Rząd zapowiada przyspieszenie tempa szczepień

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wczoraj przyspieszenie tempa szczepień na COVID-19 w naszym kraju. Do tej pory podwójną dawką zaszczepiono ok. 2 mln Polków, a pojedynczą dodatkowe o 4 mln osób. Według nowego planu rządu do końca II kw. ma być zaszczepione 20 mln osób, a do końca sierpnia wszyscy chętni. Jakieś przyspieszenie działań rządu wydaje się być rzeczywiście wskazane, bo wśród krajów, dla których dane dla ogólnej liczby zgonów są dostępne w Human Mortality Databesa, nasz jest na pierwszym miejscu pod względem skali rocznej zmiany 52-tygodniowej sumy wszystkich zgonów (ponad 90 tysięcy zgonów czyli o prawie jedną czwartą więcej niż w ciągu poprzednich 52 tygodni).

Pod względem liczby podanych szczepionek na głowę mieszkańca Polska spadła obecnie minimalnie poniżej średniego poziomu UE.

Po najsilniejszym od początku listopada 2-sesyjnym wzroście o +4 proc. WIG-20 spadł wczoraj o 0,55 proc. 0,3 proc. stracił również WIG, natomiast minimalny wzrost zanotowały indeksów średnich, mniejszych spółek (mWIG-40, sWIG-80) oraz NCIndex. Standardowy MACD dla WIG-u 20 rósł z najniższego poziomu od listopada, ale nie zdołał na razie pokonać swojej spadającej linii sygnału.

Cena kontraktów na S&P 500 nadal przebywała tuż poniżej poziomu swych historycznych rekordów z pierwszego kwartału br. (dziś rano -0,08 proc.). W Azji dziś rano przeważały spadki. Najwięcej – 2,2 proc. – tracił indonezyjski JCI Index. Rosły jedynie główne indeksy giełd w Nowej Zelandii, Australii i Tajlandii, a ten ostatni osiągnął najwyższy poziom od roku.

Spółka Triton Development (C/WK 0,28, kapitalizacja 24,6 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 17 lutego ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 2,05 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała 3,86 zł. Zbliżenie się kurs akcji spółki do potencjalnego poziomu oporu wyznaczanego przez szczyty z 2013 roku i lat 2017-2018 oraz dołek z 2003 roku czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 13,5 miesiąca temu nieaktualnymi.

Spółka Delko (C/Z 5,3, C/WK 0,97, stopa dywidendy 2,6 proc., kapitalizacja 102 mln zł) zajmująca się hurtową dystrybucją produktów chemii gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów higieny osobistej w tradycyjnym handlu była w tym miejscu wspominana 16 października 2019 oraz oraz 24 września ub. r. W okresie wrzesień-październik kurs akcji spółki wykonał ruch powrotny do poziomu przełamanego w czerwcu ub. r. uporu wyznaczanego przez szczyt ze stycznia 2018, a obecnie przebywa poniżej swojej rosnącej średniej 200-sesyjnej.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć roczne dynamiki agregatów pieniężnych M1 i M2 w Chinach w lutym:

… marcową wartość publikowanego przez INSEE wskaźnika nastrojów konsumentów we Francji w marcu:

… -6,7 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Hiszpanii w lutym:

… najwyższą od okresu listopada 2009-czerwiec 2010 wartość publikowanego przez KOF Institute wskaźnika nastrojów gospodarczych w Szwajcarii w marcu:

… saldo obrotów bieżących w RPA w IV kw. ub. r.:

… marcowe wyniki publikowanych przez DG ECFIN wskaźników nastrojów ekonomicznych, nastrojów przedsiębiorców i konsumentów w strefie euro:

… marcowy wzrost rocznej dynamiki CPI i zharmonizowanego CPI w Niemczech:

… rekordową przynajmniej od 30 lat roczną dynamikę publikowanego przez FHFA rocznego indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w USA w styczniu:

… najwyższą od 2014 roku roczną dynamikę publikowanego przez S&P/Case-Shiller indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w USA w styczniu:

… marcowy wzrost wartości publikowanych przez Conference Board wskaźników nastrojów konsumentów w USA:

