Czekanie na środowe podpisy

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Od początku października główne amerykańskie indeksy giełdowe znajdują się w obrębie krótkoterminowych trendów wzrostowych, których pojawienie się można wiązać z ogłoszonym pod koniec ub. r. „zawieszeniem broni” w rozpoczętej w 2018 roku amerykańsko-chińskiej wojnie handlowej. Zgodnie z logiką rynku („kupuj pogłoski, sprzedawaj fakty”) faktyczne zawarcie tego porozumienia, do którego ma dojść w środę, powinno uruchomić realizację zysków. Wydaje się, że taka ewentualna korekta nie powinna być zbyt głęboka i może sięgnąć poziomu niewielkiego spadku z przełomu listopada i grudniu, który był ostatnia próbą „niedźwiedzi” zagrania na linię oporu przechodzącą przez szczyty z lat 2018-2019. Ta linia powinna teraz zadziałać jako wsparcie podobnie jak ta przecząca przez dołki z grudnia 2018 i października 2019. W ostateczności w odwodzie jest jeszcze rosnąca średnia 200-sesyjna.

Saldo optymistów i pesymistów w czwartkowym sondażu INI SII znowu wzrosło do poziomów, które w lipcu i listopadzie ub. r. ostrzegały przed spadkami WIG-u 20. Jeśli ten indeks zdoła przełamać kluczowy opór rozciągający się powyżej poziomu 2200 pkt. (patrz takie przełamanie sprzed 37 miesięcy czyli z grudnia 2016), to na wysokie wartości INI SII można będzie przestać zwracać uwagę przez jakiś czas – takie ewentualne przełamanie będzie wystarczająco uzasadnionym powodem do optymizmu. Dopóki jednak to nie nastąpi, wydaje się, że nadal taki sygnał powinien być traktowany jako ostrzeżenie przed możliwym nawrotem krótkoterminowej słabości indeksu.

WIG-20 ma teraz 2 możliwości, ale uderzyć w bardzo silną strefę oporu powyżej poziomu 2200 w sposób podobny do tego z początku stycznia licząc, że tym razem rezultat będzie odmienny, albo jeszcze raz się cofnąć – być może w obawie przed korektą na głównych rynkach – w celu nabrania rozpędu do ostatecznego ataku na ten opór po zakończeniu ewentualnej fali realizacji zysków spodziewanej po podpisaniu przez USA i Chiny wstępnego porozumienia handlowego w środę. Wysokie odczyty INI SII pojawiające się w sytuacji, gdy średnia 200-sesyjna WIG-u 20 nadal spada, sugerują, że ewentualny atak na opór powyżej poziomu 2200 jeszcze tym razem nie powinien się powieść. Generalnie sytuacja na rynku wydaje się być podobna do tej z końca pierwszej dekady listopada 2016.

Wykres kursu akcji holenderskiego dewelopera spółki Ronson Development (C/Z 12,71, C/WK 0,4, stopa dywidendy 7,1 proc.) można umieścić w obrębie 11-letniego kanału łagodnego trendu wzrostowego, którego dolne ograniczeniu kurs osiągnął w okresie minionych kilkunastu miesięcy. Równocześnie od 7 lat kurs przebywa w obrębie kanały trendu spadkowego, którego dolne ograniczenie również jest bliskie obecnemu kursowi akcji spółki. Obecnie kurs ten zmaga się z linią oporu kanału 3-letniego trendu spadkowego.

Wykres kursu akcji spółki OEX S.A. (C/Z 13,8, C/WK 0,99) specjalizującej się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży dla polskich i zagranicznych marki z branży eCommerce, FMCG, telekomunikacyjnej i finansowej od 11 lat przebywa w obrębie kanału trendu wzrostowego, od którego dolnego ograniczenia odbił się w listopadzie ub. r. Ten spadek z lat 2017-2018 można traktować jako ruch powrotny do poziomego wsparcia wyznaczonego przez pokonane w 2016 roku szczyty z lat 2010-2015.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od piątku można wspomnieć nowe historyczne rekordu indeksów (nominalnego i w ujęciu realnym) cen nieruchomości mieszkalnych na świecie ustanowione w III kw. ub. r.:

… utrzymanie się stopy bezrobocia w USA w grudniu na poziomie 50-letniego mi minimum (3,5 proc.) przy 145 nowych miejsce pracy utworzonych w tym miesiącu w sektorze pozarolniczym:

… oraz najniższą od 17 miesięcy roczną dynamikę średniej stawki godzinowej za płacę w USA w grudniu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

   1. mac-erson

    wider pewnie, że tak, codziennie są nowe notowania i nowe plany:)
    gram swoje, dzisiaj dołożona kolejna pozycja S na W20 i KGHM.
    Mam swój plan i będzie zrealizowany. Pozycje L będą mnie interesowały jak dojedziemy do dna.
    Udanego tygodnia.

 1. animetal_slave

  @Macerson

  Zgadzam się z Twoimi pozycjami. Sam zająłem podobne dla KGH oraz SPX.

  KGH – wykres tygodniowy, linia poprowadzona od dołków styczeń – czerwiec 2016 zostaje przerwana w sierpniu 2019 i teraz robimy jej re-test. I to jest idealny punkt na shorta ze SL 102-105 zł.

  DAX jest dla mnie początek lipca.

  SPX – ilość wskaźników technicznych oraz sentymentu, które są w strefie Sell jest wyższa niż w styczniu 2018. Trzeba zająć pozycję i czekać. Również SL powyżej szczytu z zeszłego tygodnia.

  Risk-return są bardzo dobre dla powyższych instrumentów.

  4
 2. tinley

  Tylko realizacja zysków? Oby nie skończylo sie tak jak dwa lata temu gdzie poleciało ostro w USA a u nas zaczęła się bessa trwająca do dziś, choć moze już mamy jakąs mini-hossę na GPW.
  Ja bym bał się kupować w tym momencie gdzie na NYSE jest hurra optymizm a i na GPW zrobiło się za różowo chyba jak na taki rynek.

Dodaj komentarz