3tygodniowa dieta warzywna na bazie ciecierzycy przywróci go do normalnego stanu.

   8
 3. Payton

  Pozwolę wtrącić trzy słowa do szlachcica zaleceń (słusznych). Golonka cholesterolu nie dźwignie, a i cholesterol mniejsze znaczenie ma obecnie (bardziej jego stosunki czy wynik trójglicerydów) więc śmiało! Ten magiczny składnik, zwany kolagenem, pomoże przy złamaniu spożywany również w postaci podrobów, salcesonu i dobrze (tłusto) zrobionych wywarów czy rosołków 🙂

  1
 4. Bankier

  Soboń z MAP: Mapa drogowa zmian w strukturze energetyki i górnictwa do końca br.
  ISBnews – Biznes
  9 wrz 2020, 13:21

  Karpacz, 09.09.2020 (ISBnews) – Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) chce w najbliższych tygodniach wybrać doradcę i do końca roku wypracować „mapę drogową” zmian strukturalnych sektora energetyczno-wydobywczego, zakładających separację aktywów węglowych, poinformował wiceminister Artur Soboń.

  będa tak sciemniac do wyborów

  1
 5. Bankier

  Prezes ZUS ostrzega: emerytury będą niskie
  Jak zaznaczyła, dzisiaj stopa zastąpienia (poziom przeciętnej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia), wynosi prawie 56,4 proc., ale w 2040 r. będzie wynosiła 37 proc. i według prognoz ZUS w 2060 r. – 24,6 proc. –

  tak sie konczy bajka

  7
 6. tmoore

  Podsumowując – golonka faszerowana salcesonem popijana rosołkiem naprzemiennie z wywarem z ciecierzycy do popijania osteogenonu. Taka mieszanka na zrośnięcie kości pomoże.
  Na pierdy najlepszy koperek
  Na pracę w ogrodzie – jak się jest inwestorem-ogrodnik
  Na zwiększoną życzliwość do ludzi – calvados
  Na ocenę polskiej służby zdrowia – wizyta w UK połączona z leczeniem w tamtejszej służbie zdr. finansowanej przez NHS
  Na giełdę – no właśnie sam nie wiem jak Pan uważa – trochę się gubię w Pana wypowiedziach
  Zdrowia życzę najserdeczniej

  6
 7. Guy Fawkes

  @Bankier

  Ale był spoookój…
  Ale tak krótko! Andrzejku, sprawdziłbyś może czy się aby druga rynna nie obluzowała?:)))

  Zaprzestań wreszcie tych niestrawnych pierdów!!
  Czy myślisz, że masz do czynienia z idiotami???
  Żadnej nauki ze złamanej ręki?

  SAM UDOWODNIŁEŚ, ŻE SIĘ DO NICZEGO NIE NADAJESZ, BO NIE POTRAFISZ NAWET ZAMOCOWAĆ RYNNY NA PARTEROWYM DOMU, A CIĄGLE PIERDY NA TEMATY ZNACZNIE PIĘTER WYŻEJ,

  Jesteś ofermą i zamknij wreszcie swoją arschlochowską japę!!

  Ja Kaczyńskiego Jarozbawa nie trawię, jak ja go nie trawię!
  Ale cierpię w cichości ducza od tego mniejszego zła, bo alternatywą jest całkowita i szybka katastrofa.

  Jakbyś był inteligentny, to zdawałbyś sobie sprawę ze swojego dziadostwa. Kto poważny będzie miał cierpliwość słuchać o sprawach państwowych osła, który spadł z drabiny????

  Jak masz coś do powiedzenia o giełdzie to mów, i tak mnie to nie obchodzi, ale przestań ofermo p….ć jak świnia o gwiadach. Bo udowodniłeś, że nie nadajesz się do najprostszej roboty, jesteś lewus.

  14
  1. spiker

   Wow, nie spodziewałem się, że coś takiego tutaj przeczytam.

   Wczoraj Pan pisał coś o własnej interpretacji chrześcijanstwa, miłosierdziu, sprawiedliwości. Wyciągnął Pan coś z kontekstu.
   Zapomniał Pan Ojcze nasz?

   Dzisiaj to.

   Zachęcam do autorefleksji nad tym, czy nie stał się Pan jak cymbał brzmiący albo nic.

   1 List św. Jana Rozdz. 2
   7 Umiłowani,
   nie piszę do was o nowym przykazaniu,
   ale o przykazaniu istniejącym od dawna,
   które mieliście od samego początku;
   tym dawnym przykazaniem jest nauka, którąście słyszeli.
   8 A jednak piszę wam o nowym1 przykazaniu,
   które prawdziwe jest w Nim i w nas,
   ponieważ ciemności ustępują,
   a świeci już prawdziwa światłość.
   9 Kto twierdzi, że żyje w światłości,
   a nienawidzi brata swego,
   dotąd jeszcze jest w ciemności.
   10 Kto miłuje swego brata,
   ten trwa w światłości
   i nie może się potknąć.
   11 Kto zaś swojego brata nienawidzi,
   żyje w ciemności
   i działa w ciemności,
   i nie wie, dokąd dąży,
   ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy.