… oraz wzrost rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w Korei Południowej do najwyższego poziomu od 2011 roku:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. dociekliwy54

  @W.B.
  Jaki będzie efekt szczepień?
  Najbardziej „wyszczepioną” grupą są seniorzy po 70 roku.
  Przypuszczam, że zaszczepiła się większość w tej grupie wiekowej.
  Dlaczego więc procentowy udział tej grupy wiekowej w grupie osób hospitalizowanych wzrósł i to wyraźnie (mniej niż dwukrotnie)? Szczepionka nie zapobiega ponoć zakażeniom ale powinna zapobiegać ciężkiemu przechodzeniu c-19. Skąd więc te nadmiarowe hospitalizacje wśród zaszczepionych?
  A może ma Pan podobne dane z innych krajów?

  4
   1. dociekliwy54

    Współczuję. Tak na prawdę, to nie wiadomo na co ludzie umierają.
    Nie robi się sekcji, ciała kremuje, by nigdy nie można tego sprawdzić. Nie robi się PCR na inne wirusy, a one atakują często parami albo i grupą. Tymczasem panele RT-CPR_covid19 są w ok 60% fałszywiedodatnie.

    5
    1. duch_natury

     Niedawno zmarła mama mojego kolegi. Dostała drgawek. Przyjechała karetka i stwierdziła, że to na pewno COV. Zrobili szybki test wyszedł negatywny. Pojechała do szpitala – w szpitalu ponownie test błyskawiczny na COV. Negatywny. Mimo to do trafiła do izolatki na zakaźny. W międzyczasie zlecili / zrobili test PCR. Po 2 dniach poinformowali mojego kolegę, że mama zmarła. Jako przyczynę wpisany COV. Kolega się spytał czy był wynik testu PCR powiedzieli, że nie ale jakie to ma obecnie znaczenie. Kolega oczywiście w szoku, żałobie nie protestował. Jak się okazało później skutki tego wpisu to kremacja ciała, droższa o 500zł antycovidowa urna itp.
     Bez komentarza.

     6
 2. fast_market

  Credit Suisse analyst Matthew Walker cut the recommendation on CD Projekt SA to underperform from neutral.

  PT set to 155 zloty, implies a 18% decrease from last price. CD Projekt average PT is 250.22 zloty.

  Targets updated in the last 3 months range from 165 zloty to 500 zloty

  Performance Metrics:
  Investors who followed Walker’s recommendation received a 0% return in the past year, compared with a negative 22% return on the shares.

  1
 3. Smerf-Ciamajda

  Mam konto na etoro, tylko do kopiowania ‚dzieciarni’. Nie robię tam żadnych własnych zagrań.
  Dzieciarnia kręciła statystycznie 20% na miesiąc przez ostatnie pol roku (byli artyści co robili > 100, ale z dużym DD). Od 2 tyg. porusza się na lekkim minusie (-5), drepczą bezsilnie w miejscu. Dzisiaj upłynniam wszystkie otwarte pozycje i wymieniam dzieciarnie na kilku profesjonalistów, bo dzieciaki kompletnie nieobyte z Shortami. Strach się bać jak dzieciaki połapią ze trend się zmienił i na tym tez możną zarabiać. [7]

  5
  1. duch_natury

   Ta dzieciarnia ma jedną wielką przewagę – fantazję i odwagę. Z biegiem czasu zastępuje ją rozwaga i rozsądek, które często przeszkadzają w podejmowaniu dobrych i skutecznych decyzji 😉

   2
   1. Smerf-Ciamajda

    Jak dla mnie to coś innego: naiwność (dziecka) i niewiele do stracenia (bo maja malutki kapitał). Globalnie jest pewnie duża masa tego gówniarstwa, co ewentualnie wpływa trochę na rynek.
    Do mnie i tak nie przemawiają próby wytłumaczenia tych rocznych wzrostów rzekomą ulicą (w tej czy innej formie), skończy się jak zawsze. [7]

    4
  2. Hubi H

   Wygląda na to, że rynek daje wszystkim walczącym z trendem czas na zajęcie krótkiej pozycji.
   Podobno hitem wakacji będzie piosenka znanej grupy CFD z gościnnym udziałem LEVERAGE pt. Margin Call 🙂

   3
 4. datik

  @red
  Czy mógłbyś napisać ze dwa zdania komentarza na temat poziomów które podałeś ostatnio, 22 i 18 marzec. To logiczne, że aby wzrosło > 2100 najpierw musi indeks pokonać te poziomy ale z jakiś względów wymieniłeś je jako istotne. Podejrzewam, ze ta jakieś falki/podfalki się kończyły (?)

