Projekcja wartości Shanghai Composite

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Przez całą swoją historię chiński Shanghai Composite Index poruszał się w obrębie długoterminowego kanału trendu wzrostowego, którego dolne ograniczenie odwiedził ostatnio w 2018/2019 roku (wojna celna USA z Chinami) i 2020 roku (pandemia koronawirusa SARS-CoV-2). Szczyty tego indeksu z tego okresu z lutego 1993, czerwca 2001, października 2007 oraz czerwca 2015 wyznaczają rytm, który można próbować identyfikować z podwójnym cyklem Kitchina (2×40 miesięcy) czyli cyklem 6,(66)-letnim, chociaż w tym przypadku średnia odległość tych 4-ech szczytów to 7 lat i 5 miesięcy. Od ostatniego szczytu tego indeksu w ramach tej cykliczności upłynęło już 5 lat i 5 miesięcy.

Synchronizując ścieżki Shanghai Composite w datach tych 4 szczytów otrzymujemy następujący obrazek:

Uśredniając 3 ścieżki indeksy po cyklicznych szczytach z 1993, 2001 i 2007 roku uzyskujemy projekcję zachowania indeksu po szczycie z 2015 roku w miarę zbliżoną do faktycznego przebiegu indeksu z ostatnich 6 lat. Ta projekcja sugeruje silną hossę na chińskim rynku akcji trwającą przez następne 10 miesięcy i ustanowienie latem 2021 kolejnego szczytu w ramach wspomnianego cyklu.

Po zaliczeniu największego od 11 lat trwającego 13 dni sesyjnych wzrostu WIG-20 spadł wczoraj o 1,1 proc. Na razie rosnąca do najwyższego poziomu od ostatniej dekady czerwca wartość standardowego MACD nie potwierdzała tego spadku. Spadły również w czwartek pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji za wyjątkiem NCIndex, który wzrósł o 0,7 proc.

Cena kontraktu na S&P 500 nadal broniła wsparcia wyznaczanego przez jej szczyty z września i października, a standardowy MACD nadal generował dywergencję pozostając poniżej swych poziomów z września i czerwca. W Azji dziś rano brak było dominującej tendencji. Silnie o 2,5 proc. do najwyższego poziomu od lutego rósł filipiński PSEi. Nowy przynajmniej roczny rekord zaliczał południowokoreański KOSPI. Najsilniej o 0,5 proc. spadał nowozelandzki NZX50.

Spółka Cherrypick Games (C/Z 341,62, C/WK 3,16, kapitalizacja 67,3 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 10 marca br. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 34 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 49,5 zł. Osiągnięcie przez kurs akcji spółki górnego ograniczenia kanału trendu spadkowego, w obrębie którego dotychczas przebywała czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 8 miesięcy temu nieaktualnymi.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć drugą najwyższą w historii po tej z lutego 2013 wysokość nadwyżki obrotów bieżących Słowacji we wrześniu br.:

… +4,7 proc. roczną dynamikę płac i -1 proc. roczną dynamikę zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w październiku:

… silny spadek wartości publikowanego przez GUS wskaźnika zaufania konsumentów w Polsce w listopadzie:

… wrześniowe saldo obrotów bieżących EU27 (bez Wielkiej Brytanii):

… najwyższą od 2006 roku zaanualizowaną liczbę sprzedażnych nowych domów oraz najniższą przynajmniej od 1999 roku – w odniesieniu do zawieranych transakcji – podaż nowych domów w USA w październiku:

… nowy rekord wysokości średniej ceny nowych domów sprzedanych w USA w październiku (+9 proc. r/r):

… najniższą od 4 lat wartość rocznej dynamiki CPI w Japonii w październiku (-0,4 proc.):

… +7,3 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Australii w październiku:

… oraz najwyższą od 9 lat nadwyżkę obrotów bieżących Indonezji w III kw. br.:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. Bankier1

  Głównym wyzwaniem na kolejne kwartały są nadal niskie ceny węgla koksującego, które spadły poniżej 100 USD/t w ostatnich dniach w Australii. Z drugiej strony, pożyczka udzielona spółce w ramach tarczy antykryzysowej gwarantuje utrzymanie płynności w nadchodzących kwartałach”

 2. Bankier1

  Nowa tarcza 200 tys firm i 1,8 mld , no to macersony do ROBOTY nie będzie po 30 000 na pracownika i FULL bajery bez milionów na majteczki w kropeczki.

  Osoby z zarządu spółki oraz tzw. osoby powiązane na kilku ostatnich sesjach sprzedały walory Mercatora Medical za 13,8 mln zł.

