Luka spadkowa na Nasdaq Composite

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Nasdaq Composite utworzył wczoraj lukę spadkową, to znaczy jego wczorajszy najwyższy poziom był niższy niż piątkowe minimum. W okresie koronawirusowej hossy takie sytuacje zdarzyły się kilkanaście razy.

Jeśli ograniczymy się do takich sygnałów ustanawianych równocześnie z osiąganiem przez Nasdaq Composite 10-sesyjnego minimum zostaną nam 5 takich jak wczorajszych sytuacji.

Dodając 3-ci warunek – przynajmniej 3-miesięczne maksimum ustanowione w okresie poprzednich 2 tygodni – otrzymujemy tylko 2 podobne do obecnej sytuacje sugerujące koniec krótkoterminowego spadku cen akcji za 6-9 sesji:

WIG-20 spadając wczoraj najsilniej od 27 stycznia (-2,3 proc.) przełamał linię wsparcia krótkoterminowego trendu wzrostowego rozpoczętego w marcu i uderzył w dolne ograniczenie standardowej wstęgi Bollingera po raz pierwszy od końca marca. Standardowy MACD dla tego indeksu spadł wczoraj do najniższego poziomu od 3 miesięcy. O 2,3-3 proc. spadły wczoraj wszystkie pozostałe główne indeksy GPW poza NCIndex, który zyskał +0,16 proc. Pomimo ostatecznego spadku o 2,7 proc. w początkowej części sesji WIG-NRCHM zaliczył swe ponad 11-letnie maksimum.

Cena kontraktów na S&P 500 przełamała wczoraj kolejną linię budowanej of marca ub.r. formacji wachlarza, a dziś rano odreagowywała ten spadek rosnąc o +0,6 proc. Standardowy MACD dla tego instrumentu spadł poniżej swojej zniżkującej linii sygnału. Następny teoretyczny dołek cyklu 10-tygodniowgo, którego poprzedni minimum ustanowione zostało 13 maja powinno być dosyć blisko, podobnie jak następny dołek cyklu 5-tygodniowego, którego poprzednie minimum ustanowione zostało 21 czerwca. W Azji dziś rano spadły wszystkie główne indeksy – najsilniej o -1,5 proc. – tajwański TAIEX.

Akcje spółki Asseco Business Solutions (C/Z 15,7, C/WK 3,48, stopa dywidendy 5,5 proc., kapitalizacja 1,21 mld zł) zostały w tym miejscu wspomniane 3 grudnia 2019 roku. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 28,00 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała 36,30 zł. Zbliżanie się kursu akcji spółki do celu sugerowanego przez rozmiaru opuszczonej górą w 2015 roku konsolidacji z lat 2008-2015 czyni przesłanki stojące za zawróceniem uwagi na akcje tej spółki 19 miesięcy temu nieaktualnymi.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od wczoraj, można wspomnieć roczną dynamikę płac brutto w polskim sektorze przedsiębiorstw w czerwcu:

… rekord szacowanej przez Rightmove średniej ceny domów w Wielkiej Brytanii w lipcu:

… oraz lipcowy spadek publikowanego przez NAHB-Wells Fargo wskaźnika koniunktury na rynku deweloperskim w USA:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

   1. duch_natury

    przydałby się jakiś system – program do obliczania – pewnie nie jest to trudne wówczas można by szerzej poeksperymentować z tą ermanometrią. A tak na piechotę to się nie chce. Neidek publikuje swoje obliczenia raz na ruski rok 😉

    1
 1. duch_natury

  Tak sobie dumam czy przypadkiem szczyt rynków US nie będzie w dniu pełnego zatwierdzenia szczypawek przez FDA. A moim zdaniem nastąpi to w pierwszej połowie sierpnia, żeby system, szkoły mogły przygotować się przed wrześniem do dalszego przymuszania i wyszczepu dzieci.

