Kanarek się nagle źle poczuł

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinien być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Zgodnie z „kanarkową” teorią rynku kryptowalut, która już kilkukrotnie w przeszłości okazała się użytecznym narzędziem, słabość kryptowalut można traktować jako sygnał ostrzegający przed spadkiem dopływu finansowego tlenu na rynki, który to spadek niebawem zacznie oddziaływać również na większe i bardziej płynne rynki akcji. Na razie w długim horyzoncie czasowym zachowanie kursu wygląda dosyć zdrowo. W grudniu ub. r. kurs BTC/USD przełamał poziom poprzedniego historycznego szczytu z grudnia 2017 w sposób podobny do tego w jaki to czynił w poprzednich „halvingowych” cyklach w kwietniu 2017 oraz lutym 2013. W tych historycznych przypadkach ostateczny szczyt cyklicznej hossy na BTC/USD wypadał odpowiednio w 8 miesięcy później (grudzień 2017) oraz 10 miesięcy później (grudzień 2013). Powtórzenie tego schematu obecnie dawałoby dopiero okres sierpień-październik br. jako orientacyjny termin następnego szczytu kurs BTC względem dolara tej klasy co te z grudnia 2017 i grudnia 2013.

Jeśli zadamy 2 warunki: 1) USD/BTC spada w 3 sesje o ponad 12,8 proc. z 2) przynajmniej 4-letniego szczytu w okresie poprzednich 4 sesji, to odkryjemy, że ostatni raz taki jak wczorajszy sygnał pojawił się 10 grudnia 2017, a więc na tydzień przed cyklicznym szczytem hossy na tym rynku i 1,5 miesiąca przed szczytem hossy na rynkach akcji. Ponieważ jednak takie zachowanie w 2017 roku wcześniej pojawiało się 5-krotnie wcale nie poprzedzając głębokich spadków, to na razie to ostrzeżenie ze strony „kanarka” należy chyba jednak traktować z dystansem czekając na jego ewentualne potwierdzenie dalszymi ruchami.

Zachowanie WIG-u 20, który wczoraj spadł o 0,3 proc. nadal bardzo przypomina jego ruchy z końca maja ub.r., kiedy po wybiciu w górę z kilkutygodniowej konsolidacji zastanawiał się nad swymi dalszymi losami, po czym wznowił zwyżkę i kontynuował ją jeszcze przez ponad tydzień. Dopiero naruszenie 3-ciej linii formacji wachlarza stanowiło ostrzeżenie, że krótkoterminowy potencjał wzrostowy ulega stopniowo wyczerpaniu, co poprzedziło sierpniowy początek spadku. Standardowy MACD dla tego indeksu rósł ponad linią sygnału, ale nie potwierdzał ostatnich szczytów. Poza mWIG-40 wszystkie pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji spadały wczoraj lekko, ale w trakcie sesji swe przynajmniej roczne maksima ustanawiały WIG, mWIG-40 i sWIG-80. Wśród indeksów sektorowych swe roczne maksima ustanawiały WIG-MOTO i WIG-TELKOM, a wśród indeksów narodowych WIG-CEE i WIG-POLAND.

Po wczorajszym lekkim spadki cena kontraktów na S&P 500 dziś rano lekko rosła (+0,2 proc.). Standardowy MACD rósł nad linią sygnału, ale nadal nie potwierdzał szczytów indeksu z czerwca i września ub. r. oraz ostatnich rekordów. W Azji dziś rano brak było dominującej tendencji. Najsilniej o 2,2 proc. rósł Shanghai Composite wychodząc na najwyższy poziom od końca 2015 roku. Poza nim przynajmniej roczne maksima ustanawiały główne indeksy giełd w Indiach, Indonezji, Japonii oraz na Tajwanie. Największy spadek – -0,7 proc. – notował koreański Kospi.

Spółka KSG Agro (C/Z 14,10, C/WK 8,65, kapitalizacja 43,9 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 12 listopada 2019. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 1,3 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała 2,92 zł. Zbliżenie się kursu akcji spółki do poziomu jego szczytów z 2017 roku oraz poziomu wybicia sugerowanego przez opuszczoną górą ub. r. konsolidację z okresu lipiec-listopada 2019 czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 14 miesięcy temu nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki Atrem (C/WK 0,72, kapitalizacja 21,4 mln zł) działającej w branży inżynieryjnej i wykonującej prace związane z automatyką przemysłową i elektroenergetyką od 12 lat przebywa w obrębie długoterminowego kanału trendu spadkowego. W 2019 roku kurs przełamał w górę linię wieloletniego trendu spadkowego, a następnie w 2020 obronił poziom historycznego dołka z 2019 roku.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć roczne dynamiki CPI i PPI w Chinach w grudniu:

