Szaleństwo na ISM-ach

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Marcowa wartość wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym USA ISM Manufacturing osiągnęła najwyższy poziom od końca 1984 roku (64,7 pkt.). Równocześnie obrazujący tendencje cenowe w tym sektorze gospodarki wskaźnik ISM Manufacturing Prices osiągnął w marcu najwyższy poziom (85,6 pkt.) od okresu maj-lipiec 2008 (Lehman upadł we wrześniu 2008).

Sumę tych dwóch wskaźników (ISM Manufacturing i ISM Manufacturing Prices) można traktować jako ogólną miarę „temperatury” panującej w przemyśle przetwórczym w USA. Osiągnęła ona w marcu najwyższą wartość od lat 1973-1974 roku. Wcześniej wyższe poziomy były obserwowane jeszcze tylko w marcu 1966, maju 1955 oraz w okresie maj 1950-luty 1951.

Jeśli chodzi o sektor usług, to ISM Non-Manufacturing osiągnął w marcu swą najwyższą wartość w jego sięgającej 1997 roku historii (63,7 pkt.), zaś wskaźnik tendencji cenowych ISM Non-Manufacturing Prices najwyższą wartość od okresu listopad 2007-lipiec 2008 (74 pkt.).

Suma ISM Non-Manufacturing i ISM Non-Manufacturing Prices osiągnęła w marcu najwyższy poziom od września 2005.

WIG-20 nie zdołał z marszu pokonać poziomu oporu wyznaczanego przez lokalne szczyty z lutego oraz marca i spadł wczoraj o 0,7 proc. Standardowy MACD dla tego instrumentu nadal rósł powyżej rosnącej linii sygnału. Spadły w środę również WIG i mWIG-40, natomiast rosły NCIndex i sWIG-80. Ten ostatni ustanowił swój kolejny najwyższy poziom od 2007 roku. Wśród indeksów sektorowych swe przynajmniej roczne maksima ustanawiały wczoraj WIG-INFO, WIG-MEDIA, WIG-NRCHOM, WIG-ODZIEZ, WIG-TELKOM. Wśród makrosektorów swój najwyższy poziom od roku ustanowił WIG.MS-PET.

Cena kontraktów na S&P 500 rosła dziś rano o 0,4 proc. ustanawiając swój nowy historyczny rekord. W Azji w czwartkowy poranek przeważały wzrosty. O 1-1,2 proc. zwyżkowały główne indeksy w Hangkongu, Nowej Zelandii i Australii. Główny indeks rynku akcji tego ostatniego kraju oraz tajwański Taiex ustanawiały swe nowe historyczne rekordy. Najsilniej – 1,6 proc. – spadał filipiński PSEi.

Spółka Wittchen (C/Z 8,5, C/WK 1,29, kapitalizacja 195 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 14 kwietnia ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 7,38 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała 10,70 zł. Zbliżanie się kursu akcji spółki do strefy oporów wyznaczanych przez minima kursu z listopada 2018 i grudnia 2019 oraz górne ograniczenie kanału długoterminowego trendu spadkowego czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 12 miesięcy temu nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki Amica (C/Z 7,9, C/WK 1,11, stopa dywidendy 1,9 proc., kapitalizacja 1,18 mld zł) będąca producentem sprzętu gospodarstwa domowego po odbiciu się w marcu ub. r. od dolnego ograniczenia 12-kanału letniego trendu wzrostowego tkwi obecnie na poziomie oporu wyznaczanego przez lokalne szczytu z lat 2018-2020 blisko swojej rosnącej średniej 200-sesyjnej.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od wczoraj, można wspomnieć najwyższą od 2012 roku roczną dynamikę sprzedaży nowych samochodów w Australii w marcu:

… -5 proc. roczną dynamikę szacunkowego PKB w Japonii w lutym:

… -0,9 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Czechach w lutym:

… najwyższą od 2009 roku roczna dynamikę liczby nowych rejestracji samochodów osobowych w Niemczech w marcu:

… nowy rekord wyrażonej w euro wartości polskich oficjalnych rezerw dewizowych w marcu:

… oraz saldo obrotów bieżących Japonii w lutym:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

   1. Wojciech Białek (Autor
    Wpisu
    )

    Saldo 36,5. To prawie już jednoznaczny sygnał ostrzegawczy. Ten poziom był osiągany od 2009 roku:

    w grudniu 2010 (trzeba było sprzedać S&P 500 4 miesiące później),
    w grudniu 2013 (nie trzeba było sprzedawać),
    w listopadzie 2014 (trzeba było sprzedać 6 miesięcy później) oraz
    w styczniu 2018 (trzeba było generalnie sprzedać od razu w styczniu)

    3
    1. duch_natury

     Przyjrzałem się tym okresom pod względem układu wskaźników na tygodniowych i odległości Kitchinowych:
     – w grudniu 2010 -> jesteśmy w kwietniu 2011r. (3 Kitchiny, układ wskaźników b. podobny)
     – w listopadzie 2014, w grudniu 2013 -> dziwny to był okres na giełdach -> wskaźnikowo + cykl najbliżej sierpnia 2014r. (2 Kitchiny)
     – w styczniu 2018 -> tutaj wszystko by się zgadzało