  2
 2. toya

  Na początku roku założyłem, że ta hossa bedzię miała bardzo podobny przebieg do poprzednich hoss na GPW:

  „toya 30 stycznia 2021

  (…)
  Jeśli popatrzymy na wcześniejsze zwyżki na W20 to wydają się mieć pewną cechę wspólna. Mimo różnych długości trwania, różnych poziomów na które wznosiły indeks, a nawet różnych dynamikami z jaka się formowały – to zawsze były w stanie podnosić indeks średnio o 3-3,5% miesięcznie.
  (…)
  Tak wyznaczona linia osiąga w połowie miesiąca wartości:

  styczeń 2021 1840pkt
  luty 2021 1905pkt
  marzec 2021 1971 pkt
  kwiecień 2021 2040pkt
  maj 2021 2112pkt
  czerwiec 2021 2186pkt
  lipiec 2021 2262pkt
  sierpień 2021 2342pkt
  wrzesień 2021 2424pkt

  Oczywiście rynek będzie okresowo wyrywał do przodu z większa dynamiką, okresowo będzie spadał mocno poniżej tej linii.
  W moim założeniu wyraźne odbicie indexu poniżej linii „hossy” będzie dobrym momentem do dotankowania akcji.
  Wyraźne wybicie się indexu ponad tę linie będzie dobrym momentem na odsprzedanie części przewartościowanych krótkoterminowo akcji.”

  Mamy sytuację, że rynek w końcu spadł mocno poniżej linii. Jeśli założenie o trwaniu hossy do września jest prawidłowe to zaczyna pojawiać się moment do dokupienia akcji z W20 lub funduszy akcji. Co nie oznacza oczywiście, że „kontraktowcy” nie zostaną jeszcze mocniej strzepnieci z L w najbliższych dwóch tygodniach.

  9
  1. Guy Fawkes

   Należy natychmiast ogłasić Polexit.

   Z punktu widzenia ekonomicznego, jeżeli kiedyś opłacało się wejście do unii ojropejskiej, to teraz dwakroć opłaca się wyjście z niej.

   Niech robią ten cały komunofaszyzm, niech u nich ceny się podwoją albo i potroją. Wtedy więcej na nich zarobimy, nie mając tych wszystkich ograniczeń, nie płacąc za powietrze i będąc przygniecionym do gleby tym całym ojrokomunistycznem ”prawem”.

   8
    1. Guy Fawkes

     Idź psie Pawłowa precz!!!!

     Wytresowany poyebie, gorszy niż POkrzywdzeni, bo jeszcze zachowujący dobre samopoczucie.

     Wyłączam się i pierdolę ten dom opętanych propagandą

     Widać na gumnie, jak na dłoni, jak silna est propaganda, psy Pawłowa!!!

     The bile.

     2
  2. sumadartson

   PiS zrobi to co musi. Niewykonanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego to Trybunał Stanu.
   TSUE działa ponad wszelkim prawem, czyli bezprawnie.
   Jeśli Polskę dosięgną jakiekolwiek restrykcje z powodu stanowienia prawa w Polsce, będzie to bandytyzm prawny instytucji unijnych.

   9
 3. Guy Fawkes

  @Ksiądz Sumadartson Kunta Kinte

  //Ależ to wszystko oczywiste Milordzie. Piszę o tem na tym forum od zarania dziejów. Powstanie Unia Rzeczypospolitej Międzymorza w ramach której wżdy narodowie dostęp do mórz po wieki uzyskają.//

  Nie wierzę.
  Myślę, że osoba podszywa się i pod xiędza i pod szlachcica.
  Takiey lekkomyślności trudno szukać dziś jako igły w stogu siana.

  Larum grają!
  A Xiądz znów naszprycowany morfiną.
  Gdańsk wezmą Niemcy a Elbląg Chazaria. Oligarchowie próbowali Gdańska, kupili stocznię, kupili hutę, ale nie tędy droga, bo w Gdańsku z Niemcem sprawa.

