WIG najwyżej od roku

W ponad 43 tygodnie po dnie bessy z 20 stycznia, ponad 19-tygodni po pobrexitowym do dołku z 6 lipca, w niecałe 10 tygodni po dołku z 12 września i niecałe 5 tygodni po dołku z 17 października WIG ustanowił 18 listopada wspólne minimum cykli 5-, 10-, 20- i 40-tygodniowych i rozpoczął dynamiczny wzrost. W ciągu pierwszych 14 sesji tej zwyżki wartość indeksu zyskała do czwartku prawie 9 proc. Po raz ostatni taka 14-sesyjna dynamika WIG-u  obserwowana była 25 września 2013 roku, a wcześniej 26 czerwca 2012.

 

1WIGroniew14sesjioprawie9proc

 

Podczas ostatnich sesji zmiana roczna WIG-u, która jeszcze wiosną przekraczała -20 proc. wyszła na plus pod raz pierwszym w tym cyklu. W poprzednim cyklu taki sygnał pojawił się po raz pierwszy 16 sierpnia 2012. W przeszłości taki sygnał zawsze stanowił potwierdzenie trwania fazy wzrostowej cyklu Kitchina, chociaż czasami – np. w 2002 roku – taki sygnał poprzedzał wystąpienie znaczącej korekty. 

 

3WIGdynamikawychodzinaplus

 

Równocześnie w tym tygodniu wartość WIG-u po raz pierwszy w tym cyklu osiągnęła roczne maksimum. W poprzednim cyklu taki sygnał pojawiał się po raz pierwszy również 16 sierpnia 2012. W poprzednich cyklach tylko raz – w grudniu 1999 – taki sygnał nie zapowiadał długotrwałej hossy, ale i wtedy do szczytu WIG miał jeszcze 3 miesiące i ok. 30 proc. 

 

2WIGwychodzinaplussygnal

Na tegorocznym wykresie WIG-u można dopatrzyć się formacji podwójnego dna, którą indeks właśnie opuścił górą. Jej rozmiary sugeruję poziom nieco przewyższający 57000 jako ostateczny cel obecnego wybicia. Z bardzo podobnego podwójnego dna bessy WIG wybił się w górę we wrześniu 2012. Rozmiary ówczesnej formacji sugerowały okolice poziomu 48912 jako cel zwyżki. W rzeczywistości WIG dotarł – przed nadejściem półrocznej korekty –  na początku stycznia do poziomu 48222 pkt. czyli 1,4 proc. niżej. Powtórzenie tego schematu obecnie dałoby początek korekty w marcu przyszłego roku po wyjściu WIG-u na poziom 9-letniego maksimum.

 

4WIGwybijasizpodwjnegodna1

 

W najnowszych czwartkowym odczycie Indeksu Nastrojów Inwestorów publikowanego przez SII przewaga optymistów nad pesymistami wzrosła do +13,7 pkt. proc. W 4 ostatnich cyklach 20-tygodniowych formowaniu się lokalnego szczytu cen akcji towarzyszyło pojawianie się odczytów INI wynoszących kolejno +29,5, +27,7, +32,3 oraz +45,4 pkt. proc. Można więc uznać, że obecny poziom nie świadczy jeszcze o jakimś zapowiadającym korektę przegrzaniu sentymentu.

Z punktu widzenia cyklu Kitchina dołek sprzed 3 tygodni był pierwszym dołkiem cyklu 40-tygodniowego po dołku cyklu Kitchina. W mojej interpretacji jest to sytuacja analogiczna do tej z kwietnia/maja 2013. 

 

5WIGcykle

Podsumowując: już dawno wykres WIG-u nie wyglądał równie obiecująco z technicznego punkt widzenia co obecnie. Wydaje się, że w najgorszym przypadku – faza wzrostowa obecnego cyklu 40-tygodniowego potrwa tak jak poprzedniego tylko 10 tygodni – końca obecnych wzrostów można oczekiwać na przełomie stycznia i lutego w okolicach 9-letniego maksimum WIG-u z maja zeszłego roku (57379 pkt.). 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz