Drugi z rzędu spadek rocznej dynamiki HICP w Polsce w czerwcu

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

W kwietniu roczna dynamika zharmonizowanego wskaźnika CPI dla Polski (HICP) wyszła na najwyższy poziom od prawie 20 lat (+5,1 proc.). W ciągu następnych 2 miesięcy spadała jednak i w czerwcu wynosiła +4,1 proc.

Polska nadal miała w czerwcu – za Węgrami – drugie najwyższe tempo inflacji w Unii Europejskiej bezpośrednio wyprzedzając Estonię, Rumunię i Litwę.

WIG-20 po odbiciu od dolnego ograniczenia wstęgi Bollingera kontynuował wczoraj próbę wykonaniu ruchu powrotnego do przełamanej w tym tygodniu w dół linii wsparcia rozpoczętego pod koniec marca krótkoterminowego trendu wzrostowego (+0,93 proc.). Standardowy MACD nadal spadał jednak poniżej swej zniżkującej linii sygnału. Poza sWIG-80 wzrosły również pozostałe główne indeksy GPW.

Cena kontraktów na S&P 500 po dwu wzrostach, które można interpretować jako ruch powrotny do przełamanej w tym tygodniu kolejnej linii kilkunastomiesięcznej formacji wachlarza dziś rano minimalnie rosła (+0,08 proc.). Standardowy MACD dla tego instrumentu nadal pozostawał poniżej swej spadającej linii sygnału. Następny teoretyczny dołek cyklu 10-tygodniowgo, którego poprzedni minimum ustanowione zostało 13 maja powinno być dosyć blisko, podobnie jak następny dołek cyklu 5-tygodniowego, którego poprzednie minimum ustanowione zostało 21 czerwca. W Azji dziś rano rosły wszystkie główne indeksy. Najsilniej – o +1,6 proc. – Hang Seng. Australijski All Ordinaries ustanowił swe nowe historyczne maksimum.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od wczoraj, można wspomnieć czerwcowe wyniki handlu zagranicznego Japonii:

… roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Australii w czerwcu:

… roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Polsce w czerwcu:

… lipcowy wzrost publikowanej przez GUS wartości wskaźnika zaufania konsumentów w Polsce:

… liczbę rozpoczętych i zakończonych budów mieszkań w Polsce w czerwcu:

… oraz czerwcową wartość stopy bezrobocia w Szwajcarii:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. sumadartson

  Jeśli delta rzeczywiście zaatakuje niebawem, co w Królestwie już widać, Łone mogą mieć rację i zima Kondratiewa ponownie zawitać może. Tyle że kolejne miliardy wyrzucone w błoto spowodują raczej nie deflację a stagflację z kartkami na złoto, kiełbasę i trampki na zimę.
  Ciekawe czasy, kurna

  3
  1. sumadartson

   Zawsze nachodzi mnie myśl czy mając tak rozbudowane struktury w samorządzie stolicy nie da się podrasowywać wyborów.
   No chyba że Lord niejaki ma rację twierdząc że ten naród jest k…wski w znaczącej części i wybiera swoich do j…ania reszty.

   7
 2. fast_market

  Rosyjski dziennik “Kommiersant” komentuje w czwartek porozumienie niemiecko-amerykańskie ws. Nord Stream 2 oceniając, że “kluczowe pytanie polega na tym, jak właściwie Niemcy mają zamiar przekonać Rosję do przedłużenia kontraktu tranzytowego przez Ukrainę”.
  Dziennik przypomina, że kontrakt z Rosją dotyczący tranzytu gazu przez Ukrainę wygasa 1 stycznia 2025 roku. Wskazuje, że szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow, komentując doniesienia prasy o porozumieniu USA-Niemcy, powiedział, że ustalenie mówiące o zobowiązaniu Niemiec do zapewnienia przedłużenia tranzytu przez Ukrainę jest “zdumiewające”.