  Szlachcic, co się z czernią bandycką brata, z wrogami Rzeczypospolitey, która to dzicz barbarzyńska nie dozwala nawet pogrzebać po chrześcijańsku pomordowanych.

  …………………………………………………………………………………………..

  Powiem Xiędzu po co będziemy mieć abramsy. Po to, żeby zostały wyłączone, kiedy na Podkarpacie i Lubelszczyznę przyjdą siekiernicy. Po to, żeby 18 Dywizja była bezbronna, kiedy Ojczyzna miła znajdzie się w potrzebie.
  Po to będziemy mieć abramsy, żeby nie mieć siły własney i pozostać bezbronnemi.

  Zamiast F 35 trzeba było dać hajs na obronę przeciwlotniczą systemu Narew.

  A już konieczna była łapówka, to w Ameryce zakupić śmigłowce szturmowe, które najlepiej niszczą wrogie czołgi. Jak się ma obronę przeciwlotniczą, to śmigłowce mają swobodę i mogą łatwo niszczyć całe pancerne brygady.

  No ale wtedy mielibyśmy własną siłę, i bałtycka ukraina byłaby nam niestraszna, tak czy nie.

  POkrzywdzeni wydawali hajs zamiast na zbrojenia, to na lukę VAT, a PIS ten hajs wydaje na uzbrojenie armii sojuszników komorników sprzedawczyków.

  Taka est różnica łajdactwa.

  6
   1. Guy Fawkes

    Zrozum człowieku, że takich międzymorzów, które spadną z nieba pod nogi Jarosława Ka prosto darom, wbrew wszystkiemu, co robi teoretyczne państwo z dykty, żeby się zaorać, nie bywajet.

    Zrozum człowieku, że postaw czerwonego sukna już est rozszarpywany na strzępy.

    A agenturalna pożal się Boże władza to piąta kolumna, dywersja, niezależnie w jakiej wersji. Ona robi wszystko na opak, aby Ojczyzna miła nie była w stanie się obronić, kiedy przyjdzie czas.

    4
    1. sumadartson

     Zrozum Waszmość że gdy bratnie narody staną u granic Rzeczypospolitej i zaśpiewają: Pod twą obronę…. to nie będziemy się bronić jeno tulić ich jako braci.
     Ojczyzna nasza jest na fali wznoszącej koła historii.

     2
    2. Guy Fawkes

     @Sumadartson

     Przepraszam, wypadłem z równowagi, nie powinienem.

     Ale i tak mam rację.

     ………………………………………………………………………………………………..

     Ja jestem piłsudczykiem, czyli dla mnie liczy się państwowość.

     Wszelka władza w Polsce est agenturalna. O tym, kto rządzi decyduje aktualny układ amerykańsko-niemiecki. Dziennikarze śledczy mogą dotrzeć do dowolnych taśm, na dowolny temat, jeśli to tylko est konieczne.
     Nie może być inaczej, bo Polska nie wybiła się na niepodległość, Poacy, nic się nie stało, tak się zsovietyzowali, że transformację PRL przyjęli za dobrą monetę.

     Każda władza w Polsce postPRLowskiej est co do zasady okupacyjna. Są jakieś może czynniki polskie, które czasem tu i ówdzie mają jakiś wpływ na bieg wydarzeć, ale z zasady est to efemeryczne.

     Utożsamianie się psychiczne z taką czy inną władzą narzuconą est wielce szkodliwe i głupie.

     Taka est niestety prawda.

     ………………………………………………………………………………………….

     Za PRL wrogiem byli rewanżyści z Bonn, Czaja i Hubka.

     Teraz, po zmianie frontu wrogiem est we wszystkim Rosja.

     Ale pokażcie mi jakikolwiek program rosyjskiego Elbląga, Gdańska, czy Wrocławia.

