Polski przemysł był bardzo halal w grudniu

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

W grudniu ub. r. wśród krajów, których dane na temat produkcji przemysłowej publikuje Eurostat i które już zostały umieszczone w bazie danych, pierwsze miejsce pod względem rocznej dynamiki produkcji przemysłowej zajmowała Turcja (+10,4 proc.), drugie Polska (+8,1 proc.) a trzecie Bośnia i Herzegowina (+5,5 proc.). Na drugim końcu tego zestawienia były Cypr (-5,8 proc.), Belgia (-4 proc.) oraz Francja (-3,7 proc.).

W porównaniu do ostatniego przedkryzysowego miesiąca czyli lutego ub. r. w grudniu ub. r. największy wzrost produkcji notowały Turcja (+8 proc.), Łotwa (+3,8 proc.) oraz Polska (+3,3 proc.), zaś największy spadek obserwowany był na Cyprze (-7,6 proc.), w Estonii (-6,5 proc.) oraz we Francji (-5,8 proc.).

Porównując poziom produkcji w grudniu do tego z kwietniowego dołka koronawirusowej gospodarczej depresji w przemyśle zobaczymy, że w najszybszym tempie z tego minimum produkcji wydobywały się Słowacja (+92,8 proc.), Włochy (+76,7 proc.) oraz Turcja (+71,1 proc.), zaś najwolniejsze tempo odbudowy produkcji po tym załamaniu obserwowane było do grudnia w Finlandii (-0,8 proc.), Norwegii (+3,7 proc.) oraz na Chorwacji (+5,1 proc.).

WIG-20 odbił się wczoraj od górnego ograniczenie wstęgi Bollingera i poziomu oporu wyznaczanego przez grudniowe szczyty (-0,9 proc.). Standardowy MACD nadal rósł nad linią sygnału, która również rozpoczęła wzrost. Spadły wczoraj również pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji, chociaż mWIG-40 zdołał w trakcie zaliczyć 2,5-letnie maksimum. Nowe przynajmniej roczne szczyty notowały wśród indeksów sektorowych WIG-MOTO, WIG-ODZIEZ i WIG-SPOZYW.

Cena kontraktów na S&P 500 lekko spadała dziś rano (-0,3 proc.). W Azji również spadały wszystkie indeksy poza obudzonymi po obchodach księżycowego Nowego Roku indeksami giełdy w Szanghaju (+0,4-+0,6 proc.) oraz tajwańskim TAIEX-em (+0,4 proc.). Ten ostatni oraz Shanghai Composite i Hang Seng zaliczyły w trakcie sesji przynajmniej rocznej maksima. Największe spadki o 1,5-1,7 proc. notowały koreański Kospi, Hang Seng i filipiński PSEi.

Spółka Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków (C/Z 13,1, C/WK 1,61, kapitalizacja 33,8 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 1 grudnia ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 2,54 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 5,20 zł. Zbliżanie się kursu do poziomu oporu wyznaczanego przez minimum z 2009 roku oraz szczyty z lat 2015-2017, oraz do górnego ograniczenia kanału długoterminowego trendu spadkowego oraz do górnego ograniczenia kanału średnioterminowego trendu wzrostowego rozpoczętego w kwietniu ub. r. czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 2,5 miesiąca temu nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki Groclin (C/WK 1,56, kapitalizacja 17 mln zł) odbił się w ubiegłym roku od dolnego ograniczenia długoterminowego kanału trendu spadkowego, przełamał górne ograniczenie kanału średnioterminowego trendu spadkowego trwającego od 2016 roku, do końca października wykonał ruch powrotny do przełamanej linii oporu, a obecnie przebywa nad rosnącą średnią 200-sesyjną.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć -2 proc. roczną dynamikę zatrudnienia oraz +4,8 proc. roczną dynamikę płac w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w styczniu:

… lutową wartość publikowanego przez GUS wskaźnika zaufania konsumentów w Polsce:

… nowy rekord i +8,5 proc. roczną dynamikę publikowanej przez Lnad Registry średniej ceny nieruchomości mieszkalnych w Wielkiej Brytanii w grudniu:

… duży skok do +6,7 proc. rocznej dynamiki przemysłowego PPI w Rosji w styczniu:

… wyniki handlu zagranicznego Polski w grudniu:

… -0,9 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej na Białorusi w styczniu:

… +1,8 proc. roczną dynamikę PPI w USA w styczniu:

… najwyższą od prawie 27 lat roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w USA w styczniu:

… -1,8 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w USA w styczniu:

… oraz wartość publikowanego przez NAHB-Wells Fargo wskaźnika koniunktury na rynku deweloperskim w USA w lutym:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. wider_swider

  Kundelki pozamiatane.
  2 z 3 perełek red.007 dają obecnie fenomenalną stopę zwrotu od momentu publikacji.
  Strategia „brania 10 razy po 20 punktów obalona”.
  Najcenniejsza rada jaką przeczytałem na tym blogu to „nie wiercić się”.
  Dzięki i gratulacje red.007

  17
 2. long_short

  Jeśli po nastu latach na giełdzie dowiedziałeś się dopiero teraz od red.a
  że zwielokrotnia się zyski portfela na fali trzeciej to gratuluję.

  @Proszę nie zapominać o Panu long@schort dzięki jego „mądrym” wpisom o wszystkim się Pan dowiedział.
  Jak chcesz się dowiedzieć” wszystkiego” to otwórz wikipedię.

  1. red.007

   Nie mam,za krótka historia.
   Natomiast sekwencja od września 2018 jest dla mnie impulsem.
   Powinniśmy jeszcze przynajmniej ostatni szczyt wyrównać lub nadbić,celem wyrysowania całej struktury impulsowej.
   Potem korekta.
   Jeśli z tej struktury ma być finalnie tylko zygzak,to korekta nie powinna być większa jak 50% pierwszego wzrostu i potem C zygzaka,
   Jeśli z tej struktury ma być impuls wyższego stopnia,to korekta może być większa niż 50% pierwszego wzrostu i potem F3.
   Nie wiem,który wariant,bo jak wspomniałem za krótka historia.
   Powyższe nie jest AT,tylko możliwym spojrzeniem TFE.
   Co jest obarczone ryzykiem interpretacyjnym,zatem proszę się nim nie sugerować.

   Wyłączam się do wyjścia nad 2100.

   4
    1. red.007

     Za krótka historia do interpretacji możliwej wieloletniej struktury.
     To,że od dawna jest notowana,to zupełnie inna sprawa.
     Po prostu nie wiem czy spadek 2006-2018 jest falą B płaskiej.
     Jeśli nią jest,to od 2018 r. rozpoczęła się fala C z możliwym dojściem przynajmniej na rok 2006.
     Prosił Pan o mój punkt widzenia,to go wg.mojej wiedzy przedstawiłem.

     7
 3. noob

  Wczorajsze min fw 1978 o ktorym bylo wspominane,licze na 2069 nadal min 1cel .jsw 43,50 poki nie zamkna dziennej ponizej.37.65.Data probuje,223 kluczowe 😉 kto obserwuje scp to 2gie rozdanie moze isc.Zle ludzie odczytuja ostatni komunikac.156 kluczowe.

  3

Dodaj komentarz