  3
  1. sumadartson

   Jeśli po uruchomieniu rury bałtyckiej ribbentrop mołotow, ukraiński gazociąg nie wyleci w powietrze, będę najbardziej zdziwionym szlachcicem na świecie. Jego los opisany jest w przedwiecznych księgach mądrości.
   “Pożarem step jest objęty”

   5
 3. Guy Fawkes

  @Datik

  Przez tyle lat nie zrozumiałeś, o co mi chodzi?

  Po pierwsze nie cytuj bardzo prymitywnej agentury z pradziada, tacy ludzie jeśli mieliby choć cień przyzwoitości, to zapadliby się (ze wstydu) pod ziemię. No ale oni żyją z tego, że przez pokolenia szkodzą Rzeczypospolitej, Cimoszenkowie.

  //Marian Cimoszewicz, urodził się w 1917r w Uljanowsku. Mieszkał w Endrychowce pow. Wołkowysk. Był zdeklarowanym komunistą. Pracował, jako robotnik drogowy. W 1939 r. nie został powołany do polskiego wojska, ponieważ już wtedy był agentem NKWD……….. Po zakończeniu wojny, do roku 1972 wiernie służył w organach Informacji Wojskowej i WSW. W latach 1945-46 czynnie uczestniczył w likwidacji podziemia AK. Wykazywał się szczególnym zaangażowaniem, zwłaszcza, jako szef Informacji Wojskowej WAT. Według zeznań świadków, był gorszy od sowieckiego komendanta WAT. Aresztował pierwszego komendanta i twórcę WAT gen. Grabczyńskiego.// Itd.

  To są wrodzone kanalie.

  ………………………………………………………………………………………

  Co do meritum (szczujni oczywiście nie czytałem), trójpodziału władzy nie można zrozumieć bez wódki i nie ma sensu łamać sobie tem gołowy, co pierwsze, czy jajo czy kura, ani ile diabłów mieści się na ostrzu szpilki.

  ……………………………………………………………………………………….

  W czyim imieniu sędzia wydaje wyrok?
  W Imieniu Rzeczypospolitej.

  Co to est Rzeczpospolita? To est państwo, które posiada swoje organa władzy, Sejm, Rząd i Prezydenta

  Nie może sędzia w wyrokach swych w Imieniu Rzeczypospolitej być w sprzeczności z Sejmem i Rządem, które artykułują Rację Stanu, czyli to, co w Świętem Imieniu Rzczypospolitej jest się zawiera. Bo wtedy sędzia nie est sędzią Rzeczypospolitej, tylko funkcjonariuszem loży albo obcych służb specjalnych.

  W sporze o Izbę Dyscyplinarną chopdzi właśnie o to, kto est mocodawcą sędziego, czy Rzeczpospolita, czy Grande Oriente, czy bezpieka, czy BND.

  Sędzia nigdy nie wydaje wyroku w imieniu własnem, lub w imieniu kasty, coć zawsze musi dochować wszelkiej starannności, bezstronności itd.

  …………………………………………………………………………………………

  Nie da się tego inaczej ująć, bo sędzia nie może być agentem obcych racji.

  Kto est niedoścignionem wzorem sędziego?
  Salomon król mądrością obdarzon. Był to sędzie i zależny od Boga, i pomieszany z władzą wykonawczą jako król, ale jednocześnie o niedoścignionej sprawiedliwości.

  Skąd wzięli się sędziowie u zarania Europy? Zmianowania królewskiego. A gwarantem bezstronności był krzyż w sali rozpraw, albo na stole, który przypominał o racjach wyższych ponad władzę doczesną

  ……………………………………………………………………………………………

  Na marginesie powiem Ci tak:
  Niemcy są potwornym narodem. Nie dość, że wyrządzili Polsce tak wielkie zło, to teraz ani zadośćuczynienia, ani żadnej refleksji, żadnej skruchy, tylko odwieczna polityka antypolska innymi na razie metodami. Cała Rzesza całą dobę.

  Niemcy nie zasługują na to aby mieć swoje państwo i aby być w Europie. Kiedyś sprawiedliwości w tej dziedzinie stanie się zadość.

  Sprawiedliwości wymierzonej przez najlepszego sędziego, w Imieniu Istnienia.

