Izba Reprezentantów USA próbuje po raz drugi przebić Donalda Trumpa osinowym kołkiem

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Pierwszy raz w historii Stanów Zjednoczonych zdarzyło się, że tamtejsza Izba Reprezentantów po raz drugi przegłosowała „impeachment” czyli odsunięcie urzędującego prezydenta od władzy. To pewnie tylko symboliczny gest, bo jest bardzo mało prawdopodobne, by do 20 stycznia, kiedy to ma odbyć się inauguracja nowego prezydenta, całą procedurę udało się przeprowadzić do końca przez Senat, a nawet gdyby się to udało, to nie jest pewne, czy Demokratom udałoby się przekonać do głosowania za „impeachmentem” odpowiednią liczbę senatorów z partii republikańskiej. A kontynuowanie procedury odsunięcia od władzy prezydenta już po zakończeniu jego kadencji, chyba nie miałoby zbyt wiele sensu. W ciągu następnych 4 lat wiele się oczywiście może zdarzyć, ale istnieje możliwość, że Trump powoła do życia swoją własną partię, co z pewnością sprawiłoby partii republikańskiej sporo kłopotów w przyszłości.

Jednym z sygnałów, który się w ostatnich miesiącach dosyć dobrze sprawdzał na amerykańskim rynku akcji, by ten wygenerowany 1 czerwca ub. r. kiedy to S&P 500 po 53 dniach sesyjnych wzrósł o ponad 25 proc. W ciągu minionych 80 lat takie sygnały pojawiały się wcześniej jedynie 4-krotnie: 4 marca 1975, 13 października 1982, 23 grudnia 1998 oraz 8 maja 2009.

Jak widać na następnym obrazku ścieżka S&P 500 po tym sygnale sprzed pół roku była nawet nieco mocniejsza niż po wcześniejszych tego typu sygnałach. Warto zwrócić jednak uwagę, że nawet w przypadku najmocniejsze z tych 4 historycznych ścieżek indeksu czyli tej po sygnale z 2009 roku za ok. 4 miesiąca pojawia się korekta, w ramach której rozegrał się pamiętny „Flash Crash”, więc być może powoli trzeba się przygotowywać na jakieś negatywne niespodzianki ze strony amerykańskiego rynku akcji (być może związane z pojawieniem się ze strony nowej amerykańskiej administracji pierwszych propozycji nowych reform gospodarczych czy fiskalnych).

WIG-20 spadając wczoraj o 1 proc. naruszył trzecią linię rozpoczętej pod koniec października formacji wachlarza, a standardowy MACD ponownie spadł poniżej swojej linii sygnału. Dopóki jednak indeks pozostaje powyżej poziomu swoich grudniowych szczytów być może można jeszcze ignorować te sygnały słabości. Spadały wczoraj również wszystkie pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji (najsilniej mWIG-40 o 1,7 proc., najsłabiej NCIndex o 0,15 proc.). Swe nowe ponad 2,5-letnie maksimum ustanowił WIG-UKRAIN.

Cena kontraktów na S&P 500 już 5-tą sesję stabilizowała się w okolicach historycznego szczytu. Standardowy MACD nadal przebywał ponad swoją linią sygnału, ale nadal również nie potwierdzał szczytów z czerwca, września i grudnia. W Azji dziś rano przeważały wzrosty. Najsilniej o 0,9 proc. zwyżkowały główne indeksy giełd na Filipach, w Japonii oraz Hang Seng. Nowe przynajmniej roczne maksima ustanawiały japoński Nikkei 225 oraz indonezyjski JCI. Największy spadek notował Shanghai Composite (-0,9 proc.).

