Poprawa nastrojów indywidualnych inwestorów w USA i Polsce

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

W zeszłym tygodniu saldo “byków” i “niedźwiedzi” w sondażu AAII (“American Association of Individual Investros”) spadło do najniższego poziomu od 22 tygodni przy S&P 500 utrzymującym się w pobliżu poziomu swoich historycznych rekordów. W tym tygodni to saldo wzrosło z 0 do 12,1 pkt. proc. z S&P 500 nadal przy rekordowych poziomach.

Również w Polsce sentyment indywidualnych inwestorów wzrósł w tym tygodniu z +3,4 pkt. proc. do +18,5 pkt. proc.

WIG-20 wybił się w czwartek w górę z niewielkiej 8-sesyjnej formacji podwójnego dna (+0,89 proc.). Poza NCIndex (-0,8 proc.) wzrosły wczoraj również pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji. Pomimo spadku swój nowy przynajmniej roczny szczyt ustanowił w trakcie sesji WIG-TELKOM.

Cena kontraktów na S&P 500 spadała dziś rano o 0,76 proc. W Azji też dominowały spadki. Niewielkie wzrosty notowały jedynie główne indeksy w Indiach (+0,19 proc.) i Singapurze (+0,08 proc.). Najsilniej spadał dziś rano filipiński PSEi (-3,5 proc.).

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od wczoraj, można wspomnieć +0,4 proc. roczną dynamikę zatrudnienia w Niemczech w czerwcu:

… najwyższe w historii wartości publikowanych przez DG ECFIN wskaźników zaufania w biznesie i gospodarce strefy euro w lipcu:

… oraz wynoszące -39,9 mld zł 12-miesięczne saldo budżetu rządu w Polsce w czerwcu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. sumadartson

   Dobre pytanie. Mam inne.
   Jakie argumenty do walki z kolejną deflacją ma NBP?
   Bo sam dodruk pieniędzy w polskich warunkach jest goorszy niż komuna z zarazą razem.
   Trzymanie obecnie stóp na poziomie -4 to…szkoda gadać

   9
   1. DrQuality

    “Jakie argumenty do walki z kolejną deflacją ma NBP?” ????!!!!
    Przy całym szacunku , Wam się nie pomyliła deflacja z defloracją ?
    O argumenty walki z defloracją , to Wy sie pytajcie Ministranta Czarnka .
    Dla przypomnienia
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Deflacja_(ekonomia)
    https://www.medonet.pl/zdrowie,defloracja—charakterystyka–fakty–mity,artykul,1727308.html
    W tekście o defloracji jest greckie określenie hymen , żeby to Wam sie nie pomyliło z hymnem .

    5
      1. sumadartson

       //korekta już dobiegła końca//
       A tu się muszę zgodzić. Niebawem wybicie z platformy 30-40k na btc do poziomu ok 20k, potem powrót (albo nie) do poziomu 30k i jazda na wartości ujemne. No chyba że na zerze zamkną stragany. Szacun

       1
          1. sumadartson

           Doświadczenie uczy że nie ma rzeczy niemożliwych. Przybijmy więc piąteczkę na zgodę i niech czas nas pogodzi. Szacun

           2
 1. DrQuality

  Trzeba bić w tarabany !!!! Zgodnie z teoria Zsumyobdartsona-Morawieckiego inflacja nie bije ludzi po kieszeniach bo :
  https://www.bankier.pl/wiadomosc/Morawiecki-Inflacje-nalezy-zestawiac-ze-wzrostem-wynagrodzen-8161978.html
  A może nie trzeba , bo rzeczywiscie jak inflacja skoczy do 7 % to się podwyższy pensje , do 10 % to jaki problem – pensje w górę itd , etc .
  Przepraszam bardzo , rzeczywiście to jest świetny pomysł . Że nikt do tej pory na to nie wpadł .

  11
  1. sumadartson

   Ależ oczywiście że inflacja bije po kieszeniach ale ja patrzę w dalszą przyszłość niż czubek(!!!) waszego nosa. Ponadto skrytykowałem niskość obecnych stóp %. Uważam że powinny rosnąć 0.2% powyżej wskaźnika inflacji. Wy towarzyszu jak liebe freunde nie myślicie co gadacie tylko aby wszystko i wszystkich krytykować bez sensu

   1. Max2

    Drozd

    Od wieków w Europie, śpiew drozda miał zwiastować deszcz. Uchodził również za przynoszącego długowieczność, gdyż jego spożycie miało przedłużać życie. Chrześcijanie w jego dźwiękach dopatrywali się śpiewu Rajskiego Ptaka, zwiastuna Dobrej Nowiny.

    1

Dodaj komentarz