NCIndex jak sWIG-80 w marcu 2004 i kwietniu 2006

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Do zeszłego tygodnia NCIndex notował „uporczywość” wzrostu obserwowaną w przeszłości jedynie 3 razy na sWIG-u 80 i raz na mWIG-u 40. Kolejne wzrosty tego indeksu rynku New Connect spowodowały, że liczba wzrostowych sesji w okresie minionych 83 sesji osiągnęła 64. W swojej prawie już 13 letniej historii NCIndex 4-krotnie notował w ciągu 83 sesji 51-54 sesje wzrostowe, więc obecny wynik to rekord.

W efekcie wzrostów z ostatnich sesji (+16 proc. w tydzień) NCIndex osiągnął skalę „uporczywości” wzrostów, której w przeszłości dorównywał jedynie sWIG-80 w kwietniu 2004 i kwietniu 2006 (64 sesje wzrostowe w trakcie kolejnych 83 dni sesyjnych).

Synchronizacja tych 2 historycznych epizodów równie uporczywego wzrostu sWIG-u 80 z przeszłości:

… z obecnym zachowaniem NCIndex sugeruje za 21-24 sesje szczyt poprzedzający istotniejszą korektę tego ostatniego indeksu:

WIG, WIG-20 i mWIG-80 spadły wczoraj (od -1 do -1,6 proc.) przy kontynuacji wzrostów w segmencie akcji najmniejszych spółek (sWIG-80 +0,3 proc., NCIndex +2,6 proc.). Sytuacja techniczna WIG-u 20 zdawała się najbardziej przypominać tą z końca pierwszej połowy maja. W trakcie sesji swe nowe 2-letnie maksimum zanotował WIG-BUDOW.

Po wczorajszym spadku cena kontraktów na S&P 500 osuwała się w dół ponownie dziś rano (-0,3 proc.). W Azji w środowy poranek brak było zdecydowanej tendencji – ponad 1 proc. rosły indeksy giełdowe w Dżakarcie i Shanghai Composite Index, zaś 1,5 proc. tracił indeks giełdy australijskiej.

Spółka Sunex (C/Z 32,6, C/WK 3,53, stopa dywidendy 0,4 proc., kapitalizacja 93,3 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 15 października ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 9,76 zł. Wczoraj jedna akcja kosztowała na zamknięcie 23 zł. Dodarcie kursu akcji spółki do trzech potencjalnych linii oporu zaznaczonych kolorem czerwonym na poniższym obrazku czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 9 miesięcy temu nieaktualnymi.

Ostatnie zachowanie kursu akcji spółki Boruta-Zachem (C/Z 52,8, C/WK 1,53, kapitalizacja 83,8 mln zł) zajmującej się produkcją barwników i pigmentów można interpretować jako ruch powrotny do poziomu wsparcia wyznaczanego przez przełamane w górę poziomy szczytów z 2019 i 2016 roku.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć majowe odbicie w górę rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w Niemczech (-19,4 proc.):

… największy od przynajmniej 12 lat deficyt obrotów bieżących Francji w maju (-9,5 mld euro):

… majowe odbicie w górę rocznej dynamiki eksportu i importu Francji do odpowiednio -37,3 proc. i -27,3 proc. przy wzroście deficytu handlowego do -7,1 mld euro:

… -16,5 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Szwecji w maju:

… spadek w II kw. wartości publikowanego przez BER wskaźnika zaufania konsumentów w RPA do najniższego poziomu od 1985 roku:

… lekki spadek w czerwcu liczonej w euro wartości polskich rezerw walutowych:

… drugi z rzędu silny skok w górę wartości Ivey PMI dla Kanady w czerwcu:

… oraz majowy spadek szacowanej przez Japan Center for Economic Research rocznej dynamiki realnego PKB w Japonii do -11,2 proc.:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. majkeldaglas

  @Guy Fawkes

  TVN należy do amerykańskiego Discovery, „Fakt”, „Newsweek” i Onet należą do Axela Springera, który w zeszłym roku roku został przejęty przez amerykański koncern KKR, George Soros kupił udziały w Agorze oraz Radio Zet.

  Czy ma Pan pomysł, jak z punktu widzenia geopolityki można wytłumaczyć fakt, że wyżej opisane media w Polsce, należące do amerykańskiego kapitału, wspierają partię i kandydata, uważane za opcję niemiecką? Ma Pan jakiś pomysł na wytłumaczenie tego?

  5
  1. Guy Fawkes

   Te ”amerykańskie” media zwalczają Polskę analogicznie jak (te, oraz) inne ”amerykańskie” media zwalczają Amerykę.

