Wall Street nie za bardzo przejęła się zamieszaniem na Kapitolu

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Wczoraj wieczorem naszego czasu uwagę świata przykuły wydarzenia w stolicy USA Waszyngtonie, gdzie demonstracja zwolenników Donalda Trumpa przeistoczył się w zamieszanie, w efekcie którego budynek Kapitolu, gdzie swoją siedzibę ma kongres Stanów Zjednoczonych (Izba Reprezentantów i Senat) został przejściowo opanowany przez tłum protestujących. Według najnowszych doniesień mediów w wyniku tych wydarzeń śmierć poniosły 4 osoby, w Waszyngtonie wprowadzona została godzina policyjna, sytuacja na Kapitolu została opanowana przez służby porządkowe, a obie izby kongresu powróciły do obrad, których celem jest m. in. ogłoszenie wyników ostatnich wyborów prezydenckich.

Reakcja amerykańskiego rynku akcji na te wydarzenia była zaskakująco stonowana. Średnia przemysłowa Dow Jonesa wzrosła o 1,4 proc. ustanawiając swój nowych historyczny rekord. Również rekordowe poziomu osiągnął w środę indeks S&P 500 (+0,6 proc.). Spadł o 0,6 proc. Nasdaq Composite. Ponieważ ten ostatni indeks w ciągu poprzednich 2 pełnych lat kalendarzowych zanotował stopę zwrotu (+94,2 proc.) niższą jedynie od tej obserwowanej w latach 1998-1999 (+159,1 proc.), to można kusić się o próby porównywania początku 2021 roku i początku 2000 roku. Nie widać tu jakiegoś uderzającego podobieństwa, ale w styczniu 2000 Nasdaq Composite dwukrotnie postraszył silnymi korektami (-9,8 proc. w trakcie 3 sesji pomiędzy 3 a 6 stycznia) oraz (-8,2 proc.) w trakcie 5 sesji pomiędzy 21 a 28 stycznia, ale ostatecznie przemógł te lęki i zdołał jeszcze raz wzrosnąć do 10 marca, dopiero wtedy ustanawiając swój pamiętny szczyt hossy poprzedzający późniejszą najsilniejszą w jego historii bessę wywołanej pęknięciem „internetowej bańki”.

Na poprzedzającej święto Trzech Króli wtorkowej sesji WIG-20 praktycznie nie zmienił swej wartości cały czas przebywając w okolicach górnego ograniczenia średnioterminowego kanału trendu wzrostowego rozpoczętego w marcu. Standardowy MACD dla WIG-u 20 nadal przebywał poniżej linii sygnału. Najlepiej we wtorek radziły sobie indeksy małych spółek: NCIndex zyskał 1,7 proc., a sWIG-80 +1,2 proc. sWIG-80 wyszedł we wtorek powyżej swego szczytu z 2017 roku i zamknął się najwyżej od jesieni 2007. Wśród indeksów sektorowych swe przynajmniej roczne maksima ustanawiały WIG-BUDOW, WIG-GORNIC i WIG-SPOZYW. Wśród makroindeksów swe przynajmniej roczne maksima ustanowił WIG_MS_BAS. Wśród indeksów narodowych swe przynajmniej roczne maksimum ustanowił WIG-UKRAIN.

Cena kontraktów na S&P 500 niezbyt przejęła się wczorajszymi wydarzeniami na Kapitolu i rosła dziś rano 3-ci dzień z rzędu odrabiając całość poniedziałkowych strat (+0,5 proc.). Standardowy MACD dla tego instrumentu nadal pozostawał poniżej swej linii sygnału. W Azji dziś rano lekko – -0,0–0,3 proc. – spadały jedynie główne indeksy giełd w Nowej Zelandii, Malezji, Hang Seng oraz Shanghai B-Share Index. Pozostałe rynki zwyżkowały, a najsilniejszy wzrost o 2,1 proc. notował koreański Kospi. Ten ostatni indeks oraz japoński Nikkei, tajwański TAIEX, Shanghai Composite oraz nowozelandzki NZ50 ustanowiły w trakcie dzisiejszej sesji swe przynajmniej roczne maksima.