  LOP na fw20 wolno ale systematycznie rośnie, ok. 5k od ostatniego dołka. Bardziej prawdopodobne, że to odbudowa pozycji po wygaśnięciu serii ale może tez być przygotowanie do jakieś szybkiego ruchu a dość niebezpiecznie – dla misiów – kręcimy się pod w/w poziomami.

  1. red.007

   Opisałem strukturę na „Mirażach”,podałem kiedyś link,oczywiście jako subiektywny opis.
   Dla mnie od 15 marca powinniśmy wyrysować zygzaka,jako ostatnią falę „Z” potrójnej trójki.
   Poziomy wynikają z tego czy ruch 15-25 jest samodzielnym zygzakiem kończącą falę „Z”,czy jest to dopiero fala „A” zygzaka.
   Chodzi o to,czy ruch 17-18 marca był falą „B” zygzaka,czy dopiero ruch od 25 marca jest falą ‚B” zygzaka i po jej wyrysowaniu wykonamy spadkową „C” kończącą zygzak w „Z”.
   Dlatego podane poziomy są ważne,bo zanegują/lub nie,wariantowość sytuacji od 15 marca.

   4
   1. red.007

    Jeszcze dodam,że nie ma potrzeby zgadywania co wykres zrobi,on nas sam o tym poinformuje,wybierając wariant.
    Ale jest ciekawostka w strukturze jednej ze spółek,którą chciałbym jeszcze dobrać.
    Otóż tam powinien nastąpić jeszcze spadek ok.10%.
    Zakładam,że katalizatorem jej spadku,powinien być spadek na szerokim rynku więc wariant spadkowy na W20 jeszcze poniżej 25 marca,oceniam jako bardzo prawdopodobny.

    3
    1. Smerf-Ciamajda

     @red, dziękuję. Poza tym nadmienię ze jesteś tutaj w Top-5 najwartościowszych (treścią) użytkowników.
     Tym niemniej mam jako ciamajda zasadnicze pytanie „spadkowy na W20 jeszcze poniżej 25 marca,oceniam jako bardzo prawdopodobny”
     chodzi o 25.03.2021 czy 25.03.2020?

     14
 5. koder

  Dla mnie nieporozumienie to to, że wciąż szczepi się seniorów, podczas gdy wiadomo, że ten brytyjski wariant covida atakuje z takim samym stopniem młodych ludzi. Dlaczego ludzi, którzy pracują ok muszą być aktywni i się spotykać z innymi oraz przemieszczać mogą zapisywać się w kwietniu czy w maju.? . Przecież łatwiej i z mniejszym obciążeniem w domu mogą posiedzieć emeryci niż ludzie pracujący. Nie każdy pracujący ma możliwości pracy zdalnej.

  4
  1. pnl

   Może dlatego, że są słabsi i mniej odporni (statystycznie gorzej znoszą) ? Chociaż bywają wyjątki jak w sucharku z wykopu, poniżej….

   „- Mój dziadek żył 105 lat. Na śniadanie, obiad i kolację zjadał łyżkę kawioru, popijał to luksusową whiskey, a potem wypalał kubańskie cygaro. Żeby być w formie, dwa razy w tygodniu zamawiał befsztyk w restauracji. Jednak najwięcej energii dawały mu randki z młodymi prostytutkami.
   – A na co zmarł?

   Musieliśmy go zabić ze względu na koszty.”

