W Europie środkowo-wschodniej najwięcej zgonów na COVID-19 na głowę mieszkańca na świecie

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Wśród ponad 200 krajów świata, dla których dostępne są takie dane, trwająca pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 największe śmiertelne żniwo zbiera obecnie w Polsce i innych krajach Europy Środowo-Wschodniej. Jeśli pominąć Liechtenstein, w który mieszka tylko 39 tysięcy osób, pierwsze 7 miejsc na świecie pod względem liczby zgonów na COVID-19 na głowę mieszkańca zajmują kraje naszego regionu Bułgaria, Północna Macedonia, Słowenia, Polska, Czechy, Węgry oraz Chorwacja.

Poza Czechami, gdzie wyraźny jest już spadek dziennej liczby zgonów, w pozostałych krajach z tej grupy nadal mamy do czynienia z wyraźnym trendem wzrostowym liczby zgonów.

WIG-20 zanotował w piątek niewielki wzrost (+0,2 proc.). Wzrosły również wszystkie pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji (najwięcej 2 proc. NCIndex). Wśród indeksów sektorowych przynajmniej roczne maksima notowały WIG-BUDOW, WIG-GORNIC oraz WIG-SPOZYW. Wśród indeksów narodowych przynajmniej roczne maksimum notowały WIG-CEE oraz WIG-UKRAIN.

Cena kontraktu na S&P 500 spadała dziś rano o 0,8 proc. Azjatyckie giełdy podążały tym śladem – dziś rósł jedynie główny indeks giełdy w Nowej Zelandii (+1 proc.). Wszystkie pozostałe główne indeksy spadały. Najwięcej traciły Shanghai B-Share Index (-2,3 proc.) oraz indonezyjski JCI (-2,9 proc.).

Kurs akcji spółki INC (C/Z 4,8, C/WK 2,65, kapitalizacja 94,2 mln zł) będącej polską grupą kapitałową funkcjonującą w obszarze inwestycji oraz doradztwa na rynku kapitałowym od lata ub. r. porusza się w obrębie średnioterminowego kanału trendu wzrostowego. Trwający od marca do lipca br. dynamiczny wzrost został w ostatnich miesiącach skorygowany o ponad połowę i kurs zbliżył się do dolnego ograniczenia wspomnianego średnioterminowego kanału trendu wzrostowego a zarazem do poziomu rosnącej średniej 200-sesyjnej.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od piątku, można wspomnieć -3,9 proc. roczną dynamikę PKB we Francji w III kw. br.:

… -4 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Hiszpanii w październiku:

… wyniki handlu zagranicznego Szwecji w październiku:

… +3,6 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Szwecji w październiku:

… spadek wartości publikowanych przez ISTAT wskaźników zaufania konsumentów i przedsiębiorców we Włoszech w listopadzie:

… -10 proc. roczną dynamikę PKB w Chorwacji w III kw. br.:

… listopadowe wartości publikowanych przez DG ECFIN wskaźników sentymentu konsumentów, przedsiębiorców oraz gospodarczego w strefie euro w listopadzie:

… roczne dynamiki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Korei Południowej w październiku:

… -3,4 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Japonii w październiku:

… oraz najwyższą od 2012 roku wartość publikowanego przez NBS wskaźnika PMI dla sektora usług w Chinach i najwyższą od 2017 roku wartość wskaźnika PMI dla tamtejszego przemysłu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. Bankier1

  BUDA z PiS chyba wiceminister od funduszy powiedział , że nie potrzebuje kasy z UE bo Polska może się na zero % zapozyczać taniej niż UE ,żeby to nie był przełom na rynku długu , jakoś dziwnie zagranica ma już tylko 25% naszego długu .

  W marcu po 4 tygodniowym rajdzie utknęliśmy na 6 tygodni w bok na 120 pkt , teraz pewnie będzie podobnie . Korekta 24% w górę to chyba z 50% minimum powinna zabrać jeżeli to hossa ?

 2. sumadartson

  Tylachno „umarłych co powstają w grobach” (krematoriach). Toż to siok!!! Jak tu dożyć do śmierci?
  Lecimy do piekła pod Pruskiego Hołda.
  @Guy Fawkes
  Rzędzian to postać literacka. Jam z krwi i kości Ci Panie.
  Żaby też ważne. Poglądy w temacie mamy toższame. Po udanym strzale kołyska a nie samolot. Zdrowie poranne Waszmości. Na pohybel lewakom.