   I jak wskazuje autor, jest to aktualne w starym i w nowym Przymierzu.

   Z wyrazami szacunku,
   S

   14
 8. OK

  @macerson Jeśli mamy 2020=2000 to podbitki może nie być. W sumie aż zbyt podobnie to wygląda spadki w marcu, podbitka do września i potem zwała. Też były wybory w listopadzie… Cofnęło ich wtedy do 200-miesięcznej co na dziś by dawało około 3600…

  1. OK

   Ja to dziś widzę tak:
   Do zamknięcia świecy miesięcznej co prawda 21 dni, ale teraz to jednoznacznie mamy sygnał sprzedaży na formacjach świecowych. Mi nigdy nie wychodzi gra na spadki, więc siedzę na pozycji gotówkowej, ewentualnie coś pykam intraday od zeszłego tygodnia. w20 nie ma szans na trwałe wzrosty w perspektywie roku. Jak ktoś chce to kupować na długi termin to poczeka bo w listopadzie najważniejsze wydarzenie dla polskiej giełdy od 2015 roku, czyli premiera Cyberpunka2077 co będzie dobrą okazją do realizacji mega zysków na CDR. W przyszłym roku zaś megasypać będą OFE pod przekształcenie w „IKE”…

   1
  1. Bankier

   04 września 2020, godzina: 10:44Jacek Borawski

   Nie da się przewidzieć przyszłości
   Ludzie dzielą na tych co wiedzą – ci kłamią i ci co nie wiedzą – mówią prawdę.
   Ponieważ wszyscy nie wiedzą trzymam z prawdomównymi. Cała reszta to spekulacje – a) darmoszki – pisze (mówi) się żeby coś było
   b) te pod które kładzie się pieniądze (zazwyczaj swoje)

   2
  2. Guy Fawkes

   Uporczywe bańki giełdowe mnie nie interesują. Od przyszłego tygodnia przechodzę na system walutowy 2+, tzn. bitkoń-eter + kilka innych projektów. Minimum na eterze widzę na 288, ale nie musi tam dojść.

   Więcej na temat kanarka się nie wypowiadam.

 9. Guy Fawkes

  @Spiker

  A mógłby mi Pan przytoczyć jakieś słowa Chrystusa o powszechnym miłosierdziu w jakimś kluczowym miejscy wiary?

  Chrystus mówi w kluczowych miejscach o sprawiedliwości.
  Biblia mówi o wiernych jako o sprawiedliwych.

  Credo i Skład Apostolski mówią o sądzie i sprawiedliwości.

  …………………………………………………………………………………

  Miłosierdzie ma swoje miejsce w procesie wymierzania sprawiedliwości, ale niejako jest to ekement niższego rzędu.

  Wszyscy potrzebujemy miłosierdzia, aby złagodzić sprawiedliwość.

  Ale kult powszechnego miłosierdzia w odwróceniu jako nadrzędnego nad sprawiedliwością, to aggiornamento.

  Kościelny odpowiednik socyjalizmu.

  1. Guy Fawkes

   Sprawiedliwość jest kluczowa w całej Biblii. Przesunięcie akcentów zniekształca całość. Czy buduje się jakieś kościoły Sprawiedliwości Bożej???

   Nie. Polacy, nic się nie stało, chrześcijanie, nic się nie stało. Macht nichts:)))

 10. Bankier

  Konstytucja zawiera bardzo konkretny zapis dotyczący maksymalnego długu publicznego. Nie może on przekroczyć wskaźnika 60 proc. Piotr Patkowski, wiceminister finansów, twierdzi jednak, że ta ustawa zasadnicza jest przestarzała, a realia, w których funkcjonuje Polska, zmieniły się.

  5
 11. matty

  Kto się pokusi o bieżący komentarz? Na pewno dużą zmienność jest.

  Ktoś ma faworytów siły spośród składu W20 ?

  TPE w ciekawym miejscu testuje średnią. Wziąłem z małym SL.

  JSW czy ktoś obserwuje? Wzrost obrotów gigantyczny, ale była też realizacja zysków. Na D1 EMA 200 ważą się losy dziś, co by sugerowało odwrócenie trendu. Dofinansowanie z PFR zmieniłoby też sytuacje fundamentalną. Jakie macie nastawienie tutaj?

  PKN okolice 49 wiec tak nie wiadomo. Poprzedni dołek 49,4 nie został dzisiaj nawet przetestowany.

  Dziękuję

Dodaj komentarz