     Są tylko programy niemieckie …. i ukraińskie.

     Rosja szantażuje gazem? Oczywiście, a jaki monopolista nie szantażuje ????

     ……………………………………………………………………………………………

     Powtarzam, wurzućmy telawizory, nie dajmy się tresować, przestańmy reagować jak pies Pawłowa. Wyjdźmy z niebieskopoświatowej hipnozy.

     Argumenty, nie odruchy warunkowe telawizyjne!

      1. Guy Fawkes

       Przewaga PIS jako mniejszego zła wynika z faktu, że amerykański mocodawca nie może być do końca pewny lojalności Rzeszy niemieckiej i musi utrzymywać kordon sanitarny do pewnego stopnia, więc nie może zutylizować obszaru nad Wisłą i musi pozwalać na dochodzenie do głosu lokalnych czynników patriotycznych, do pewnego pułapu – szklanego sufitu.

       1
       1. sumadartson

        Nie przepraszaj Waszmość bo nawet najgorszy jego tekst dla mnie jest w sam raz.
        Wszyscy doskonale udają że nie wiedzą, że tu działają trzy ośrodki oddziaływania zewnętrznego.
        1. Oligarchia wschodnia
        2. Mafia zachodnia
        3. Usiakostarsiaki.
        Dopóki panuje między nimi równowaga, każdy z nich może nam naskoczyć. Na czubek ogona liebe freunde

        1. Guy Fawkes

         No właśnie że nie.

         Oni wszyscy targują się o naszą skórę, a ”nasze” władze robią wszystko, żebyśmy byli bezbronni i zależni.

         Może się ostać państwo, które dysponuje własnym uzbrojeniem, więc zamiast na własne uzbrojenie wyrzucamy pieniądze w błoto, pozorując tylko własną obronność.

         Abramsy w pełnym wyposażeniu ważą ponad 70 ton i nie są zdolne do głębszego brodzenia, więc albo musimy przebudować całą infrastrukturę, albo te czołgi będą musiały przeprawiać się przez każdy większy ciek wodny przy pomocy mostów pontonowych.
         A to oznacza, że lekkie i szybkie rosyjskie czołgi, które przy tym potrafią brodzić w rzekach, zawsze będą wcześniej i zawsze zagnają nas w kozi róg.

         Poza tem abramsy bez obrony przeciwlotniczej są tylko bezbronnym celem.

         Poza tem części abramsów do naprawy będą wysyłane do USA, tak jak części F16 i F35.

         To est dom wariatów, a nie obronność.

         Wróg może się tylko z tego śmiać, a nie obawiać, bo zamiast walczyć wystarczy, że się dogada z usiakami.

         Abramsy są takim samym złudzeniem bezpieczeństwa jak F35 czy amerykańska ”Wisła”

         Bardzo kosztownym złudzeniem.

         1
  1. wider_swider

   Noooo, potężne spadki na wielu coinach. Czekamy na 20k i wtedy wejście w alty. Sporo z nich zrobi odbicie po 100% I więcej, jak DASH wczoraj. Bessa to rewelacyjny czas dla szybkich rąk.
   AXS już 50% od szczyty, a docelowo leci na 2 dolce 🙂

   1
 4. Griot1234

  Czytując Państwa historyczno-geopolityczne dyskusje. Zastanawiam się, które stronnictwo ( czytaj agentura) pozwoli sie na wybić na niepodleglość, o ile pełna suwerenność w naszej sytuacji i położeniu mozliwa. WSak integracja gospodarcza wyraźnie pokazuje czego chcą mieszkańcy tego obszaru,gdzie jeżdzą do pracy, handlują, dle kogo produkują i bogacą się. Może dobry to dobry czas by postawić na wiekszą i szerszą współpracę z Niemcami w zamian za pewne warunki brzegowe. Bo budowa miedzymorza to jakis mit a nie realna polityka. Zwykli ludzie mają dość kolesiowskiego partyjniactwa przesiąkniętego agenturami, nawet jeśli nie rozumieją tego od podszewki. Być może kiedyś tam w oparciu o rodzimy biznes wytworzą się polskie niezależne elity włsdzy, ale predzej ten zaczątek wolnego wzrostu kapitatału zdolnego do wytworzenia elit zostanue zaorany przez agenturalne stronnictwa. Z punktu widzenia genu kultura jest patogennym obciązeniem.

