Roczna dynamika CPI w Chinach najwyższa od prawie 8 lat

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

W USA rozpoczyna się dziś dwudniowe – ostatnie w tym roku – posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (Federal Open Market Committee, FOMC). Oczekiwane jest utrzymanie przez FED obecnego poziomu oprocentowania funduszy federalnych (1,5-1,75 proc.). Sugerowane przez stawki z rynku pieniężnego stopy za rok będą w USA na tym samym poziomie co obecnie na 38 proc., spadną o ćwiartkę punktu na 39 proc., o pół punktu na 17 proc. a o 3/4 punktu na 4 proc. Prawdopodobieństwo wzrostu stóp w tym okresie jest praktycznie zerowe.

Trudno się specjalnie dziwić oczekiwanej jutro bezczynność FED. Przy stopie bezrobocia ponownie na poziomie 50-letniego minimum i takim jak w ostatnich miesiącach zachowaniem głównych amerykańskich indeksów rynku akcji trudno oczekiwać, by FED decydował się – bez pojawienia się jakichś nowych negatywnych impulsów ze strony gospodarki lub rynków – na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej.

Na GPW WIG-20 nadal pozostawał niezwykle słaby – po 7 czarnych spadkowych świecach, i wzrostowej przerwie w czwartek, w piątek i poniedziałek znowu zobaczyliśmy czarne korpusy spadkowych świece i łatwo sobie wyobrazić, że w przypadku jakiejś korekty na świecie WIG-20 może postraszyć przełamaniem wsparcia wyznaczanego przez poprzednie minimum tak jak to zrobił w sierpniu a wcześniej w październiku ub. r. Zresztą w poniedziałkowym minimum było do tego już bardzo blisko. Słabość akcji banków sprowadziła wartość indeksu WIG-Banki do najniższego poziomu od prawie 3 lat.

Kurs akcji spółki Radpol (C/Z 11,6, C/WK 0,53) produkującej instalacje do przesyłu ciepła, produkty dla energetyki oraz rury z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych spadł w latach 2014-2019 o ponad 90 proc. realizując w pełnie zasięg spadku wynikający z rozmiarów konsolidacji z lat 20072-16. Na początku tego roku wykres kursu akcji przełamał linię tego wieloletniego trendu spadkowego, we wrześniu obronił poziom dołka z początku roku, a obecnie walczy tuż nad stabilizującą się średnią 200-sesyjną z linią oporu poprowadzoną przez lokalne maksima z ostatnich ponad 2 lat.

Wykres kursu akcji producenta nawozów i związków azotowych Zakładów Azotowych Puławy (C/Z 5,8, C/WK 0,49, stopa dywidendy 2 proc.) można umieścić w obrębie kilkunastoletniego trendu wzrostowego, którego dolne ograniczenie kurs osiągnął w styczniu br. Późniejsze odbicie doprowadziło do przełamania linii trendu spadkowego w stylu podobnym do tego z 2009 roku. Od marca trwa korekta tego impulsu wzrostowego, przypominająca swych charakterem zachowanie kursu z lat 2009-2010.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych opublikowanych w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć wzrost stopy bezrobocia w Polsce w listopadzie z 5 proc. na 5,1 proc. (to pierwszy wzrost stopy bezrobocia w listopadzie od 5 lat):

… wzrost niemieckiej nadwyżki handlowej w październiku do najwyższego poziomu od 17 miesięcy:

… spadek rocznej dynamiki CPI w Meksyku do najniższego poziomu od 3 lat:

… pierwszy po 6 kwartałach spadku wzrost indeksu cen nieruchomości w głównych miastach Australii:

… oraz wzrost rocznej dynamiki CPI w Chinach do najwyższego poziomu od prawie 8 lat (+4,5 proc. w listopadzie z +3,8 proc. w październiku):

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. Igor71

  @fas market
  „Miedź w górę to chyba Wig20 również?”
  Dzisiejszy tytuł z parkietu: „Przejęcie Tauronu byłoby zgodne ze strategią KGHM”

  Komuś strasznie zależy na wywołaniu paniki na WIG20 i wywaleniu z WIG20 wszystkich drobnych.
  1950 w zasięgu.

  1
 2. digesting slowly

  @WB

  „https://www.bankier.pl/wiadomosc/Czechy-i-Wegry-juz-z-3-procentowa-inflacja-U-nas-tez-tak-bedzie-7787136.html”

  A mówił Pan że inflacja będzie spadać.

  Z drugiej strony, czy aby można było mówić o wzrostach na GPW i umocnieniu PLN, nie potrzebna jest większa inflacja (tzn wyzsze stopy procentowe)?

Dodaj komentarz