Ropa versus gaz jak w grudniu 2000

Gwałtowność ostatnich ruchów na cenach ropy naftowej (WTI) i gazu naturalnego (Henry Hub) sugeruje, że nie mamy tu do czynienia ze zjawiskiem o czysto fundamentalnym charakterze (zmiany popytu na oba surowce; chociaż ten aspekt też wystąpił), ale że jacyś duzi gracze aktywni na rynku surowców energetycznych zostali złapani przez rynek w pułapkę, z której się gwałtownie próbowali w ostatnich tygodniach wydostać. Już kilka dni temu pojawiły się zresztą informacje o bankructwie jednej z firm zajmującej się wystawianiem opcji na rynku gazu (jeszcze kilka tygodni temu zmienność na nim była najniższa od początku lat 90-tych). Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z klasycznym “short squeeze“. 

Dramatyczny rozjazd pomiędzy cenami ropy i gazu w ostatnim okresie spowodował spadek wartości współczynnika korelacji pomiędzy cenami ropy i gazy w okresie miesiąca do poniżej -0,9. Coś takiego zdarza się zaledwie po raz 5-ty w okresie od początku lat 90-tych. 

 

201811261gazropa

 

Oczywiście analogie z sygnałami z listopada 1999 oraz stycznia 2006 są niezbyt interesujące, bo wtedy skrajnie silna ujemna korelacja pojawiała się wtedy podczas wzrostów cen ropy i spadków cen gazu czyli odwrotnie niż obecnie. Jeśli dodamy jedno kryterium – przekraczającą 30 pkt. proc. przewagę miesięcznej zmiany ceny gazu na takąż zmianą ceny ropy – to zostanie nam już tylko jeden historyczny precedens dla obecnej sytuacji – grudzień 2000.

 

201811262gazropa

 

Oczywiście ten rezultat skojarzył mi się z komentarzami sprzed kilku tygodni: “Zaplanujmy przyszłość DAX-a“, “S&P 500 jak w październiku 2000“. 

Preferencja dla analogii pomiędzy obecną sytuacją a tą z końca 2000 roku wynikająca z mojej oceny obecnej pozycji rynków w ramach cyklu  Kuznetsa prowadziła ostatnio na rynku ropy do błędnych wniosków krótkoterminowych, bo jakkolwiek sugerowała spadek ceny ropy naftowej w okolice poziomu 50 dolarów, to jednak w ciągu następnych 10 miesięcy a nie 3 tygodni, a na krótką metę podpowiadała korekcyjne odbicie, które nie nastąpiło (“Projekcja dla ceny ropy naftowej“). 

Teraz analogia z grudniu 2000 powraca w analizie zachowania ropy i gazu. Przypominając o ryzyku opierania krótkoterminowych spekulacji o średnioterminowe projekcje (i to jak w tym przypadku bazujące na pojedynczej analogii historycznej) przedstawiam ponownie hipotetyczne ścieżki ceny ropy (WTI) i gazu (Henry Hub) bazujące na założeniu, że rynki nadal będą się zachowywały w sposób podobny do tego sprzed ok. 18 lat. 

 

 201811263gazropa

 

Jak widać za wtedy przewaga siły gazu nad ropą zdołała utrzymać się jeszcze przez następne dwa tygodnie, a później  cena gazu podążyła za ropą doświadczając w ciągu następnych 3 kwartałów jednego z największych krachów w historii (ok. -80 proc.). Nie sądzę, by obecnie stało się podobnie, bo trzymam się wersji, że w obecnym cyklu jednak nie dojdzie w gospodarce USA do gospodarczej recesji (inaczej niż w 2001 roku), ale oczywiście sugestię, że rynek gazu niebawem zacznie słabnąć w ślad za ropą traktuję poważnie. 

Podsumowanie: 1) cena ropy naftowej nadspodziewanie szybko osiągnęła średnioterminowe cele wynikające z przedstawianych tu wcześniej historycznych analogii; 2) równie niska jak ostatnio korelacja pomiędzy zachowaniem cen ropy i gazu przy silnym spadku ceny ropy i silnym wzrośnie ceny gazu w przeszłości zdarzyła się jedynie raz – w grudniu 2000. Ta analogia sugeruje, że za ok. 2 tygodnie okres przewagi gazu nad ropą powinien się zakończyć i ceny gazu powinny podążyć na południe w ślad za ceną ropy, a końca cyklicznej bessy na rynku surowców energetycznych można oczekiwać za 10-14 miesięcy. 

 

 

Dodaj komentarz