   3
  2. datik

   W tej walce – a może „pseudowalce” bo po wysłuchaniu wywiadu z dr Bodnarem zaczynam mieć wątpliwości – jest dużo więcej rzeczy dziwnych oraz niekonsekwencji (zakaz wchodzenia do lasu sprzed roku, cmentarze otwarte dla wybranych, dziwne, niekonsekwentne obostrzenia, etc etc …). Nie znaczy to jednak, że kiedykolwiek zrozumiem „antymaseczkowców” 🙂

   5
   1. dociekliwy54

    Wyjaśnienie w książce Fałszywa pandemia
    Krytyka naukowców i lekarzy. Maski.
    Wydawnictwo Osuchowa. Opracowanie- Dr. Mariusz Błochowiak.
    w największym skrócie:
    1/Wszystkie (liczne) badania RCT wykazały brak skuteczności maseczek(wszelkich) w ochronie noszącego przed zarażeniem.
    2/ Nie ma żadnego dowodu na wpływ noszenia maseczek na rozprzestrzenianie się wirusa(zarażanie innych).
    Hierarchia dowodów wg. wiarygodności:
    1/Systematyczny przegląd RCT-ów z lub bez metaanalizy
    2/RCT-y
    3/Badania kohortowe
    4/Badania kliniczno-kontrolne
    5/Opis serii przypadków
    6/Opis przypadku
    7/Opinia
    Właśnie opinie są propagowane w mediach.W tym opinie profesorów.

    Zarażamy się głównie aerozolami (kropelki<2,5mikrom) w pomieszczeniach zamkniętych(szkoły, urzędy, przychodnie, biura) w okresie jesienno zimowym, gdy jest najniższa bezwzględna wilgotność. Gdy więc ktoś się boi zarażenia to w takich miejscach należałoby stosować nawilżacze.
    Wniosek-chronić należy się z głową.
    Zalecenie "nienoszenia maseczek jest zapisane w "Cochrane Library" Instytucji promującej zdrowe zachowania medyczne na podstawie przeglądów systematycznych badań.

    3
 6. RR

  Bill Gates właśnie zapowiedział, żeby szykować się do drugiej nowej pandemii ale już takiej na poważnie a jak donosi dziś Rzeczpospolita na pierwszej stronie -Billa należy słuchać bo jako jeden z niewielu przewidział Covida – jakieś wnioski z tego?

  2
  1. duch_natury

   @ML
   bez wątpienia taki pstryczek otrzyma jeszcze w tym półroczu. Pytanie o timing. Moje projekcje cały czas pokazują, że up się nie skończył.
   Oczekiwane projekcyjnie zakończenie wzrostów 2-5 tygodni.

   2
 7. Wojciech Białek (Autor
  Wpisu
  )

  Nie wiem, o co chodzi, ale coś przeczytałem, że ktoś gdzieś przed meczem ma klękać albo nie klękać:

  https://www.salon24.pl/u/ktosmusiorac/1123146,hold-polski

  https://emerging-europe.com/news/polish-footballs-knee-bending-dilemma/

  Jak bym raczej wyposażył polskich piłkarzy w czarne rękawiczki i kazał im podnieść ręce w nich odziane:

  https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2F1968_Olympics_Black_Power_salute&psig=AOvVaw1DpBcY3nfWbYIaN_WH0O-W&ust=1617282373997000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCE9rzM2u8CFQAAAAAdAAAAABAD

  Od razu by nam zamówienia eksportowe z Afryki skoczyły w górę.

  Dawanie się wrabiać w cudze zbrodnie to skrajny debilizm.

  9
  1. sumadartson

   Doświadczenie uczy że przy wzrostach złota papiery mns dają relatywny zwrot x 1000….Ale niczego nie sugeruję. Ludzie gadajo że au to lipa.
   Sprzedałem 3/4 asbisiaka a dyrechtory na to: dywidenda .7%. Zaraz sprzedam resztę (z rozpaczy)

   1
    1. sumadartson

     Kwartalne q4 na interii powinno zalegać. Wynik chyba x3 r/r, ale 1q już chyba nie będzie tak dobry r/r. Cala nadzieja w platformie handlowej online. Oby jeno marża nie spadła bo rentowność pieron strzeli. Choć z drugiej strony to jeszcze szybciej konkurencję.

Dodaj komentarz