Spółka Atlantis (C/WK 1,25, kapitalizacja 47,1 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 23 grudnia ub. r. Na pierwszej następnej sesji, na której pojawił się obrót akcjami tej spółki, cena zamknięcia wyniosła 0,852 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 1,885 zł. Od dołka z marca ub. r. kurs akcji spółki wzrósł 4,708-krotnie. W przeszłości podobna skala wzrostu w stosunku do minimum z okresu poprzednich 10 miesięcy obserwowana była jedynie 2-krotnie: pod koniec sierpnia 2003 (4,09) oraz w pierwszej połowie kwietnia 2007 (5,63). W obu przypadkach takie sygnały pojawiały się w pobliży szczytu krótkoterminowej zwyżki, co czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 3 tygodnie temu nieaktualnymi.

Kurs SYNERGA.fund (C/Z 1,1, C/WK 1,14, kapitalizacja 49,3 mln zł) będącęj spółką inwestycyjna działająca w projektach pozagiełdowych w oparciu o analizy zespołu ekspertów oraz unikatowe strategie inwestycyjne dotarł do dolnego ograniczenia 2-letniego kanału trendu wzrostowego.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć roczne dynamiki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Turcji w listopadzie:

… grudniową wartość publikowanego przez Tinsa indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Hiszpanii:

… -0,2 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej we Włoszech w listopadzie:

… -0,6 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w strefie euro w listopadzie:

… +5 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Niemczech w listopadzie:

… wysokość salda obrotów bieżących Polski w listopadzie:

… oraz roczną dynamikę CPI i „core” CPI w USA w grudniu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. groowing

  Teatrzyk z rudym w tle trwa tak samo jak pompowanie korporacyjnych portfeli tzw. pakietem pomocowym. Rzeka $ plynie na konta spolek ktore odegraja kluczowa role w ostatecznym rozwiazniu kwesti „przeludnienia planety”. Niemniej wczesniej a wlasciwie w tym tygodniujeszcze obejrzymy sobie w US cos po czym oczy wyleza wam z orbit. Ostartnia okazja pozbyc sie akcji i zakupu GOLD $ lub CHF.

  7
    1. wider_swider

     To cudowne jak można rozbawić doborem słów.
     Bardzo oryginalnie jest powiedzieć, że koniec świata wygląda „zwykle” w pewien konkretny sposób.
     Uwielbiam. Po prostu uwielbiam Pańskie poczucie humoru i intelekt Panie Wojciechu 🙂

     6
 2. b_54

  @WB
  „Jeśli ten wpis w Wikipedii jest prawdziwy, to wszystkie osoby, które z Latkowskim miały cokolwiek wspólnego po jego powrocie z Rosji można spokojnie podejrzewać o szpiegostwo na rzecz Rosji.
  Biorąc pod uwagę, że szefem TVP jest bliski krewny (co przez całe życie ukrywał) gostka, który pomagał rysować linię Curzona zabierającą Polsce Lwów i Wilno, to tym bardziej prawdopodobne.”

  Po skutecznym wyeleminowaniu ruskich agentów ze swojego bloga (z pozostawieniem jako obiektu do dalszych badań pana Guya Fawkewsa) udało się teraz Panu wytropić rosyjską siatkę szpiegowską ulokowaną na najwyższych szczeblach TVP. W dodatku zamieszaną w utratę przez Polskę Wilna i Lwowa. Gratulacje !

  11
 3. Guy Fawkes

  @WB

  //…przebić Donalda Trumpa osinowym kołkiem…//

  Paaaanie Wojtku, znowu się Pan podlizuje tym komunistom?:))
  Przecież to czarodziej Trumo jest Bogu ducha winnym człowiekiem, a ta ścigająca go sprzedajna wampirza hołota nadaje się jedynie na statystów w sequelu Rosemary’s Baby, gdyby to ktoś chciał nakręcić (oglądałem parę impeachmentowych występów tych ubogich łajdaków i mam tylko skojarzenia z Polańskim).

  Przypatruję się tej sytuacji i mam takie zbiegowisko wątków, że nie wiem od czego zacząć.

  Przede wszystkim kiedy patrzę na zdjęcia najważniejszych słupników, to one przedstawiają … postacie istotnie felerne. Twarz jest zwierciadłem duszy. Oni nie mają ludzkiej duszy. W ludzkich duszach jest pewnego rodzaju … ciepło, miękkość, tkliwość. Oni tego nie mają. Słupnik Bill czy słupnik Mark, to jak mówi poeta (dobry poeta brytyjski), hollow men – wydrążeni ludzi. Próżni.

