Żaden z członków FOMC nie spodziewa się już obniżek stóp w 2020 roku

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

WIG-20 zamknął się na środowej sesji najniżej od prawie 3 lat muskając potencjalną linię wsparcia prowadzącą przez dołki z czerwca 2018, października 2018 oraz sierpnia 2019. W pobliżu obecnego poziomu indeksu znajdują się również inne wsparcia, a niska wartość MACD sugeruje, że gdzieś niebawem powinno dojść do uformowania dołka podobnego swym charakterem do tych z października 2018 oraz maja i sierpnia br. Ewentualnym potwierdzeniem takiej możliwości byłby jakiś znaczący spadek sentymentu krajowych inwestorów indywidualnych (dane – jak co tydzień – opublikowane zostaną na stronie SII w czwartek o godzinie 15-tej).

W ciągu minionych 26 sesji MSCI Poland Index (w lokalnej walucie) okazał się słabszy od MSCI Emerging Markets Index (w lokalnych walutach) o prawie 10 proc.. Taka lokalna słabość w stosunku do innych wschodzących rynków akcji od 2009 roku zdarzyła się tylko raz 19 marca 2018.

Na swym zakończony wczoraj posiedzeniu FED nie zmienił wysokości stóp procentowych. Opublikowane oczekiwania członków FOMC na temat wysokości stóp w przyszłości ujawniły, że żaden z nich nie oczekuje dalszych obniżek stóp w 2020 roku, a czterech spodziewa się wręcz podwyżki stóp o 0,25 pkt. proc. Wall Street przyjęła tę informację spokojnie reagując lekkimi wzrostami cen akcji. Do upływu terminu wprowadzenia nowej porcji podwyżek ceł na chińskie towary importowane do USA zostało już tylko 3 dni i coraz częściej pojawiają się głosy, że przed upływem tego terminu do porozumienia nie dojdzie, gdyż żadna ze stron nie chce sobie pozwolić na utratę twarzy, która byłaby skutkiem rezygnacji ze swoich postulatów. Można sobie wyobrazić scenariusz, w którym do niedzieli do porozumienia nie dochodzi – rynki akcji reagują spadkami – a dopiero później – już po 15-tym grudnia, ale np. przed świętami Bożego Narodzenia do oczekiwanego porozumienia dochodzi, na co reakcją giełd byłoby rozpoczęcie „rajdu św. Mikołaja”.

W tym tygodniu z ponad 8-letniej konsolidacji o szerokości ok. 100 proc. wybił się w górę kurs akcji Energoaparatury (C/Z 21,51, C/WK 1,59, stopa dywidendy 1,9 proc.) świadczącej usługi w zakresie prac elektrycznych, aparatury kontrolno- pomiarowej i automatyki, instalacji słaboprądowych oraz linii i stacji wysokiego napięcia. Od tej pory poziomy szczytów kursów z 2013 roku (1,34 zł) oraz 2018 roku (1,33 zł) powinny zacząć stanowić wsparcie.

Kurs akcji Izostalu (C/Z 6,4, C/WK 0,44, stopa dywidendy 5 proc.) zajmującego się produkcją i dystrybucją rur dla m.in. sektora gazowniczego ślizga się po dolnym ograniczeniu kanału 8-letniego trendu spadkowego nie mogąc jednak do tej pory się od niej trwale odbić. Równocześnie kurs przebywa pod opadającą linią oporu rozpoczętego w 2016 roku trendu spadkowego i pod spadającą średnią 200-sesyjną.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych opublikowanych w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć październikowe wyniki polskiego handlu zagranicznego (nadwyżka +973 mln złotych, eksport +8,9 proc. r/r, import +6 proc. r/r:

… spadek rocznej dynamiki CPI na Ukrainie do najniższego poziomu od 5,5 roku w listopadzie (+5,1 proc.):

… dane na temat rocznej dynamiki realnych płac w USA w listopadzie (+1,7 proc.):

… dane na temat rocznej dynamiki CPI i „core” CPI w USA w listopadzie (odpowiednio +2,1 proc. i +2,3 proc.):

… oraz najniższej od 2013 roku rocznej dynamice produkcji przemysłowej w Malezji (+0,3 proc.):

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. wojciech.bialek (Autor
   Wpisu
   )

   Ostatnio dużo o tym myślę, bo już wcześniej rzuciło mi się w oko niepokojące podobieństwo zachowania kursu od października 2017 do tego od stycznia 2006. Na wykresie PKNOrlen są dwa długoterminowe trendy: nadrzędny wzrostowy 20-letni (posługuję się gołą ceną, bez dodanych dywidend) i te szczyty z października 2017 i stycznia 2006 to były odbicia od górnego ograniczenia tego trendu (odbicia od dolnego ograniczenia to lata 2001-2003 oraz 2009). Czyli w 2 lata i 2 miesiące po szczycie powinniśmy być w trochę takiej sytuacji jak w marcu 2008 – no rzeczywiście kurs wygląda trochę jak w styczniu 2008. To oczywiście wygląda paskudnie. Gdyby 80 padło to kurs skończy poniżej 50 (czyli Chinageddon+recesja w Stanach w tym roku).