  9
  1. sumadartson

   Spokojnie. Na razie rzadko w historii udawało nam się wybić na taką wolność jak za obecnych rządów. I posiadać takie bezpieczeństwo. Przecież to mafia dla której mafijne sądownictwo jest podstawą dalszej egzystencji ma powód do strachu a nie my. Nie wolno w tej materii ustąpić jej na krok. Blokada kasy byłaby bezprawiem na które mamy obowiązek odpowiedzieć tym samym. (składki członkowskie).
   Dopóki nie okażemy strachu, mafia urzędnicza może nam wiesz Waszmość na co nam naskoczyć.
   I prawnie zabronić używania słowa polexit. Nikt nie ma prawa nas wyrzucać z unii a my też nie mamy w tym żadnego interesu.
   Dziwne że „Piłsudczyk” Lord nie chce tego pojąć

   5
   1. Guy Fawkes

    //I prawnie zabronić używania słowa polexit.//

    Ha ha!

    Sovietsky knebel jako ukoronowanie szlacheckiej wolności, ha ha:))))))))

    //Blokada kasy byłaby bezprawiem na które mamy obowiązek odpowiedzieć tym samym. (składki członkowskie). //

    Przecież wszystko est bezprawiem bezwstydem niemieckiem bezprawiem. A wstrzymać składki?? No nieeee, brzuch zaczyna mnie boleć od śmiechu, pęc można:)))))))))))))))))

    …………………………………………………………………………………….

    Nie znam trafniejszego w galaktyce ujęcia stosunków[sic!!!] naszych z (urojonem) zachodem, niż ujęcie Marszałka:

    //Bezsensownym jest wdawanie się Polski zbyt skwapliwe w stosunki zagraniczne zachodnie dlatego, ponieważ tam nic innego nie może nas czekać, jak tylko włażenie Zachodowi w dupę… i bycie w tej dupie obsrywanym.//

    Marne to i urojone szlachectwo, uparcie tkwić w d…. w celu bycia obsrywanem do usranej śmierci.

    1
    1. Guy Fawkes

     Przypomina mi się koncept imć Zagłoby:

     //Nescio, co bym wolał, czy mysie, czy psie kiszki. Ale to pewna, żebym w żadnych mieszkać nie chciał, bo to i osiedzieć się tam niełatwo, i wychodzić niepolitycznie.//

     Szlachcic herbu Nos Zatkany z Dupy Niemieckiej.:))))

     1
    2. sumadartson

     Marszałek gdyby żył to spłazował by Waszmościa za umieszczanie jego słów w obecnych realiach.
     Jak Waszmość twierdzisz że obecna władza włazi w… komukolwiek bardziej niż poprzednicy z ostatnich 70 lat to mogę jeno wyrazy współczucia złożyć i życzyć abyście się z @maxiem w jednej lecznicy nie spotkali o tym samym czasie

     2
     1. Guy Fawkes

      //Jak Waszmość twierdzisz że obecna władza włazi w… komukolwiek bardziej niż poprzednicy z ostatnich 70 lat to mogę jeno wyrazy…//

      No właśnie, w tem problem, że możemy mówić tylko o różnicy łajdactwa, mniejszym lub większym złu.

      Ja nie celuję ostrza w konkretną władzę, tylko w upośledzony status państwa z dykty.

      …………………………………………………………………………

      Co do zasady agentura amerykańska powinna być mniejszym złem. Ale tak nie musi być we wszystkich przypadkach. Zwłaszcza jak to coraz bardziej przypomina zawiązywanie się z trupem w worku.