     Najbardziej niekorzystny dla niedźwiedzi jest układ 2014r. gdzie wystąpiła we wrześniu korekta (której odpowiednikiem byłoby obecnie zjazd Sp500 do strefy 3500-3600) ale potem kolejne miesiące upierdliwa wspinaczka a bessa horyzontalna rozpoczęła się dopiero kilka miesięcy później)

     7
    1. sumadartson

     Nie przełom, jeno w styczniu 2018 od razu. Za 2 tygodnie to możesz Waszmość już maszerować w skarpetkach. Strategia „szczyt po niedzieli” nie będzie skuteczna po wsze czasy. Natomiast ISM-y i PMI-aje, jak na obecną socyalistyczną politykę centralbanków są zadziwiająco nisko. Idzie nędza dla „piniendza”

     3
       1. duch_natury

        Jak zejdziesz na analizę godzinową to obecnie jesteśmy gdzieś w zaawansowanej fazie trójki, która w dowolnym momencie może się skończyć i przejść w 4-kę, która według zasady zmienności powinna być horyzontalna (może jakiś trójkąt).

        2
          1. sumadartson

           To nie jest klin zwyżkujący, bo 4ka nie zachodzi na 1kę. Tu nie ma „obowiązku” dojścia do górnego ograniczenia.
           Ja patrzę na usiaka po marynarsku jak pasażer Tytanica. (Waszmość możesz tu być orkiestra).
           W połowie lutego dziub (Nasdaq) zaczął się powoli zanurzać realtywnie do rufy (S&P). Rufa dzięki temu jeszcze poszła w górę, dzięki czemu znalazła się najwyżej w żywocie Tytanica, jednak dziub (nasdaq) już się nie wynurzył. Aktualnie ich relatywna siła pozostaje w proporcji, czyli można założyć że od pewnego czasu i dziub i rufa podążają zgodnie z prawem grawitacji na dno. A Waszmość graj póki tchu starczy, jak przystalo na orkiestrę.

           17
          2. Smerf-Ciamajda

           @Hrabio i Duchu, dziękuję za watek, sama esencja!
           @Hrabio, masz pan dobre teksty, winszuję polotu słownego!

           4
        1. sumadartson

         Będę musiał popracować dłużej nad Eliotem wieczorową porą. W styczniu 2018 było łatwiej, bo Fibonacci określił zasięg ostatniej piątki bardzo dokładnie. Ale on (Fibo) znał czasowy zasięg ówczesnej hossy, bo pan Wojciech Białek jeszcze w bodaj 2016 roku ustawił jej szczyt na przełom 2017/2018, a na jego widok Fibo i Elliott z góry klaszczą w łapki.

         3
 1. Sawa

  billy_the_kangoor 7 kwietnia 2021 o 18:59
  Zaloguj się, aby móc odpowiedzieć
  …………….
  Co tu się wyprawia, to aż sam jestem w szoku.
  „”Sawa 30 marca 2021 o 17:07
  …..Na razie obowiązuje prognoza którą obwieściłam tutaj 5 stycznia: „tylko dolar”.
  Za namową tej Pani (czy Pana) otworzyłem 31 marca 1 Lota na LUSDPLN.
  ……………………….
  Panie kangur.
  5 stycznia było „tylko dolar” na L
  30 marca „tylko dolar” na krótko.
  Gdyby Pan i Pana kamraci raczyli rozmawiać na tematy rynków finansowych a nie o personaliach, to wyjaśnilibyśmy te detale.
  ………….
  Obecna moja prognoza:
  Tylko 10-Year U.S. Bond,
  kupujemy jak zejdzie do 1,6, ale czekając możemy nie załapać się.
  …….
  I na koniec uwaga ogólna.
  Panie kangur, wielokrotnie Pan wyzywał mnie od głupków….. moje pytanie do Pana:
  kto mądry realizuje prognozy głupków?

  26
   1. Sawa

    @mwfri
    Z przyjemnością Panu wytłumaczę o ile Pan nie będzie stosował argumentów personalnych wobec mnie.
    Myślałam, że to jest abecadło i każdy zaglądający tutaj doskonale to rozumie.
    Ale faktycznie w natłoku personalnego bełkotu jaki tutaj kangur i jego ferajna uprawia, mogło to ulec zapomnieniu.
    …………
    „Zajęcie długiej pozycji na rynku oznacza kupno określonego instrumentu, oczekując, że jego cena będzie wzrastać na wartości.
    https://www.xtb.com/pl/co-to-znaczy-zajac-pozycje-dluga-kb
    …………………….
    „Zajęcie krótkiej pozycji na rynku oznacza, że sprzedajesz pewne aktywa rynkowe, oczekując że instrument finansowy będzie tracił na wartości.
    https://www.xtb.com/pl/zajecie-pozycji-krotkiej-kb
    ……….
    Ja napisałam „Tylko 10-Year U.S. Bond,
    kupujemy jak zejdzie do 1,6, ale czekając możemy nie załapać się.”
    …..
    Dziękuję za przeczytanie i zrozumienie.