  Pański tytuł też pochodzi od dobrej intuicji, tylko na odwrót: wampiry. Intuicja wampirza jest tu bardzo trafna. To są Rosemary’s babies.

  No więc oglądając te … creatury uświadomiłem sobie, że Resemary’s baby ma żródło w tych hagadach kabalistycznych o inkubach i sukkubach.

  Wie Pan dlaczego powstały te opowieści? Bo narkotyki nie zawsze działają tak jak powinny. Starożytna pigułka gwałtu nie była doskonała. Dlatego mamy hagadę o inkubach i sukkubach.
  A po co to wszystko, te tajemne prokreacje? Żeby przetrwała oligarchia fenicka i mogła się replikować w następnych pokoleniach, w najlepszych genealogiach.

  Dawno wiedziałem, że kabała nie powstała z ducha żydowskiego, ma tylko żydowską formę, ale nie treść.

  No i proszę:

  //Sądzi się, że poglądy filozoficzne wiązane z Kabałą narodziły się dopiero podczas kontaktów Żydów z Grekami. Miały się one rozwijać pod wpływem filozofii neoplatońskiej i pitagorejskiej.//

  O tym juz kiedyś mówiliśmy. O fenickich źródłach magii i gnozy.

  Kiedy powstała kabała?

  //…początki Kabały sięgają nawet I w. p.n.e.//

  Dlaczego w I w. p.n.e? Bo wojny punickie skończyły się w II w.p.n.e. i kabała jest tajną gnozą magiczną Fenicjan którzy weszli w Judentum.

  Nie będę już tracił czasu na cytowanie co jest teoretycznym celem kabały i pokazywał, że jest on sprzeczny z jakimkolwiek judaizmem, bo jest to doktryna wyznnawców Molocha.

  A inkuby i sukkuby, oraz oparty na tym motyw Rosemary’s baby, to ściema prokreacyjna oligarchii kartagińskiej.

  ………………………………………………………………………………………..

  Reasumując, kontemplując zjawisko Jackie Evancho, doszedłem do celtycko-lędziańskich korzeni Polski, a obserwując, nie wiem, jak to nazwać, twarze(?) słupnicze doszedłem poprzez Rosemary’s Baby do kabały kartagińskiej oligarchii, która po wojnach punickich wcieliła się (inkuby sukkuby) w Judentum i nie tylko, i trwa do dziś, tak jak konflikt rzymsko-kartagiński.

  To nie czarodzieja Trumpa należy …. zneutralizować osinowym kołkiem. To oczywiście zależy jeszcze z jakiego punktu widzenia.:)))

  10
     1. wojciech.bialek (Autor
      Wpisu
      )

      Jakie znowu fałszywki?

      „W latach 1956–1962 należał do Klubu Krzywego Koła, od 1958 do 1961 wchodził w skład zarządu tego klubu. Po rozwiązaniu tej organizacji uczestniczył w spotkaniach u Jana Józefa Lipskiego. Według pracy Ludwika Hassa Jan Olszewski został przyjęty do wolnomularstwa 1 maja 1962 w niezależnej loży „Kopernik” w Warszawie. W loży tej nadano mu w 1964 stopień mistrza, później miał być drugim dozorcą, mówcą i wielkim przysposobicielem Wielkiej Loży Narodowej Polski[10]. Jan Olszewski w wywiadzie-rzece Prosto w oczy twierdził, że reaktywowana loża „Kopernik” służyła jedynie jako kamuflaż dla kontynuowania pewnych wątków działalności Klubu Krzywego Koła w konspiracji[11].”

      https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Olszewski

      2
        1. Guy Fawkes

         Agenci bezpieki w charakterze masonów napisali nekrologi, żeby obesrać pamięć szlachetnego człowieka.