   Pozornie wydaje się to dziwne, dopóki nie przyjmiemy istnienia ponad hegemonicznego poziomu i ośrodka siły, bo przecież nie są to wpływy rosyjskie, niemieckie czy chińskie, come on!:))

   I szerzej, systematyczny i zorganizowany proces destrukcji cywilizacji i narodów, jaki odbywa się od dekad w krajach Zachodu, począwszy od tzw. uniwersytetów, musi mieć jakąś proporcjonalną przyczynę sprawczą, nespa?

   Chyba Majkeldaglas nie przypuszcza, że rewolucja 68′, to była impreza potiomkinowskich sowietów, czy dymarkowych chin. To jest tylko taka hagada dla ubogich pomyleńców.

   4
   1. Guy Fawkes

    Nie wiem do końca, czy Jacky Bartosiak jeszcze nie odkrył poziomu ponad hegemonicznego, czy tylko taktownie trzyma się maintreamowych teorii a swoje wie.

    Ale kiedy usłyszałem o jego lekturach literackich i podejściu do rynku literackiego, to wydaje mi się, że on coś tam wie, ale jeszcze tego nie skonceptualizował w harmonijną teorię.

    Problemem jest, że on nie zna ani Snopka z Grodziska, ani naszego bloga:((

    Ale coś tam wie na pewno, tylko o tym w mainstreamie ”nie wolno głośno mówić”.

    1. tmoore

     Ależ milordzie – to znaczy facet ot tak o rzuca pracę w POTOMAC FOUNDATION gdzie zostaje po książce o Pacyfiku doceniony przez amerykanów i wraca tutaj narażając się na rechot miernot uniwersyteckich politologicznych ot tak o? Jak ta siłaczka? krzewić geopolitykę na ugorze w Lechistanie? bez głębszej przyczyny? Please nie wierzę…

     5
     1. Guy Fawkes

      Jacky Bartosiak to bardzo pozytywna postać, a movement intelektualny, jaki zrobił w necie jest nie do przecenienia.

      I zasadniczo ma rację.

      Nie mam do niego poważnych zastrzeżeń, tylko tak sobie dywaguję you know.:))

   2. majkeldaglas

    No dobrze, ale ten ponad hegemoniczny ośrodek siły wspiera w Ameryce Demokratów. Demokraci, zakładam, mogą mieć nieco inną wizję polityki międzynarodowej niż Republikanie, choć pewnie główny wróg pozostanie ten sam (Chiny). Czy pana zdaniem Biden, jeśli zostanie prezydentem, będzie wspierał Trójmorze? Jak Pan widzi układankę w Europie, gdyby doszło do zmiany prezydenta w USA?
    Jak z tym wszystkim powiązać fakt, że taśmy kelnerów od Sowy pojawiły się w 2014 roku, gdy rządził jeszcze Obama?

    1. Guy Fawkes

     Takich trudnych rzeczy to już nie wiem.

     Nie będę zgadywał, pożyjemy zobaczymy. Na razie idziemy w kierunku ersibatl, blokady środkowoazjatyckiej i powrotu Rzeszy pod amerykański but. Nie wydaje mi się, żeby te procesy miały się nagle odwrócić.

 2. resss

  bardzo dobre pytanie, na chłopski rozum opcji jest kilka
  1. amerykanie licza na współpracę z nami, zarowno biden jak i trump beda to kontynuować ale jakos tak dziwnie się stało ze amerykańska tv w Polsce promuje jednak współpracę z Niemcami
  2. tvn ma jednak blizej do demokratów i lansowac beda kandydata ktory podporządkuje sie niemcom
  jednoznacznie oznacza to ze biden będzie kontynuować politykę resetu obamy tj. w rocznicę na paści ussr na Polskę oznajmic brak tarczy w Pl, wypięcie sie na gruzje i region (ukraina)

  moim zdaniem tvn, trzaskowski biden ida w kierunku powrotu do mitteleuropy i nastawieniu na współpracę z Niemcami. Demokraci zwyczajowo musza sie najpierw sfrajerzyc jak szmaty a potem doprowadzić do jakiegoś konfliktu na potrzeby medialne aby ludzie nie mowili ze sa slabi i beznadziejni

  warto tez przypomnieć slowa bidena ze jego us nie będzie współpracować z krajami niepraworzadnymi. ooops

 3. tmoore

  Si Guy:Zgodnie z zasadami sztuki i kalendarium hossy hegemonicznej, ersibatl powinna rozpocząć się w połowie przyszłego roku.
  No ale jak wiesz Milordzie, końcówek się nie gra. Nooo może się gra, ale jest ta cała dywersja w kraju bizonów, zaraza itd, więc kalendarz może się pochranić.