    14
 2. sumadartson

  Na złocie od szczytu sierpniowego do marca widzę kompletny zygzak korekcyjny 5-3-5, wraz z marcową bazą A-B. Wyjście ponad 1750 i u3manie go ze dwa dni powinno dać impuls do nowej fali wzrostowej, której zasięgu wobec prezentowanych powyżej przez p. W.B. ISMów i PMIjów nie sposób aktualnie określić. (Dało by się ale po co prowokować prześmiewców)

  6
 3. duch_natury

  @ML.36 8 kwietnia 2021 o 11:17
  Kreski Daneric`sa znam, Twoich nie znam. Wilsh 5000?

  Nie chce mi się konwertować moich grafik ale sedno jest takie:

  Krótkoterminowo:
  – od 4.03 rozpoczął się impuls (5 falowy) obecnie jesteśmy w 3-ce lub ruszamy z 4ką

  Długoterminowo:
  Dwa warianty:
  – albo ten impuls (od 3.04.21) jest już końcową brakującą 5-tką całego impulsu od marca 2020 i po zakończeniu ruszamy z bessą
  – albo ten impuls jest 5-tką ale w większej trójce (w tym wariancie duża 1-ka zakończyła się w czerwcu 2020 a obecnie wykańczamy dużą trójkę )
  w drugim wariancie po korekcie, crashu sprowadzjącym Sp500 w okolice 3500-3600 ruszymy z męczącą piątką w górę (coś ala 2014r.) a prawdziwa bessa nadejdzie dopiero pod koniec roku

  Z obu wariantów średnioterinowe wnioski do gry w US są następujące (strona S):
  – poczekać na S-ki do wykończenia impulsu od 3.04 (przewidywany czas 2-4 tyg)
  – zamknąć S-ki po spadku w przedziale ok 3500-3600 i poczekać na rozwój sytuacji lub dla optymistów przekręcić się na stronę L

  Oczywiście za moje analizy nie biorę odpowiedzialności to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek US 😉

  13
  1. sumadartson

   Od biedy dało by się od marca zaznaczyć Waszmości upragnioną 5kę na S&P500.
   4-5 marca 1ka
   5-8 marca 2ka
   8-17 marca 3ka
   17-24marca 4ka
   24mar- ??8kwiet?? 5tunia. The end &dipping
   Myślę że Elliott nie powinien się wkurzać. Acha i jeszcze jedno: teoria Elliotta opiera się na poziomach dziennego zamknięcia sesji, więc staram się nie nadwerężać jej do analiz godzinnych, czy minutowych.

   2
 4. billy_the_kangoor

  05 stycznia 2021 – ruszamy z dolarem, zgodnie z porzekadłem do trzech razy sztuka trafił Pan.
  Wcześniej był BEŁKOT dot. rynków finansowych w najczystszej postaci.
  Nawiązałem kontakt odpowiadając, że jeśli dolar, to tylko nowozelandzki, australijski albo kanadyjski, skąd podobno Pan pochodzi (w co wątpię), ale bez odpowiedzi.
  Każdy może prześledzić kurs USDRUB, USDCAD, NZDUSD oraz w szczególności GOLD’a w końcówce roku 2020.
  „””Sawa
  4 listopada 2020 o 01:35
  …………
  Złoto i dolary.
  Żadne ruble.
  Mówię o poważnym inwestowaniu znaczącej gotówki i nie po to, żeby się stresować.
  Teka52”””
  Gotówka popłynęła w listopadzie 2020 do Golda i USD? Stresu nie było?
  O wpisach o bankructwie CCC w dołku bessy marcu 2020 już nie wspomnę. Czysty bełkot + herezje!
  Żegnam Pana.

  15
  1. Sawa

   No popatrz Pan, Panie kangur,
   tyle razu zrobiłem Pana w konia dając kompletnie bzdurne prognozy
   i wszystko po to, żeby na końcu 31 marca zrealizował Pan moją kolejną bzdurną prognozę.
   Jak Pan myśli Panie kangur, o czym to świadczy?
   Chyba troszkę pogubił się Pan w tym swoim bełkocie.

  1. duch_natury

   @Wider
   Taka możliwość zawsze istnieje. Zobaczymy co nam pokaże Kitchinowa bessa 2021-2022. Jak do jesieni 2022r. spadki będą powyżej marca 2020 to by znaczyło, że kolejny Kitchin cała naprzód i robimy trójkę. Ale tak jak powiadasz, czy dożyjemy 😉

 5. fast_market

  A mnie cały czas nurtuje pytanie, czy możliwy spadek na giełdach, gdy eurusd będzie rósł?
  Nie wiem jak będzie, ale ostatnio różne korelacje przestały działać.
  Jakaś duża zmiana chyba idzie jeśli chodzi o kierunek przepływów kapitałów.

Dodaj komentarz