         Nie wystarczy przeczytać źródło, trzeba je jeszcze umieć zinterpretować.

         Loża dla Olszewskiego to była przykrywka, chodziło o Niepodległość a nie o jakieś frtuszkowe bzdury.

         3
          1. sumadartson

           No proszę. Wystarczyły tylko 3 nowe shortkonie i znów czerwono. A praprababka przepowiadała że szlachta jeszcze zapanuje nad światem.

           1
  1. wojciech.bialek (Autor
   Wpisu
   )

   „A inkuby i sukkuby, oraz oparty na tym motyw Rosemary’s baby, to ściema prokreacyjna oligarchii kartagińskiej.”

   Eee jednak nie, jak widać dane AAII o końcu świata są ewidentnie przesadzone, bo na moim blogu wszystko w zupełnej normie.

   4
   1. Max2

    Przede wszystkim kiedy patrzę na zdjęcia najważniejszych słupników, to one przedstawiają … postacie istotnie felerne. Twarz jest zwierciadłem duszy. Oni nie mają ludzkiej duszy. W ludzkich duszach jest pewnego rodzaju … ciepło, miękkość, tkliwość. Oni tego nie mają. Słupnik Bill czy słupnik Mark, to jak mówi poeta (dobry poeta brytyjski), hollow men – wydrążeni ludzi. Próżni.

    Już wiem dlaczego Janek nie spogląda w lustro.

  1. wojciech.bialek (Autor
   Wpisu
   )

   Nie to, że widzę krach, raczej zaczynam się obawiać, że tak jak w 2010 roku w 13 miesięcy po super-dołku zrobił się korekcyjny Flash Crash, tak teraz może być podobnie.

   https://wojciechbialek.pl/2021/01/powazny-sygnal-ostrzegawczy.html

   Jego odpowiednikiem na Shanghai Composite mógłby być ruch powrotny do właśnie przełamywanego oporu na 3500 (o ile starczy im czasu na wybicie i o ile ostatni wzrost zakażeń w Chinach nie okaże się wstępem do czegoś większego).

   Ale to luźne spekulacje.

   1
 4. Guy Fawkes

  @@

  Zamiast oglądać popelinowy cyrk impeachmentowy, polecam Rosemary’s Baby Polańskiego.

  A tu znakomita próbka Krzysztofa Komedy:))

  https://www.youtube.com/watch?v=Oyixy0G7YMA

  ………………………………………………………………………….

  A propos Polaków w Stanach, gab (zamiast tt) zrobił Polak

  https://gab.com/a

  Podobnie Polak zrobił (współzrobił) rumble zamiast yt.

  https://rumble.com

  Polacy kochają Wolność.

  6
   1. Guy Fawkes

    Każdy przyzwoity człowiek nienawidzi cenzury.

    Dziś władza jest w rękach ubogich, ubodzy mogą posłać chamskich słupników w skarpetkach, wystarczy zamknąć konto na komunistycznych komunikatorach i otworzyć konto na komunikatorach polskich.

    Od tego bloga może zacząć się ruch wolności, jeśli tutejsze ubogie motylki zaczną machać skrzydełkami, to huragan przegoni kartagińską komunę z Nowego Yorku.

    Ubodzy, w Waszych rękach (skrzydełkach) przyszłość świata.:))

    6
   1. wider_swider

    Nie dostrzeganie wartości w tej spółce jest dla mnie szaleństwem.
    W mojej głowie rozgrywa się jedynie batalia, czy już jest niesamowita okazja, czy dopiero po kolejnej fali paniki.
    O chętnych i to bardzo majętnych, których środki są w gotowości bym się nie martwił.

    1
    1. sumadartson

     Takie wartości (programiści i kompy) są w niemal każdej spłóczynie gamesowej. Należy szukać wschodzących gwiazd a nie gasnącego balonowego słońca.
     Ja nie mogę, jeden mi tu wali teksty o wartości programistów, drugi o aktywach na (u)bitym koniu.
     Idę na urlop, ale nie cieszcie się. Długo nie zabawię.