Spółka PMPG Polskie Media (C/WK 0,96, kapitalizacja 20,8 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 19 lutego ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 1,31 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 2 zł. Osiągnięcie przez kurs poziomu opadającej linii oporu poprowadzonej przez szczyty z okresu minionych 5 lat czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 11 miesięcy temu nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki Polaris IT Group (C/Z 157,13, C/WK 1,54, kapitalizacja 83,1 mln zł) działającej w sektorze technologii informacyjnych przełamał w kwietniu ub. r. poziom oporu wyznaczany przez lokalne szczyty z lat 2013-2019 i do końca ub. r. wykonał ruch powrotny do poziomu tego przełamanego w górę oporu a zarazem do dolnego ograniczenia średnioterminowego kanału trendu wzrostowego w obrębie którego przebywa od 2 lat.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych od wtorku, można wspomnieć zachowanie średniej i mediany cen nieruchomości w 100 największych miastach Chin w grudniu:

… grudniowy wzrost do najwyższego poziomu od 1,5 roku publikowanego przez INEGI wskaźnika zamówień w przemyśle przetwórczym Meksyku:

… grudniowy wzrost wartości ISM Manufacturing do najwyższego poziomu od sierpnia 2018 i wzrost wartości ISM Manufacturing Prices do najwyższego poziomu od maja 2018:

… +8,7 proc. roczną dynamikę publikowanego przez Eiendom Norge indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Norwegii w grudniu:

… wzrost wartości oficjalnych rezerw walutowych Chin do najwyższego poziomu od 2016 roku w listopadzie:

… +5,1 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej (poza samochodami i motocyklami) w Rumunii w listopadzie:

… najwyższą od początku 2018 roku roczną dynamikę nowych zamówień w przemyśle Niemiec w listopadzie:

… +4,1 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w strefie euro w październiku:

… oraz wyniki handlu zagranicznego Australii w listopadzie:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. Bankier1

  Statystycznie dzisiaj 7 styczeń czyli końcówka rajdu Mikołaja .

  10 tydzien hossy u nas bez żadnej czerwonej swiecy tygodniowej , chyba ze do jutra narysują cień i czerwoną ale wątpię.

  Neidek widzi CDRED na 170 jakoś tak .

  Panie WB czy 10 latki USA pokazują nam inflacje i podwyżki stóp w USA ?

  2
 2. duch_natury

  C. Eastwood nabił dubeltówkę i odłożył. Do celu jeszcze brakuje kilkudniowego rozprowadzenia.
  Strzelanie nastąpi w przyszłym tygodniu gdy to hossa Bieda-Nowa zostanie sfinalizowana kończącą euforią po ogłoszeniu przez Kongres nowego prezydenta.

  1
      1. toya

       Z perspektywy czasu to chyba dobrze, ze nie posluchał Pan rekomendacji „asów” przyszłej hossy 🙂

       „wider_swider 28 czerwca 2019 o 09:00
       Chętnie mac-erson. Podaj, kupię za 1000 zł i zakopię w ogródku do 2023 roku

       mac-erson 28 czerwca 2019 o 10:04
       Musiałem się chwilkę zastanowić którą piątkę wybrać no ale niech będzie taka:
       – Braster
       – Cormay
       – Getin
       – Groclin
       – Mostal War”

       https://wojciechbialek.pl/2019/06/czy-polskie-rzady-manipulujac-koniunktura-gospodarcza-w-okresie-przedwyborczym.html

  1. duch_natury

   To chyba zależy od punktu widzenia. Moim zdaniem większość nastawiona byczo (dopuszczenie ewentualnych korekt).
   Rynek 2020 od marca grał na
   – szczepionkę
   – zmianę preydenta US

   Ten rok się niewiele zmieni, tylko będziemy obserwowali skutki powyższych.

 3. dino54

  Powiem dlaczego bedzie hossa.Przyklad PKO BP nie przyjmuje lokat na wiecej niz 3 miesiace, oprocentowanie 0,1%.Przeciez to smieszne za chwile kaza jeszcze doplacac za trzymanie kasy w banku przy infalacji najwyzej w Europie.Gdzie Ci ldzie wczesniej czy pozniej trafia z ta pompowana kasa? niech kazdy sobie odpowie?

   1. billy_the_kangoor

    @Mac
    Powiedz to moim znajomym z północy albo góralom (chociaż ich nie znam).
    Ogrzewać musisz, konserwacja + brak gości.
    Walka o byt, to nie jest disco-polo.
    Na końcu wykupi szwab z głupią miną (że za drogo) albo jakiś Zelt z CH…landu z uśmiechem na twarzy.