  ………………………………………………………………………………………..

  Jak przez tyle lat mnie nie zrozumiełeś, no to nieee wiem….

  ……………………………………………………………………………………………..

  11
  1. Guy Fawkes

   Są sprawy pomiędzy obywatelem a jakimś organem państwa i wtedy sędzia musi opierać się na wartościach bardziej fundamentalnych, ale takich, na których gruntuje się Rzeczpospolita, jak prawo naturalne.

   Ale Rzeszy oczywiście nie o takie sprawy chodzi. Rzesza w ogóle nie uznaje uniwersalnego prawa naturalnego. Rzesza uznaje tylko niemiecką rację stanu pomieszaną z racją stanu rewolucji.

   1
   1. pnl

    Może po ewolucji (którą kiedyś ktoś tu opisał)…. z wnukami:
    “Dziadek mordował Wyklętych, ojciec zabijał zwierzęta, syn chroni drzewa w puszczy, wnuki będą uzdrawiać “.
    Np. wtedy jak nie będzie już IPN-u ? W wikipedii już nie znajdzie się życiorysu p. Mariana…..

    3
     1. Guy Fawkes

      Salus populi Romani suprema lex esto

      Dobro ludu rzymskiego niech będzie najwyższym prawem.

      ………………………………………………………………………..

      Salus rei publicae suprema lex

      Dobro Rzeczypospolitej najwyższym prawem

      2
      1. sumadartson

       Mojżesz 40 lat wofził naród po pustyni aby wyginęło jaszczurcze plemię ubeków egipskich i ich bezmózgich sprzymierzeńców a Waszmość myślisz że nakłonisz słowem do patriotyzmu tych co poddaństwo obcym w genach zaszczepione mają?
       Przecie jak kto zamarzył poślubić żonę z ptaszkiem to gotów samemu diabłu w niewolę się poddać i jeszcze maluczkim w szkołach wmawiać że tata i mama są nienormalni.
       Że o politycznych łapówkarzach nie wspomnę.
       Próżny trud Milordzie.

       3
      1. Guy Fawkes

       Nu i czto?

       Masz pretensje do garbatego, że ma proste dzieci?

       Soviety są teraz z drugiej strony i tak jak kiedyś szczuły na Zachód, tok teraz szczują na Rosję.

       Rosja oczywiście ma swoje za pazurami, ale co do zasady istotą Rosji jest bycie heartlandowym golemem zachodu, stąd są największe wojny i zbrodnie, z inspiracji zachodniej i wykonawstwa rosyjskiego.

       Karanie samej ręki est głupie, najpierw powinno się posłać silver bullet w łeb inspiratora, wszystko po kolei.:))

       Nie bój się tak panicznie Rosjan, bo w końcu twój strach doprowadzi cię do moczenia nocnego.

       1
 4. Guy Fawkes

  @Lord Sumadartson

  Problem Europy polega na tym, że zamiast naturalnej sytuacji w której Dobro Rzeczypospolitej najwyższym prawem est, i dobro innych krajów analogicznie, forsuje się prawem i lewem, na razie pokojowo, żeby dla wszystkich krajów najwyższym prawem było dobro Rzeszy.

  Czy my mamy jakieś problemy w handlu z Ameryką, Chinami, Indiami, Norwegią, Szwajcarią czy wielką Brytanią ?????

  Czy my mamy jakieś problemy w udziale w życiu gospodarczem świata ???

  Nie słyszałem o tem. A skoro nie mamy problemów, to po co mnożyć byty bez potrzeby i heilować tym kretynom z Brukseli?

  Po co dawać niszczyć gospodarkę tym sovietskim planom pięcioletnim walki z wiatrakami???

  Po co robić krzywdę dzieciom i doprowadzać do postępującej kretynizacji wtórnej ubogich????

  A srał pies tą całą ojro unię, ona do niczego nie est potrzebna, odwrotnie, ona we wszystkim bardzo utrudnia życie i gospodarkę.

  Tstrój tych niemieckich sovietów est głupi i haniebny.

  1

Dodaj komentarz