     2
   1. Guy Fawkes

    A swoją drogą dożyliśmy ciekawych czasów, w których nie widać różnicy między komunikatorami amerykańskimi a rosyjskimi.

    Kojarzy mi się taki dowcip, ”Czym się różni demokracja od demokracji ludowej? – Tym, czym krzesło od krzesła elektrycznego.”:))

    8
 5. Bankier1

  Wyniki 4 kwartału w USA będą świetne ale gra idzie pod lockdown od stycznia i mały dodruk jak na Biliony Monet w USA . Po reakcji na wyniki i prognozy będzie widać jak się rynek ustawia .

  Ciekawe kiedy ta 40 letnia hossa na długu USA w końcu się skończy .

  3
 6. Bankier1

  Niemiecki programista ma bitcoiny warte ok. 240 mln USD. Zapomniał jednak hasła dającego do nich dostęp. Zostały mu tylko dwie próby, donosi The Guardian.

  Stefan Thomas dostał 7002 bitcoiny dekadę temu za zrobienie nagrania wideo wyjaśniającego jak działa kryptowaluta. Wówczas jej kurs mieścił się w przedziale 2-6 USD. Obecnie wartość należących do programisty bitcoinów to ok. 240 mln USD, przypomina The Guardian. Problem polega na tym, że Thomas zapomniał hasła i nie ma do nich dostępu. Tzw. prywatny klucz, pozwalający skorzystać z bitcoinów, przechowuje na dysku IronKey, który po dziesięciu nieudanych próbach logowania zaszyfruje ostatecznie dane. Programista wykorzystał już osiem.

  6
  1. Bankier1

   Po 40% na indeksie od listopada dalszy mocny wzrost mnie zdziwi i to mocno , a statystyka mistrza od 7 stycznia do 29 lutego raczej się sprawdza i KOLEGI premie już WZIĘŁY i stoją z boku przy RSI na tygodniach około 70 .

   Myślę ,że zacznie spadać jak zluzują obostrzenia bo cała kasa wróci do realnej gospodarki ratować biznesy , tak było po rajdzie wiosennym jak odblokowali gospodarkę .

   4
 7. wider_swider

  „Twój kolega Darek51234 wczoraj pisał o mnie FIUT a ty mu klaskałeś i się cieszyłeś że dobrze że to napisał więc WERSALu to ty tutaj ze mną nie będziesz miał .”

  HAHAHA, Ty Brylancik jesteś młodszy niż myślałem, bo Ty jeszcze czytać nie potrafisz.
  Starasz się, ale póki co robisz to ślamazarnie i nieskutecznie.
  Darek Ci napisał cytuję: „po ch.. ci jak nie grasz”, czyli co cię to obchodzi, czyli nic cię to nie powinno obchodzić.
  W tym zdaniu bardzo swoją drogą niecenzuralne słowo (co potępiam, lecz używam, brzydząc się niezmiernie i świadomość mam, że smażył się będę za to w piekle) „narząd rozrodczy męski” nie był użyty jako obraza Ciebie.

  Chciałbym również sprostować jeszcze jeden detal. Z tego względu, że określenie „ch..” było tam wykorzystane w sposób nieoczywisty (mężczyzna + kobieta) i z niezwykłą gracją, to nie klaskałem (jak byłeś uprzejmy zauważyć), a klaszczę nieustająco, aż po chwilę obecną.

  Jako dowód powyższego wywodu (nie mylić z wzwodu), podrzucam wpis wraz z „7”, wskazującą na sporą publikę, która boki zrywała, rżąc w niebogłosy.