  Tekst bardzo dobry, pochrzanić się może najlepszy czas dla Rosjan to wczesna jesień tylko w którą stronę pójdą?:
  https://www.reddit.com/r/imaginarymaps/comments/gbizjq/oc_eight_hypothetical_solutionsendings_to_the_war/
  https://bithub.pl/geopolityka/usa-pod-presja-korea-polnocna-ponownie-testuje-hegemona-rosja-siegnie-po-bialorus/
  Byłby to znakomity powód do zwałki na giełdach, miałbyś swoją wojnę Sir w zimie Kondratiewa, zrównanie cykli w obu systemach. Wojnę a właściwie cykl wojen, bo jedno nie wyklucza drugiego. Oczywiście w takiej sytuacji jedynym możliwym ruchem jest trzymanie się niemiecko-europejskiego imperium bo nastapi reset relacji GER-USA. Doprawdy nie mam zielonego pojęcia coby się musiało stać żeby Trump wygrał. Konkretnie musiał by się w lipcu – sierpniu dogadać z Chinami zanim Rosjanie zrobią to do czego się szykują. A nasza rola Sir siedzieć cicho (jako kraj) i inwestować w ekonomię alternatywną 🙂 (jako my)

  1. Guy Fawkes

   Jesienią będziemy mieli próbę generalną ze strony Rosji:
   https://www.defence24.pl/1100-rosyjskich-czolgow-i-300-samolotow-na-granicy-z-ukraina-kijow-obawia-sie-cwiczen-kaukaz-2020-analiza

   Do tego Korea, Indie itd.
   Drugi chiński lotniskowiec wkrótce wejdzie do linii:
   https://www.defence24.pl/szantung-z-mysliwcami-na-pokladzie

   //… jedynym możliwym ruchem jest trzymanie się niemiecko-europejskiego imperium bo nastapi reset relacji GER-USA.//

   Nooo nie powiedziałbym, że należy ”zdać się” na Rzeszę.
   W wyniku ersibatl usiaki sprzedający bilety wejścia do Malekki, chwycą Rzeszę za (wąskie) gardło. Rzesza będzie próbowała utrzymać się na powierzchni kosztem takich Nebenlandów jak nasz.

   My musielibśmy zmienić orientację dopiero wtedy, kiedy stałoby się jasne, że usiaki nie przeprowadzą ersibatl i zginą w hańbie.

   Na ersibatl skończy się miękką dyplomacja, czyli te idiotyczne dialogi na cztery nogi. Rzesza będzie dostawała rozkazy do wykonania pod groźbą zbombardowania Berlina.

   1
   1. Guy Fawkes

    Nie wiem, jak to będzie z ziemiami ukrainnymi, ale możliwe, że przygarniemy resztówkę(…).

    Musimy się przede wszystkim trzymać hegemona, dopóki jest hegemonem. No i zasady Marszałka: nie wchodzić do wojny jako pierwsi, nie prowadzić jej na swoim terytorium i być w obozie zwycięskim.

    4
 4. tmoore

  odp GuY: pełna zgoda, tylko ja sądzę że nie będzie ersibatle bo w usa mamy rewolucję – coś na kształt 1968. I jest to chiński prezent za zamieszki w Hong Longu – to znaczy nie wywołali ale rozdmuchali poprzez NGO -sy. A tego nauczyli się od USA 🙂

 5. toya

  toya 1 lipca 2020 o 09:43- Odpowiedz
  Jak „wysiadywac” to tylko zlote jaja

  Wysiedziane 🙂 Mozne i mozna byl sie wiezc sie dalej, ale moje zalozenie jest takie, ze od poziomów ok 1810 zaczniemy korekte o prawie 10%. Dlatego zamknalem L. Bede sie przygladal kiedy otworzyc S.

   1. toya

    Calkiem mozliwe. Jak pojdzie ATH to kto wie…

    Natomiast na ten moment uwazam inaczej. Srednioterminowo potencjal ruchu spadkowego preferuje nad ruchu wzrostowego. Ale jakby sie okazalo, ze nie mam racji to bardzo szybko – biorac wzroce z polityki – zmienie zdanie.

     1. toya

      Widze to (notabene wszyscy widza). Dlatego jak pisalem wczesniej:

      „Ale jakby sie okazalo, ze nie mam racji to bardzo szybko – biorac wzroce z polityki – zmienie zdanie.” Zmiana zdania = zamkniecie pozycji.

      Tak generalnie o kierunku to mozna sobie gaworzyc i rzucac madroscami, ze trend, ze hiperbola, ze „to the moon”. No to mam pytanie – sa wziete pod to Lki? Z jakich poziomow? No bo skoro to pewne, ze teraz tylko Polnoc to sa wziete, czyz nie?

      A pogodzic mozna i jedno i drugie. I hiperbole i korekte 10%. Pytanie czy juz z tych poziomow?

      1. toya

       Dodam tylko, ze jak przy poziomach 1720 zapowiadlem, ze gdy dojdziemy do 1740 otworze L z celem 1810 to nie bylo entuzjazmu dla takiej transakcji. Czekalem troche by pozycja weszla. Potem trzymalem caly czas zyskowne L. Zamknalem przy 1802 i teraz wszyscy widza pewna na 100 % hyperbole 🙂 Moze to i Wy macie racje, ale jak wole miec realnie przytulone $.