      Nie widzę dobrego rozwiązania.

      1
      1. Guy Fawkes

       Gdyby nam jeszcze usiacy pozwolili zbudować własną siłę, to byłaby zupełnie inna rozmowa, ale coraz bardziej widać, że ich to wcale nie interesuje, traktują nas wyłącznie instrumentalnie, a nasze przeznaczenie est marne.

       1
       1. sumadartson

        Nie zauważyłem aby usiacy (jako jedyni chyba) nam na coś nie pozwalali. Bo to że nie budują nam burdelu to jeszcze nie znaczy że zabraniają nam chędożyć panny.
        Poprzednie rządy były jeszcze mniej zainteresowane budową czysto polskiego uzbrojenia.
        Usiackie uzbrojenie posiada ponadto tę zaletę że jest amierykańskoje a to samo przez się wartość dodana.
        I jeszcze jedno: słowo polexit jest obecnie bardziej szkodliwe niż polskie obozy ogłady, więc bacz Waszmość aby szlacheckiemu umiłowaniu wolności słowa więcej nie uchybić.

        2
        1. Guy Fawkes

         Po pierwsze zajęcza waszmościna dusza, słów się bojąca, po drugie jesteś uwikłany tak samo jak towarzysz Darek, tylko po drugiej stronie w grze Namierowiczów Bernsteinowiczów.

         Chodzi o to, żeby nie grać w tej grze w ogóle, żeby nie wybierać psychodelicznie tylko spośród dwóch agentur. Żeby to olać w ogóle, obie agentury olać, rozumiesz?

         Dopiero wtedy można zrobić coś sensownego.

         1
         1. sumadartson

          Taka polityka to Lypa. To nadstawianie zadka oligarchom.
          Waszmość udaje czy nie chce pamiętać że Azja swą potęgę gospodarczą i postęp zawdzięcza w największej części usiakom? A przecie Atlantyk przy Pacyfiku to jeno takie większe morze jest.
          Jest wolność. Pogadaj Waszmość z towarzyszem schroederem, może tam jakie prominentne sprzątanie u oligarchów się znajdzie

          1. Guy Fawkes

           Muszę się jeszcze wrócić, bo warto zauważyć, że rzadko spotyka się tak zryty propagandą beret. Wielce kurwizyjna to deluzja.

           //Azja swą potęgę gospodarczą i postęp zawdzięcza w największej części usiakom…//

           Oczywiście poczynając od wojen opiumowych i traktatów nierównoprawnych, a na Plaza Accord skończywszy.:)))

           Chińczycy dopiero teraz wydobywają się z ”wieku upokorzenia”.

           Ja bym powiedział, że bez usiaków Azja w ogóle by nie istniała.

           Mogli przecież zamienić w parę wodną i ślad węglowy całą Azję, a ograniczyli się tylko do Hiroszimy i Nagasaki.

           :))

           1
  2. sumadartson

   No chyba że masz Waszmość jakie tajne faktury vatowsko akcyzowe albo ukrytą kasę łapówkarsko aferalną, no to przywdziewaj tęczową czapkę i leć jako polityczny bronić praworządności.
   Prawo stanowi że każdy ma prawo do obrony.
   A sprawiedliwość ma obowiązek do karania

   2
 5. Guy Fawkes

  @@

  Dziwnie jakoś zamilkł największy specjalista od Armii Nowego Wzoru, Jacky Bartosiak, zniknął z eteru.

  Jacky wygadał się, jak to siedział na Warmii odizolowany przez straszliwą zarazę tylko patrzył w niebo i gwiazdy. Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie you know.
  I zadzwonił natenczas Friedman, więc Jacky romarzył się o pasie Karmana, studniach grawitacynych punktach libracyjnych itd.