  Darek51234 13 stycznia 2021 o 12:08Odpowiedz
  jesli piszesz do reda to napisz red albo napisz pod jego wpisem!!!!!
  a tobie zagran nie podaje bo po
  1 po ch.. ci jak nie grasz
  2 gdybym ci podal to bys napisal do dupy takie podawanie bo nie podales koloru gaci i numeru buta

  7

  8
  1. Darek51234

   ech musze wyjasnic oczywiscie masz racje ze nie klaskales za to ze ja go tak nazwalem. prawda.
   a antos oczywiscie kreci, fakt ze go tak nazwalem ale w innym miejscu i ty tego nie chwaliles!!!
   sam to potepiam 🙂
   zeszta o ile mnie pamiec nie myli to nie bylo fiut tylko maly fiutek. wiec niech antos sobie nie dodaje.
   ale podtrzymuje ze zachowalem sie karygodnie

   4
   1. wider_swider

    Jeden, który wyzywa najwartościowsze osoby na blogu, a drugi wpuszcza ludzi w maliny od 500 punktów udając, że wszystko jest pod kontrolą ?
    Nie ma mowy. Takie osobniki były odpowiedzialne za moje bankructwo ponad 10 lat temu.
    Jak Ty apelujesz o możliwość dawania łapki w dół, to ja o możliwość ignorowania wybranych użytkowników (aby ich wpisy mi się nie wyświetlały).

    3
     1. wider_swider

      Dobrze teraz powiedziałeś toya! Tu Ci przyklasnę. W pełni się z Tobą zgadzam.
      Ja o tym wiem, ale osoby świeże, które takich kozaków rynku zobaczą na początku swojej przygody z rynkami mogą mocno się na tym przejechać.

      Prosty przykład bezczelności i poziomu brawurowej zarozumiałości.

      mac-erson pisze coś takiego: Myślę, że czeka nas na rynkach jeszcze jedna fala wzrostowa.
      Co na to odpisuje przemądrzały shorciarz od 500 punktów na stracie?
      Dochodzi do pewnego dysonansu. Opinia przed przecinkiem, wyklucza tę po przecinku.

      Co za BURAK !
      Osoba bardzo niebezpieczna dla początkujących inwestorów.
      W każdym wpisie powinien mieć stopkę z informacją o ostrzeżeniu przed ryzykiem.

      Przerabiałem setki takich samozwańczych guru. Szkoda że nie wszyscy ograniczają się do bankiera.

      1
 8. fast_market

  Panie Wojtku,
  A czy spotkał się Pan może z jakimś sygnałem ostrzegawczym przed „crash flash” z rynku krótkoterminowych obligacji skarbowych?
  Ponoć u nas są cały czas kupowane mimo ujemnych rentowności YTM.
  Zastanawiam się czy tak długo może to trwać, czy nie powinno być jakiegoś przesilenia na rynku?

      1. Bankier1

       Mi chodzi tylko jak się zmienia różnica w dodruku Bilionów monet . Ciekawe czy kiedyś to szaleństwo się skonczy , ale sokoro co kryzys podwajają ilośc dodruku to jeszcze 2 kryzysy i FED będzie miał cały dług USA na bilansie.

       2
 9. Bankier1

  USA: liczba nowych bezrobotnych wzrosła do niemal miliona,

  W grudniu 2020 r. ceny importu w amerykańskiej gospodarce wzrosły w ujęciu miesięcznym o 0,9 proc., wynika z danych Bureau of Labor Statistic.

  Ekonomiści spodziewali się wzrostu rzędu 0,6 proc. wobec wzrostu o 0,2 proc. miesiąc wcześniej po korekcie z 0,1 proc.

  2
 10. Bankier1

  Synowie Emilewicz jeździli bez licencji. Polski Związek Narciarski potwierdza
  Wnioski o wydanie licencji dla trzech synów byłej wicepremier trafiły do Polskiego Związku Narciarskiego 7 stycznia – podaje tvn24.pl.

  Myślicie ,że TVPiS to dzisiaj poda ?

  7
 11. datik

  @all
  Dzień dobry w Nowym Roku.
  Wszystkim życzę powodzenia w inwestycjach i w spekulacjach ( to drugie oczywiście pod warunkiem, że nie kolidują z moimi pozycjami 🙂 )

  @ Bankier
  O co chodzi z tym raportem/zawiadomieniem Morgan Stanley do CDR ? Nie za bardzo rozumiem

  3

Dodaj komentarz