Jeszcze raz o DAX i GSCI

To co poniżej jest w dużej mierze kopią wpisu sprzed 4 tygodni ( “DAX i GSCI jak w 1985 i 1998 roku”), ale myślę, że dzisiejsze ujęcie pozwoli na stworzenie bardziej wiarygodnych projekcji. W poprzednim wpisie zaproponowałem synchronizację obecnej sytuacji na niemieckim rynku akcji i na rynku surowców z odpowiednikami z dwu poprzednich cykli Kuznetsa za pomocą sygnału generowanego w momencie, gdy Goldman Sachs Commodity Index wychodzi na 5,5-letnie minimum. Jakkolwiek ta metoda jest w miarę obiektywna, to jednak dziś proponuję “ręczną” synchronizację opartą na utożsamieniu dołków korekt na DAX-ie z października ub. r., października 1997 (kryzys azjatycki) i lipca 1984 (upadek Continental Illinois, największe w historii USA – do 2008 roku – bankructwo banku). Proszę samemu ocenić, czy uznanie tych 3 korekt za analogiczne – z punktu widzenia cyklu Kuznetsa – “ruchy powrotne” do przełamanych wieloletnich linii oporu, jest uprawnione:

 

 

Warto zwrócić uwagę, że tym dołkom DAX-a towarzyszyły wyłamania poniżej ważnych linii wsparcia na wykresach GSCI.

Oba podejścia dają nieco odmienne daty. Poprzednie (“5,5-letnie minimum GSCI”) dało 16 stycznia 2015, 9 marca 1998 oraz 25 lutego 1985. Proponowana dziś metoda synchronizacji daje następujące daty: 15 października 2014, 28 października 1997 oraz 23 lipca 1984. W praktyce oznacza to uznanie ostatniego kryzysu rubla i kryzysu azjatyckiego w IV kw. 1997 (oraz banktuctwa Continental Illinois z 1984 roku) za zjawiska analogiczne. 

Tak wygląda porównanie ścieżek DAX i GSCI wokół tych dat:

 


 

… a tak DAX i GSCI ostatnio na tle projekcji uzyskanych przez uśrednienie zachowania obu indeksów z poprzednich dwu cyklu Kuznetsa:

 

 

 

 

Wnioski generalnie podobne do tych uzyskanych miesiąc temu (zanim banki centralne zaostrzą politykę pieniężną w stopniu zagrażającym rynkom akcji minie jeszcze ok. 2 lata), ale mam wrażenie, że przynajmniej z punktu widzenia rynku akcji dzisiejsza synchronizacja daje nieco lepsze wyobrażenie na temat tego, co DAX powinien robić w przyszłości. Na razie DAX porusza się ścieżką podobną do tej z początku 1998 roku i jeśli nie zwolni, to będzie można spekulować, że III kw. tego roku może przynieść podobną niespodziankę do tej z III kw. 1998 (kryzys rosyjski). Taki scenariusz uzasadniłby oczekiwania dołka cen surowców dopiero pod koniec roku. Ale w 1984 roku takiego korekcyjnego tąpnięcia nie było, czego skutkiem było między innymi to, że DAX przestał rosnąć już wiosną 1986 (czemu obecnie odpowiadałoby lato 2016), a więc 5 kwartałów wcześniej niż S&P 500. 

Dodaj komentarz