    5
    1. duch_natury

     @billy
     Nie wypowiadam się o sensowności poczynań znajomych. Każdy ma prawo inwestować swoje jak tam zechce.
     Po prostu obserwuję.
     – dwóch się buduje
     – jeden zakupił dwie kawalerki pod wynajem

     Przy okazji dowiedziałem się, że obecnie koszt budowy 200+ domu + garaż na gotowo to trzeba bańkę wyłożyć. Nieźle 😉

 4. duch_natury

  Dobry kawał więc przekazuję dalej 🙂

  Diabeł postanowił zaszczepić Anglika, Francuza, Niemca i Polaka. Mówi do Anglika:
  – Proszę tu twoja szczepionka.
  – Nie chcę!
  – No weź, dżentelmen by się zaszczepił.
  I Anglik się zaszczepił. Diabeł zwraca się do Niemca:
  – Teraz Twoja kolej.
  – Nie dziękuję!
  – No weź, dżentelmen by się zaszczepił.
  – Nie chcę!
  – To rozkaz!
  I Niemiec się zaszczepił. Diabeł zwraca się do Francuza:
  – Teraz Ty.
  – Nie zmusicie mnie!
  – No weź, dżentelmen by się zaszczepił.
  – Nie dziękuję!
  – To rozkaz!
  – I tak nie się nie zaszczepię!
  – Ale wiesz, teraz taka moda.
  I Francuz się zaszczepił. Diabeł zwraca się do Polaka:
  – Zostałeś tylko Ty.
  – Nie zaszczepię się!
  – No proszę, dżentelmen by się zaszczepił.
  – Nie ma mowy!
  – To rozkaz!
  – Nie!
  – Wiesz, teraz taka moda.
  – Nie zrobię tego i tak!
  – Słuchaj… kim ty właściwie jesteś?
  – Polakiem.
  – Aaa, Polakiem! To wiadomo, że ty się nie zaszczepisz.
  – CO K…A, JA SIĘ NIE ZASZCZEPIĘ???!!!

  17
   1. Bankier1

    Przy takim dodruku na świecie to mało co współgra ze sobą jak kiedyś , ja sądzę że jak wiosną epidemia trochę ustąpi to te wszystkie biliony z całego świata tak się rzucą na konsumpcje że inflacja wyskoczy jak z procy bo każdy będzie chciał wszystko natychmiast bo może znów zamkną jesienią i dlatego stopy rynkowe już rosną . Np mBank przysłał mi nową promocje kredytu gotówkowego już nie 16 % RRSO a 19,5% RRSO

    1
  1. Bankier1

   SAM wiesz , takiego wzrostu to chyba sie nikt tam nie spodziewał bo miedź jeszcze ma sporo do historycznych szczytów a KGHM już odleciał ale to pewnie dzięki Glapie i umocnieniu usd/pln ,.

   Tak czy siak trzeba uważac bo USD indeks jest na wsparciu z lutego i wygląda na 5 fal w dół .

   C/Z KGHMU jest 45 to tanio nie jest

   3
  2. long_short

   @duch natury

   Koleżanka i zarazem pacjentka mojej mamy po 3 tygodniach pod respiratorem z powodu covid, zmarła dziś.

   Mój znajomy poseł Sanocki niedawno zmarł pod respiratorem przez covid.

   Z przykładu młodego chirurga, który stracił przytomność przy stole polewałeś.

   Dziwi mnie że Gospodarz tego bloga toleruje takiego pajaca i ze jeszcze nie dostałeś bana za te herezje.
   Za „morderców w białych kitlach” mamusi bym odebrał na koniec prawo do wykonywania zawodu i wbił zakaz szczepień.

   6
   1. duch_natury

    Czep się tramwaja a nie mojej mamy.
    Dokładnie o tym mówiłem. Respirator i do piachu. Tak to funkcjonuje. A nikt nie chce podjąć rzeczowej dyskutować na temat innego typu leczenia.
    Profesor jakiś się chwalił, że u niego umieralność pod repspiratorem prawie 80% a będzie jeszcze większa. No comments.

   2. duch_natury

    I żeby była jasność z tych tragedii nie polewam. Jest mi po prostu żal, że ludzie pozwolili sobie na sterowanie zdrowiem przez korporacje mające jedyny interes w postaci zielonych i polityków, których celem jest władza i odebranie nam praw.

    4

Dodaj komentarz