WIG-Budownictwo i WIG-Nieruchomości w okolicach swych 10-letnich rekordów

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Ostatnie dane Eurostatu na temat zachowania cen nieruchomości mieszkalnych w Europie są z IV kw ub.r. Wtedy roczna dynamika cen nieruchomości w Polsce lekko spadła (do +8,9 proc.), ale można ocenić, że rozpoczęta w I kw. 2014 hossa na krajowym rynku nieruchomości nadal trwała.

W takich warunkach dobrze sobie radziły dwa indeksy sektorowe polskiego rynku akcji WIG-Budownictwo i WIG-Nieruchomości, które ostatnio osiągnęły najwyższe poziomy od 10 lat.

WIG-20 spadł wczoraj o 0,01 proc. utrzymując się w obrębie trwającej od 2 miesięcy wąskiej konsolidacji, która bardzo przypomina to co działo się na rynku dokładnie rok temu. W zeszłym roku sezonowy spadek WIG-u 20 rozpoczął się 13 sierpnia. Spadł wczoraj również NCIndex (-0,41 proc.), a pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji zwyżkowały. Swe przynajmniej roczne rekordy ustanowiły wśród indeksów sektorowych WIG-BUDOW, WIG-ODZIEZ i WIG-TELKOM.

Cena kontraktów na S&P 500 nadal utrzymywała się w pobliżu swoich niedawnych rekordowych poziomów. W Azji dziś rano brak było dominującej tendencji. Największy wzrost – +1,8 proc. – notował filipiński PSEi. Swój historyczny rekord ustanowił indyjski SENSEX. Najsilniej – o 0,5 proc. – spadał japoński Nikkei 225.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od wczoraj, można wspomnieć nowe rekordy cen nieruchomości mieszkalnych w 100 największych miastach Chin w lipcu:

… +6,2 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej (poza samochodami) w Niemczech w czerwcu:

… lipcowe wartości wskaźników PMI dla przemysłu i usług Szwajcarii w lipcu:

… oraz wartości ISM Manufacturing i ISM Manufacturing Prices w USA w lipcu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

Dodaj komentarz