Kiedy szczyt dolara w ramach cyklu Kitchina?

Pomęczmy jeszcze trochę dolara. Na poniższym obrazku na wykresie EUR/USD przedstawiłem swoją interpretację cyklu Kitchina (podstawowego cyklu gospodarczego) w okresie minionego pokolenia. 

201903121EURUSDKitchin

Jak każde takie oznaczenie układu cykli ta interpretacja może być oczywiście kwestionowana. Jej główną wadą wydaje się być to, że w okresie jednego pokolenia (z punktu widzenia cyklu pokoleniowego utożsamiam globalne kryzysy z 1974 i 2008 roku a więc i dołki EUR/USD z 1981 i 2015 roku) zmieściło się 9 cykl Kitchina, co powoduje, że średnia długość cyklu Kitchina w tym ujęciu wynosi aż prawie 46 miesięcy (a więc wyraźnie więcej niż oczekiwanego 40 miesięcy). To nieco podważa wiarygodność tej interpretacji, ale chyba nie da się tego problemu rozwiązać bez wprowadzenia zupełnie nieintuicyjnie wyglądających cykli. 

Jeśli wziąć powyższą interpretację cyklu Kitchina za dobrą monetę, to następnego szczytu dolara względem euro (dołka EUR/USD) należałoby oczekiwać w okolicach 22 września br. Oczywiście tę datę należy traktować orientacyjnie, bo jak widać na powyższym obrazku długość tego cyklu była zmienna w dosyć sporym zakresie. 

Ta zmienność długość cyklu powoduje, że projekcja kursu EUR/USD uzyskana przez uśrednienie jego trajektorii wokół dołków 9 poprzednich cykli osiąga następny dołek (szczyt dolara względem euro) dopiero w okolicach maja 2020. 

2019031215ProjEURUSDKitchin

Przyznam, że metoda analizy, która sugeruje szczyt dolara w okolicach września 2019 a zarazem w okolicach maja 2020 nie może być uznana za zbyt dokładną. 

Oczywiście przyszłe losy dolara są interesujące same przez siebie, ale powinny mieć znaczenie również dla spekulantów operujących na rynku akcji. Zaznaczmy sobie daty powyżej opisanych dołków EUR/USD (szczytów dolara) w ramach cyklu Kitchina na wykresie WIG-u. 

201903122WIGEURUSDKitchin

… i z trajektorii WIG-u wokół 6 ostatnich sygnałów (ten z 1993 roku pomijam za względu na ekstremalną zmienność cen akcji, która wtedy występowała) zróbmy sobie projekcję średniej ścieżki WIG-u wokół szczytów dolara (dołków EUR/USD) w ramach cyklu Kitchina. 

201903124ProjEURUSDKitchin

Wniosek jest tym razem jednoznaczny: projekcja WIG-u kończy silną 15-miesięczną bessę średnio na dzień przed terminem szczytu dolara względem euro (dołka EUR/USD) i w ciągu następnych 2 lat rośnie o 55 proc. 

Innymi słowy historia minionych 20 lat sugeruje, że dolary sprzedane w oczekiwanym dołku EUR/USD (szczycie dolara względem euro) – kiedy by on nie nastąpił – należy zamienić na polskie akcje.  

Oczywiście i ta strategia nie zawsze działała poprawnie. Na 7 sygnałów (cyklicznych dołków EUR/USD w przedstawionej na pierwszym obrazku interpretacji) 6 można uznać za w miarę poprawne z punktu widzenia średnioterminowego spekulanta na rynku akcji (lipiec 1993, lipiec 2001, listopad 2005, luty 2009, lipiec 2012 i listopad 2015), ale jeden – 6 sierpnia 1997 – był ewidentną pułapką, która po drodze przyniosła nawet 33 proc. stratę (październik 1998). W dwu przypadkach (lipiec 2001 i listopad 2015) przejściowa strata wynosiła 12-13 proc., zaś w pozostałych 4 przypadkach przejściowych strat praktycznie nie było. 

201903125ProjEURUSDKitchin

Podsumowanie: historia minionych 20 lat sugeruje, że gdybyśmy znali termin dołka EUR/USD (szczytu siły dolara względem euro) w obecnym cyklu Kitchina, to ta data byłaby relatywnie dobrym momentem do średnioterminowych zakupów akcji na GPW. Średnia długość cyklu Kitchina na EUR/USD w okresie minionego pokolenia sugeruje wrzesień br. jako oczekiwany termin szczytu dolara, ale projekcja kursu EUR/USD uzyskana przez uśrednienie jego zachowania wokół dołków 9 poprzednich cykli osiąga dołek (szczyt dolara) dopiero w okolicach maja 2020. Pomimo tej dużej rozbieżności jedno i drugie daje nadzieję, że dolar jeszcze w tym cyklu zdoła wykrzesać z siebie jakieś siły. 

Dodaj komentarz