  Na to Friedma powiada: Wiesz Jacky, właśnie dzwonił do mnie wydawca, żeby napisał książkę o geopolityce kosmicznej, a u nas w Ameryce nie ma od tago fachowców. Jacky, napiszmy razem tą książkę o kosmosie, ok?

  …………………………………………………………………………………………….

  No i zaczął wielką pisarską karierę globalną pod skrzydłami Friedmana. Stał się nawet tak ważnym twórcą, że komputerową grę strategiczną też robi z Friedmanem.

  No to jak by się teraz miał nie zapaść pod ziemię i zajmować stanowisko w sprawie abramsów?

  2
 6. sumadartson

  Guy Fawkes 20 lipca 2021 o 15:24

  //Muszę się jeszcze wrócić, bo warto zauważyć, że rzadko spotyka się tak zryty propagandą beret. Wielce kurwizyjna to deluzja.
  Ja bym powiedział, że bez usiaków Azja w ogóle by nie istniała.
  Mogli przecież zamienić w parę wodną i ślad węglowy całą Azję, a ograniczyli się tylko do Hiroszimy i Nagasaki.//

  No faktycznie aż tak zrytego propagandą komunistyczną beretu to jeszcze tu nie było.
  Według towarzyszy wszelkiej maści usiacy powinni byli oszczędzić ludność cywilną i dać jego wysokości towarzyszowi (sic!!!) cesarzowi szansę na wyprodukowanie własnej atomówki, a zwłaszcza towarzyszom radzieckom to już absolutnie.
  Do swidania, towariszcz Lord

  1
 7. Guy Fawkes

  @Zumyobdartson

  Nie rób się patentowanym niewolnikiem, który pryncypialnie zwalcza myślozbrodnie.

  Nawet Jacky Bartosiak już powtarza, że to kapitał amerykański zbudował potęgę stalinizmu, jak zresztą i hitleryzmu, bo to było potrzebne do amerykańskiej wojny hegemonicznej per proxy, jak i do zniszczenia Europy, a potem aż do dni ostatnich do gry w dwóch policjantów, dobrego i złego.

  Zagłada i eksterminacja Polski przedwojennej to część ceny amerykańskiej hegemonii.

  Nie musisz robić łaski usiakom w zamian za złudzenie bezpieczeństwa, wystarczy, że robią to nasi umiłowani przywódcy.

  2
  1. sumadartson

   Za długo cieszyłem się bezpieczeństwem!! i wolnością radziecką aby obecnie być obojętnym na propozycje do ponownego wejścia w to szambo. Z taką erudycją zrobisz Waszmość niewątpliwie na dworze Włodzia karierę. A tam złote sedesy czekają. Wiadomo na co.

   6
 8. duch_natury

  @wider

  Looknąłęm na Zaorskiego a tam od wczoraj -50, wczoraj mówiłęś, że nic nie zarobił – on chyba chce pokazać światu jak zostać szybkim bankrutem.
  Aż dziwne, że ma w PL taki rozgłos czołowego spekulanta.

  5
   1. duch_natury

    Chyba nigdy rynek nie jest łatwy. Zawsze te same aspekty decydują chłodna głowa, cierpliwość, plan, strategia.
    Wątpię aby strategia urywania kilku punktów kończyła się sukcesem. Na demo albo na papierze tak.
    Statystyki są nieubłagane ponad 90% daytraderów kończy na 0.

    4
    1. sumadartson

     Daytraderów dotyczy niewątpliwie. Zwłaszcza że 20yeartrader powinien na naszym rynku wszystkich dayków ograć bez trudu. Choćby na bolkowych górkach. Ja niepotrzebnie zajeżyłem się przy 1700 chyba że wrócimy pod Hołd Pruski. Dlatego wciąż nie mogę poprawić rekordu sakwy. A to jednak rynek ma zawsze rację, a te teorie longterminowe o kant d… potłuc.

     1

Dodaj komentarz