  1
 3. Guy Fawkes

  @WB

  //… rytm, który można próbować identyfikować z podwójnym cyklem Kitchina (2×40 miesięcy) czyli cyklem 6,(66)-letnim, chociaż w tym przypadku średnia odległość tych 4-ech szczytów to 7 lat i 5 miesięcy.//

  No, widzę, że zaczyna Pan nadążać za nieubłaganym postępem, korygując zegarek według czasu szanghajskiego:)))

  2
  1. duch_natury

   @Sir
   Obecnie kąt nachylenia osi ziemi do ekliptyki wynosi 23.4 stopnia (według szanownych naukowców). Kąt jest obecnie w fazie zmniejszania.

   90 – 23.4 = 66.6

   Jesteśmy więc w okresie szóstkowym, który jednak niebawem w nadchodzącej erze wodnika przejdzie do lamusa 😉

   2
   1. Guy Fawkes

    To kiedy się w końcu zaczyna ta era wodnika?
    Towarzysze chińscy też ją uznają, czy może preferują jakieś inne dawne uznane miary magiczne?

    Nie wiem, czy pan Wojtek zauważył, ale 7 lat miesięcy 5, to jak by nie patrzeć miesięcy 89.:))

    1
       1. dociekliwy54

        @Sir Guy
        Czyli jak rozumiem, grzechem jest skrajny determinizm, jako przeciwieństwo nauki o wolnej woli. Jedynie wolna wola umożliwia pojęcie dobra, zła, grzechu. A co można sądzić o statystycznych badaniach na temat tendencji w grupach ludzi urodzonych w różnych znakach? Widziałem takie badanie jakiegoś doktora (może bym wygrzebał). Pokazywało istotne statystycznie różnice?

        1
        1. Guy Fawkes

         Determinizm nie jest zły, jeśli dotyczy właściwych sobie porządków, powiedzmy materialnych.

         Nie wchodząc głębiej, bo jesteśmy w pracy, bez wolności nie ma ani cywilizacji ani człowieka. I widać to wyraźnie w postępującej na różne sposoby antykulturze.

         1
          1. Guy Fawkes

           Pico della Mirandola z grantów się ostatecznie nie wywiązał, co jest najlepszym dowodem wolnej woli i odpowiedzialności.

           //Mirandola zmarł w wieku 31 lat i już jego współcześni podejrzewali otrucie. Badania szkieletu, przeprowadzone przy zastosowaniu technologii biomolekularnej, tomografii komputerowej oraz analiz DNA potwierdziły tę tezę[6]. W kościach znaleziono arszenik, a także duże ilości ołowiu i rtęci. Prawdopodobnie zabójstwo zlecił Piero II de’ Medici, syn i następca zmarłego w 1492 roku Lorenzo de’ Medici. Piero wydał na Mirandolę wyrok śmierci, ponieważ ten zaprzyjaźnił się z dominikaninem Girolamem Savonarolą. Ten ostatni, zaproszony przez Pica do Florencji, piętnował w swych kazaniach dynastię Medyceuszy, ponadto wzywał obywateli do niszczenia dzieł „bezbożnych” artystów. //

           1
          2. Guy Fawkes

           Przypomnę, bo może ktoś tego nie wie, że Medyceusze, to była kiedyś firma tego kalibru, co później Rotschildowie, albo i lepsza.

           Jak widać, zawsze jest tak samo, ”preszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej” (C.K Norwid).

           2
   1. Guy Fawkes

    No nieee wiem, czy barbarzyński.
    Zawsze myślałem że to sprawa techniczna, ale szukając w necie, żeby sprawdzić, co Pan znajdzie, znalazłem takie określenie:

    //… natural, financial and esoteric approaches to forecasting including astrology.//

    :)))

    To jest z publikacji Banku Nomura chyba, jeszcze tego nie czytałem.

    Cykle Hosody to jest wyższa szkoła jazdy Panie Wojtku, podobno są tacy analitycy, którzy na ich podstawie prognozują 20 lat do przodu.

    Jest książka na ten temat przetłumaczona na polski z japońskiego przez prywatnych fanów ichimoku. Nie ma jej po angielsku i nie jest poza japońskim, dostępna publicznie.
    Chińczycy zapewne mają swoje tłumaczenie.
    1, 9, 13, 17, 26, 33, 42, 51, 65, 76. Tyle znam liczb, niewykluczone, że kolejną jest liczba 89.

    Nie wiem, ile z tej teorii rozumieją jej fani, ale moja intuicja podpowiada mi, że kluczem w ewentualnych nieznacznych przesunięciach jest wielointerwałowość.