  3
   1. Bankier1

    Statystycznie tak jest ,że jak ciągnie w górę to ma L-ki na rozliczenie ale na takim rynku jak w październiku i listopadzie to faktycznie raczej WRÓŻBA . Mamy 3 dzienne luki do zamknięcia ale chyba nie teraz a na nowej serii .

    W grudniu odmrozili gospodarki trochę to RObinhoody powinni zabrać trochę kasy z giełd .

    Generał hossy miedź na razie pokazuje Hosse.

    1. duch_natury

     Ja postanowiłem zamknąć S-ki na KGHM. Udało się ze średnią 54.7. Poczekam na wtórny entuzjazm rynkowy mam nadzieję, że uda się odnowić wyżej. Nie sądzę abyśmy dociągnęli hossę aż do rozliczenia serii ale uważam, że jeszcze nie koniec.

     1
         1. duch_natury

          Nic nie będzie. Czeka nas jeszcze na rynku fala entuzjazmu w najbliższym czasie. Oczywiście mogłem dłużej poczekać na KGH ale nie ma to znaczenia. Generalnie jestem poza rynkiem i na spokojnie poczekam na BIG SHORTA.

 3. wider_swider

  mac-erson, nie oceniam, pytam edukacyjnie.
  Łapiąc wieloletni szczyt na KGHM liczysz prawdopodobnie na mocny spadek. Co najmniej korekcyjne 10-20 procent
  Następnie powiększasz pozycję przy powiększającej się stracie, czyli zwiększasz ryzyko.
  Czy zamknięcie całości gdy tylko się pojawi zysk jest spowodowane wcześniejszym strachem, że pozycja weszła w stratę, czy impulsywnym działaniem carpe diem? (zmiana strategii, czy koncepcji odpada, bo jeżeli realizujemy jakiś plan, to powinien mieć on z góry określone parametry- Ty podałeś miejsce gdzie w Twojej rozgrywce znajdował się poziom SL)
  Wielokrotnie już widziałem, jak zajmowałeś pozycję na start w fenomenalnym miejscu, a następnie brałeś jedynie malutką część nadchodzącego spadku. Łapiąc szczyt w trendzie wzrostowym, bardzo mocno ryzykujemy. Ja to rozumiem, bo robię identycznie, ale argumentem, który za tym stoi, jest stosunek potencjalnego gigantycznego zysku (jeśli złapałem szczyt hossy), do jasno określonej wcześniej potencjalnej straty (w razie kontynuacji trendu mam określony SL lub go nie mam i wtedy albo się uda, albo bankructwo).
  Zamykając pozycję zaraz po tym gdy ona wchodzi w zysk, a trzymając lub wręcz dokładając do stratnej, w mojej interpretacji wykorzystujesz wszystkie możliwości rynku dokładnie na swoja niekorzyść. Zwiększasz pozycję przy stracie, możliwe że nawet nie jesteś w stanie pogodzić się z błędem, czyli nawet uśrednianie może trwać do bankructwa. Z kolei gdy Twój scenariusz się realizuje, nie pozwalasz zyskom rosnąć, odbierając sobie szansę na ponadprzeciętne zyski, które w długiej perspektywie czasu są decydujące o tym czy inwestor jest zyskowny, czy stratny.
  Jeżeli pozwolisz, zasugeruję Ci, aby przeanalizował dołączenia do swojej strategii rozwiązania wyjścia na BE, które polegałoby na tym, że gdy masz strategię i zbudujesz już pozycję, a następnie ona przejdzie w zysk, to gdy zmienisz zdanie i chcesz zamknąć, by odebrać na lepszych poziomach, zostaw wtedy choć pół pozycji, wystawiając zlecenie obronne na poziomie „0” (bez strat, bez zysku) i pozwól rynkowi zadecydować.

  Jeżeli w jakikolwiek sposób czujesz się urażony powyższym wpisem, zignoruj go proszę.
  Moją intencją było zauważenie, iż wielokrotnie jesteś w stanie ze swojego planu wycisnąć więcej, jeśli tylko dasz mu szansę.
  Potraktuj proszę moje nieeleganckie wtrącenie się do Twoich działań rynkowych, jako rewanż, za bardzo wartościowy filmik na YT dotyczący medytacji, którego pozytywny wpływ odczuwam już po kilku dniach stosowania.
  Dziękuję i pozdrawiam, życząc fortuny niczym u Szlachciców z dziada prapradziada 🙂

  PS: Szlachcica również pozdrawiam. Brylant mówi, że byczki nie mają żadnych szans, więc Hołd Pruski wygląda bardziej realnie 😉