   Z drugiej strony istnieje drugi długoterminowy trend wzrostowy wyznaczany przez dołki z 2009 i 2014 oraz szczyty z 2011 i 2017. Dolne ograniczenie tego trendu wzrostowego jest już niedaleko, bo tuż pod 80 zł, ta linia powinna jednak uniemożliwić materializację scenariusza a la 2008. Odbicie od dolnego ograniczenia tego kanału trendu wzrostowego pasuje do Kitchina, który teraz powinien wchodzić w fazę wzrostową (recesja zostanie jakimś cudem odsunięta w czasie podobnie jak Chinageddon).

   Na moje oko proroka to co nazywam „środkiem wykresu” PKN-u jest w okolicach lutego 2015 i to co później jest po prostu odbiciem przeszłości w symetrii środkowej. W tym ujęciu jesteśmy już – chociaż nie za bardzo na to wygląda – w trakcie wzrostu będącego kopią tego z lat 2009-2011 (w sekwencji od 2009 roku brakuje 5-tą fali) i wielki spadek – wynikający z 17-letniego cykl Kuznetsa – taki jak ten z lat 2005-2009 nastąpi dopiero począwszy od okolic lutego 2021.

   Ale oczywiście jeśli kurs przebije 80 i przez kilka miesięcy nie będzie w stanie wyjść ponad opory, to zacznę się mocno zastanawiać. Pocieszam się, że kurs Orlenu też tak rzęził jak przez ostatnie ponad 2 lata w okresie 2000-2003 (w mojej interpretacji jeden Kuznets temu) i skończyło się to jednak wesołym oberkiem (niestety różnica w stosunku do obecnej sytuacji jest taka, że wtedy byliśmy już w trakcie/po recesji w USA i w trakcie/po najgorszej dla akcji fazie „decennial pattern”, a teraz jedno i drugie prawdopodobnie jest/jest przed nami i wynikające z Kitchina optymistyczne scenariusze na następny rok-dwa wymagają przesunięcia w czasie i recesji w USA (która wynika z wcześniejszej inwersji krzywej) i Chinageddonu. Mam nadzieję, że Trump i Xi dojdą razem do wniosku, że im się to już teraz nie opłaca i będą wspólnie pracować, by ten scenariusz oddalić. Ale to bardziej moje nadzieje niż jakieś racjonalne rozumowania.

   Może kiedyś poświęcę analizie wykresu Orlenu cały komentarz na blogu, bo wykres jest bardzo ładny i ciekawy.

   3
    1. wojciech.bialek (Autor
     Wpisu
     )

     Rzeczywiście PGNiG bez namysłu przełamał linię trendu wzrostowego rozpoczętego w 2008 roku i od razu poleciał w stronę dolnego ograniczenia 15-letniego trendu wzrostowego. No, ale jednak nie ma pewności, że Orlen zrobi to samo.

     1
 1. datik

  @macerson
  „…Osoba ta mówiła, że układ planet i aktywność słońca ma olbrzymi wpływ na emocje u ludzi, otwartość itp. co pośrednio ma moim zdaniem także olbrzymii wpływ na giełdę. Ciekawy temat do badania…”
  ————
  Bezpośrednio na giełdę pewnie nie ale na ludzi za którymi „stoi” kasa być może tak 🙂
  Dzisiaj o brzasku wyszedłem z psem, piękny księżyc wisiał nad horyzontem… pełnia…może to jest ten dzień jakiegoś ekstremum 🙂
  Tylko czy u nas czy w USA, a w zasadzie to w reszcie świata ?

  1. Guy Fawkes

   No to co, tyle warte jest współczesne wykształcenie, żeby zwieńczało się zabobonem?:))

   A jak handlujące programy i matematyczne modele odczuwają układ planet i fazy księżyca?:)))))))

   Te związki wszystkiego ze wszystkim, zwłaszcza z ciałami niebieskimi będącymi pośrednikami w drodze od/do prajedni , to jest magia. Emanatyzm fenicki. A ludzie wątpią w istnienie Fenicjan, zresztą tak samo w istnienie diabła:))

   Ten regres do magii, postępujący systematycznie od wieków pośród mniej wartościowych narodów tubylczych, niegdyś cywilizowanych, musi mieć przyczynę, nie ma dymu bez ognia.
   Przyczyną nie są przecież Babilończycy, Elamowie, czy Egipcjanie, come on!