    1
 4. tmoore

  @WB
  a tutaj ma pan literaturę naukową:
  Zodiac Calendar and Market Returns
  December 2013Asian Journal of Finance & Accounting 5(1)
  DOI: 10.5296/ajfa.v5i1.3637

  Are Investors Moonstruck? Lunar Phases and Stock Returns
  Article
  September 2001Journal of Empirical Finance

  Lunacy in the Stock Market—What is the Evidence?
  Article
  Full-text available

  są też nowalijki świeżutkie:
  Indian culture, lunar phases and stock market returns
  Article
  January 2020International Journal of Indian Culture and Business Management
  Lingaraja KasilingamJustin PaulMurugesan Selvam
  February 2007Journal of Bioeconomics

 5. tmoore

  a do wiadomości Pana bankiera – jest dla mnie oczywiste, że rynek entuzjastycznie wycenia weto Pana Premiera Morawieckiego, to już druga wyborna wiadomość dla rynków po pigułkach Sir Guya :). A w rezerwie są jeszcze moje pigułki na pomoc we wszystkim i ponowne veto Pana Premiera – a więc do stycznia tylko:

  https://www.youtube.com/watch?v=kivuDS-6HbQ

  jeszcze tylko panią Uncję prosimy o wykladnię czy się trend utrzyma w styczniu

 6. kLeszcz

  Bardzo mi przykro.zasadniczo to generalnie jest nuda. to jest tak: nic się nie dzieje, nic. Taka, proszę państwa… dialogi niedobre… Bardzo niedobre dialogi są. W ogóle brak akcji jest. Koń, krowa, kura, kaczka… kura, kaczka, drób O! jest! Widzę! Droga na Ostrołękę… taka projekcja na ten przykład 1830 i zakończyć w okolicach 1800

  1
   1. fast_market

    Jak na 2100 to banki musiałyby kontynuować hossę. Przykładowo Alior byłby na 30 pln i klasyczna formacja podwójnego dna. A to znowu możliwe tylko w sytuacji podniesienia stóp procentowych do 0,5% (o czym wczoraj mówił Kropiwnicki, a wcześniej Gatner).
    Ale też energetyka ma miejsce jeśli Prezes URE wyrazi zgodę na podwyżkę cen energii.
    Ewentualnie zakończenie pandemii i szybka euforia na rynku z tego powodu.
    Zawsze znajdzie się powód.

    1
 7. Bankier1

  W USA od nowego roku będzie pod co grać, wiadomo ,że Bidden chce 3 bilionów dodruku , bez spadków na Wallstreet nikt takiego doruku nie zrobi więc zrobią jakiś kraszek żeby szybko dostać kase , ten rok mają grubo na plusie to może na początku roku jakies spadki i DODRUK bilionów znów i wieczna hossa .

 8. Max2

  Takie myślenie jest iluzją i jak każda iluzja kończy się wejściem na chatę innych”ludzi” i wyniesieniem mebli.

  Mimo że Pan czasu nie ma. Nie za bardzo rozumiem schemat Pańskiego myślenia. To że przestaję uznawać wszelkie autorytety i wartości ..to czyni ze mnie barbarzyńce? A może to kwestia świadomości? Rozumienie co jest dobre a co złe..? ( Tak naprawdę to nasz wymysł) Chyba każdy sądzi według siebie.. Nieprawdaż?… Jaki ten świat niesprawiedliwy…..

  1
  1. Neptun

   Max2 20 listopada 2020 o 16:45Odpowiedz
   Tożsamość jest jedna… bycie człowiekiem … reszta to …iluzja

   Relatywizowanie i brak ram moralnych oznacza że ” możesz wejść na chatę..” bo jesteś człowiekiem. Tak rozumiem wpis dociekliwy54 20 listopada 2020 o 16:50.

      1. duch_natury

       @Max
       Ja rozumiem to tak:
       1) Stwórca
       2) Ty jako cząstka Stwórcy
       3) Inni jako jedność z Tobą i Stwórcą
       Z szacunkiem dla siebie i innych i poszanowaniem wolnej woli każdej istoty.
       Najtrudniejszym dla mnie jest znalezienie złotego środka pomiędzy szacunkiem i miłością do siebie a szacunkiem dla innych istot, które są połączone z Tobą wspólną energią wszechświata.

       2
       1. Max2

        Tak i … nie…dyskusje filozoficzne w tym względzie bezcelowe. To co wewnętrzne (miłość do siebie albo akceptacja) warunkują kwestie zewnętrzne. Jaki TY taki kosmos (wszechświat) i to co zastajesz w rzeczywistości. Ale to i tak słowa…które rozumiesz wg siebie (swojego uwarunkowania)
        Ech …. bez sensu piszę…..i tak zrozumiesz to po swojemu … 🙂

Dodaj komentarz