  10
  1. duch_natury

   @Wider, dzięki za Twoje uwagi.
   Cały czas moim zdaniem nie osiągnęliśmy szczytów tej fali na rynkach. To moja ocena. Spodziewam się szarży W20 na nowy szczyt 19..
   Dlatego też generalnie jestem poza rynkiem. KGHM no cóż zamknąłem bo oceniłem, że copper na razie nadaje ton więc KGHM po korekcie wznowi atak na nowy szczyt. Oceniam zasięg tej fali na KGHM w okolicach 160zł
   Nie wiem czy się pomyliłem czy nie okaże się za jakiś czas.
   Specjalnie ta akcja na KGHM nie stanowiła zysku/straty na moim portfelu.
   Zarobiłem na fajki na miesiąc a mogłem na 4-5 miesięcy. Ot tyle.
   Czekam cierpliwie na zagranie S na wszelakich rynkach (US, DAX, W20, JPN, copper, Oil) i to jest moje główne zadanie na najbliższy czas.
   Pozdrawiam i cieszę się, że link się przydał :))))

   2
  2. datik

   Ciekawa prośba i niezłą polszczyzną napisana ( co nie jest niestety normą na tym blogu) 🙂
   Przyłączam się do niej.
   I jeśli można to poproszę jeszcze raz ten link do filmiku albowiem na zajęcia jogi nieśmiało zacząłem chodzić.

   1
 4. Bankier1

  MZ: 5 733 nowe przypadki COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 990 811
  ISBnews – Biznes

  Ach jak ja to łatwo przewidziałem co się stanie na święta , sklepy mają buzować ruchem a nie jakiś covid , w ferie będziemy sie leczyć a nie teraz , szpitale narodowe już czekają .

  1
 5. macarek

  Jak ten Obajtek kłamie – Orlen nie będzie płacił takiej dywidendy bo:
  – marże na paliwie nie wrócą do czasów przed Covidem
  – przejęcia będą generować nowe długi, a niedługo sytuacja długu przestanie być komfortowa
  – przemysł rafineryjny podobnie jak węgiel trafi najpierw na zółtą, potem czerwoną listę
  – inwestycje w OZE pochłoną ogrom kasy

  Ale wystarzczyło by, Cii co czekali z gotówką na korektę się obkupili. Very nice.

  7
  1. sumadartson

   Masz sąsiad rację. Jeśli Elon i koncerny moto przepchną zakaz produkcji benzyniaków to ten papiór taniej będzie zlikwidować niż trzymać przy życiu przy bilionowym niedługo zadłużeniu. Te „inwestycje” to herezja

   1
 6. Sawa

  W marcu pisałam o nabyciu akcji MSZ.
  Po tym jak zobaczyłam co robi szefostwo w listopadzie, dokupiłam.
  Aktualnie mam 555555 akcji MSZ.
  To jest odpowiedz temu fafofcowi co z każdego kpi a na czas wojny radzi kupić ruble…. tylko zapomniał dodać, że największy banknot to 2000 rubli, czyli ~100 pln, a więc nasz milion to 10 tysięcy banknotów,
  podczas gdy maja propozycja to zaledwie 250 banknotów 1000 franków szwajcarskich – sprawdzałam, to tak jakbyśmy wsadzili do kieszeni dwie czekolady wedlowskie
  ……………………..
  Jak sprzedam MSZ wstawię skrin transakcji.
  …………
  Proszę zobaczyć co zrobili w listopadzie bossowie MSZ.

   1. Sawa

    @Cinki Bolek

    sprawdź obroty w marcu i kwietniu, kiedy kupowałam
    …. no i w drugiej połowie listopada. Tylko w piątek 27 listopada było 800 tysięcy
    a dzisiaj pół miliona (na razie).
    Cienki Bolek jesteś, kupuj ruble.
    …………………..
    Ile płacisz za okazanie dowodu z zakupów akcji MSZ?

    Wpłać lordowi Guyowi 20 tysięcy pln i ja wpłacę tyle samo,
    po czym okazuję dowód zakupów akcji MSZ i Guy przesyła 40 tysięcy do mnie
    a jeżeli w ciągu tygodnia nie pokażę takiego dowodu, to Guy kasę przesyła Tobie
    Nie bądź ciota, pokaż, że jesteś facet z …. no z tym co faceci mają a ty nie masz.
    Możesz wskazać kogo innego jako powiernika, ale żeby to był ktoś z lordów a nie z ciuli propagujących bełkot Onetu.

    5

Dodaj komentarz