   1
   1. datik

    Guy,
    przecież napisałem, że ma (pełnia) być może wpływ tylko na ludzi którzy dysponują sporą kasą….
    Ale faktycznie, odkąd handel jest coraz bardziej „algo” to na wykresach coraz mniej widać te pełnie czy okienka Corolana (czy jakoś tak )

    Wierzysz w diabła ?

    1. Guy Fawkes

     Datik, te wszystkie emo, strachy, fazy księżyca itd to jest folklor dla dostarczycieli kapitału.
     Na samej górze są żelazne strategie oparte przede wszystkim na inside tradingu.

     Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae
     Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad infernos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
     Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam
     Amen

     1
 2. mac-erson

  A ja sobie realizuję swój plan. Dzisiaj zamknięte L-ki 25pkt zysku. Zakładam, że jesteśmy obecnie w fali A korekty. Bedę próbował odebrać L-ki ponownie w strefie wsparcia ok 2050 i zagrać na korekcyjną C. Ewentualną falę C oceniam na okolice 2100.

  1
   1. mac-erson

    możliwe, że masz rację. Ponieważ uważam, że dołek przed nami to działam ostrożnie na L. Układ struktury i wskażników na W20 przypomina mocno 13.08.2018r. (tam było dynamiczne podbicie – fałszywka).
    Dziobię L-ki już drugi raz poprzednio z 2060 na 2080 i póki co zadawalają mnie takie podbitki.
    Jest jeszcze możliwość zajęcia S-ek jeśli za bardzo się rozpędzą ;)))
    Druga sprawa to czekam odnowienie S_ek na zachodzie i to na razie mnie bardziej interesuje.

 3. Igor71

  @Panie Wojciechu,

  Zdaje sobie sprawę, że nie pasjonuje się Pan krótkoterminową spekulacją ale najbliższe 7 dni niezależnie od wszystkiego co się może zdarzyć na świecie będziemy u nas poruszali się pod kątem rozliczenia grudniowych kontraktów.
  Może dałoby się spróbować nałożyć kilka podobnie zachowujących się serii kontraktów na GPW i określić prawdopodobieństwo 100 pkt w górę czy w dół czy może rolowanie odbędzie się na obecnych poziomach?

  1
  1. Guy Fawkes

   Chyba żeby dziś naprawdę za dużo urosło, to jutro może być cofnięcie, ale nie z tego poziomu, come on!

   W ogóle mam wrażenie, że to będzie korekta innego rzędu, za dużo rzeczy zbiega się w tym wczorajszym odwróceniu.

         1. Igor71

          Ja tam trzymam się tego co napisałem wczoraj czy przed wczoraj.
          Na 2082-84 jest opór. Mocny opór.
          Przebije do góry można otwierać L z zasięgiem 2130
          Dopóki nie przebije cały czas grozi 1950 z ewentualnym wsparciem ostatniej szansy w okolicach 2020.

          1. Guy Fawkes

           Moim zdaniem oporów dla tej korekty trzeba szukać na D1, nie na mniejszych interwałach, i tu zaczynają się one od ”2100”.

           1
          2. Igor71

           Na razie zły jestem bo rano ustawiłem się na L po 2056 i zabrakło jednego punktu, a teraz stałem z S na 2083 i też zabrakło jednego punktu. Muszę większy monitor kupić żeby rysować dokładniejsze kreski:)

   1. podczaszy1

    Przy indeksie na poziomie około 2270 pkt pisałem,że mam dla każdego coś miłego. Między innymi głowę z ramionami formowaną od czerwca 2018. Jak ktoś jest wyznawcą hossy to po zejściu do wczorajszego poziomu może sobie wyrysować klin, który zaczął się na poziomie 2650 pkt. Taka zabawa analizą techniczną. Jedna cecha wspólna to były spadki ze szczytu w listopadzie 2019 i to się już sprawdziło. Zatem sens widać.

 4. Guy Fawkes

  @WB

  //Można sobie wyobrazić scenariusz, w którym do niedzieli do porozumienia nie dochodzi – rynki akcji reagują spadkami – a dopiero później – już po 15-tym grudnia, ale np. przed świętami Bożego Narodzenia do oczekiwanego porozumienia dochodzi, na co reakcją giełd byłoby rozpoczęcie „rajdu św. Mikołaja”.//

  Rajdu Santy latoś nie będzie, ergo nici z porozumienia w grudniu:))

 5. Guy Fawkes

  @Luto

  Jeszcze jedna rzecz, o prognozach można mówić po zakończeniu świeczki. Grudniowa świeczka jest jeszcze in statu nascendi, a tygodniowa to będzie jakiś młotek, no w każdym razie sygnał sprzedaży po odbiciu od szyi Podczaszego, oder?

  A więc możemy sobie pogdybać, ale gra się to, co widać of course.
  Przełamany młotek, to też jest fajny sygnał.:))

  1

Dodaj komentarz