  1. Guy Fawkes

   Najlepsze jest o tej dentancie chińsko-usiackiej, jaki to jest Biden ”racjonalny” towarzysz.:)))

   Tzw. demokraci dokończą zniszczenia Ameryki i resztek zachodniej cywilizacji, ochraniając frazesami dla ubogich tranzycję hegemoniczną.

   W takim razie Milordzie przynajmniej nasze tranzycyjne aktywa przyniosą nam kolejne bogactwa w sposób niezakłócony.

   Dobra psu i mucha.:))

   Ale moim preferowanym scenariuszem pozostaje na razie ersibatl, choć samo dojście do władzy demokratów wystarczy do zakończenia amerykańskiej hossy hegemonicznej i rozpoczęcia amerykańskiej smuty – Matki Wszystkich Kryzysów.

 6. digesting slowly

  Trump drugi raz wygra wybory, a EU się rozpadnie.
  W PL prawdopodbnie Endriu wygra wybory, ale chyba lepszy bylby Rafcio, bo US sponsor musialby więcej sypnąc kasą by to odkręcić.
  Teraz dajemy się dymać niemalże tylko za to, żeby nie dać się innym, no i może za przyjemność, to trzeba zmienić.
  Zobaczymy kto ma rację.

  3
  1. Guy Fawkes

   Rafalala jest pod wygraną demokratów i likwidacje cywilizacji, oraz ostateczne rozwiązanie kwestii polskiej.
   Obawiam się, że żadne łapówki nie wchodzą w grę.

   Jak będzie u nas reelekcja, to przetrwamy (prawie) do następnych wyborów amerykańskich, czyli do wariantu zapasowego ersibatl na szczycie cyklu Kuznetsa 2025.

   2
   1. digesting slowly

    „Obawiam się, że żadne łapówki nie wchodzą w grę.”

    Tam łapówki odrazu.
    Przedtem było np 500+, to teraz moze być podniesienie progów podatkowych, czy ustawa frankowa.

    Sknerusy nie skupili kampanii wyborczej na żywotnych potrzebach społeczeństwa, tylko na walce ideologicznej, bo tak najtaniej i najbardziej emocjonalnie.

 7. zorro

  Co jakiś czas zaglądam na blog. Nie wiem skąd tylu „wyznawców”. Te wszystkie projekcje, fachowe słownictwo, historyczne analogie itp zdają się psu na budę. Przecież Gospodarz nie jest multimilionerem a dzieli się z innymi wiedzą, która ma doprowadzić ich do fortuny. Nie wiem skąd tylu „wyznawców”. Polska do dziwny kraj.

  8
 8. papatrader

  Przedostatni bastion dla S na złocie właśnie forsują – przejadą to zostanie ostatni czyli podwójny szczyt, jak to przeskoczą to już pewnie polecą do tych 3000 $ co to GOLDman rekomendował 🙂
  @Toya gratuluję wziętego zysku na L

 9. Bankier

  Fundusze ETF oparte na złocie nadal odnotowują znaczne wpływy. Według Bloomberga w dniu wczorajszym wyniosły one 12.5 tony. Za 8 ton z tej liczby odpowiadał sam SPDR Gold Trust. Wpływy od początku lipca osiągnęły 33 tony, natomiast w czerwcu 104 tonu. Waga kruszcu pozyskanego przez fundusze od początku roku szacowana jest na 734 tony. W ciągu sześciu miesięcy ETF-y oparte na złocie kupiły więcej żółtego metalu niż banki centralne w latach 2018 i 2019. To pokazuje, jak ważną rolę odgrywa obecnie ta forma inwestycji na rynku.

   1. sumadartson

    Wielu nie dożyje tego poziomu i to nie z powodu zarazy czy serii zaraz. Jednak jeśli Waszmość ciekaw, to przy 2600 w A.D. 2025, szlachta napisze: Po szaleńczej hossie z poziomu 62,8 pkt, na shortkoń panowie szlachta a łupy (złoto(mns)) brać w troki. Jedziemy POD Grunwalda

    1
 10. Mr.Morris

  Zapewnienie otrzymania pożyczki …
  Żadnych bzdur, żadnych wpadek
  skontaktuj się z nami, aby uzyskać pożyczkę już od 2% stopy procentowej💡
  Stań się bogaty i sławny, płać rachunki i długi
  Żyj swoimi marzeniami
  skontaktuj się z Panem, Morris Loan już dziś, korzystając z poniższych informacji
  Email: Email: wildloanoffer1@yahoo.com
  WhatsApp: +44 7404 930343
  po więcej informacji

Dodaj komentarz