… wyniki handlu zagranicznego Rumunii w listopadzie ub.r.:

… saldo obrotów bieżących Turcji w listopadzie:

… wyniki handlu zagranicznego Węgier w listopadzie:

… najwyższą od 16 miesięcy roczną dynamikę produkcji przemysłowej na Słowacji w listopadzie:

… najwyższy od przynajmniej 16 lat deficyt budżetowy Niemiec w III kw. ub. r.:

… -3,3 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Meksyku w listopadzie:

… wartość eksportu ropy naftowej Rosji w III kw. ub. r.:

… oraz wysoką wartość nadwyżki w obrotach bieżących Japonii w listopadzie:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. Bankier1

  Przy 1500 Bartłomiejczak wyśmiewał wszystkich grających L chyba przez 300 pkt w górę , teraz przy 2100 wyśmiewa tych co grają krótko , a że to dobry antywskaźnik to tak jako ciekawostke podałem .

  COŚ zaczyna brakować pieniędzy na kupno , wczoraj jeszcze jakoś przyjęli te 1,5 miliarda ale dzisiaj już jest problem z obrotem .

  A jeszcze pan WB od wczoraj taki aktywny na forum i podejrzewam ,że wszystko sprzedał z zyskiem a podatek zapłaci dopiero za 1,5 roku z zysku za 2020 😉

  8
 2. Bankier1

  Robert Kaplan, szef Fed w Dallas oczekuje wyraźnego przyspieszenia wzrostu gospodarczego w tym roku w USA, które pozwoliłoby bankowi centralnemu rozpocząć wycofywanie wsparcia, informuje Reuters.

  O to się będzie działo , już raz FED wycofał 500 mld $ i zleciało na 2200 S&P , będzie ciekawie .

  2
  1. Bankier1

   Z tego co pamiętam on chyba z 20 razy wyznaczał poziomy gdzie indeks nie spadnie przed atakiem na 2100 a JA POWIEDZIAŁEM ŻE IDZIEMY NA 1500 zamknąć luke , zrozumiała osoba kto za co się obraził , mnie to lotto czy on pisze o swoich TUKach czy nie .

   6
    1. duch_natury

     Zakładałem wstępnie środa -czwartek ale musieliby się zabrać do roboty i przyspieszyć. Nowy szczyt na W20 konieczny przed zmianą trendu. Zakładam, że nie dojdziemy do 2150 bo byś Marcin wskoczył 😉
     Więc może 2120-2130 ?

     2
 3. Bankier1

  Tymczasem w poniedziałek inwestorów wystraszył szef Fed w Atlancie, Raphael Bostic, według którego gospodarka USA tak szybko wychodzi z kryzysu spowodowanego przez pandemię, że podwyżka stóp może być możliwa szybciej niż prognozowano, nawet już w przyszłym roku. Umacniał się dolar i rosły rentowności obligacji skarbowych USA.

  5
   1. Bankier1

    Ta banda nieuków aż się boję co mogą odwalić a już stopy mają 0,1 ,

    Ja dostałem ostatnio promocje na kredyt gotówkowy w mBanku , RRSO skoczyło z 16 na 19,5 % ale proponują mi teraz 3 razy więcej kasy , niczego nie kumam przy stopach NBP 0,1 % kredyt na prawie 20% szaleństwo ,normalnie lichwa .

    3
      1. duch_natury

       Oni chyba nie śledzą kto jaka branża a badają płynność rachunku, obroty itp. Nie brałem też dużej linii bo i po co. Do 100.000zł są generalnie uproszczone procedury.
       Hipotekę, która niebawem się kończy mam na 4.7% a słyszałem, że kto brał w zeszłym roku dostawał w przedziale 4-4.5%.
       Może Ciebie potraktowali za bezrobotnego ?

       4
 4. sumadartson

  1. Na BTC aktualnie hałas medialny porównywalny z tym z grudnia 2017.
  2. Wtedy bitkoń zakończył cykliczną 5-falową hossę.
  3. Od grudnia 2017 trwa korekta całego wzrostu w ramach nieregularnej trójki A-B-C
  4. Fala A – grudzień 2017-2018
  5. Fala B – grudzień 2018- 08 stycznia 2021
  6. Obecnie byliśmy na szczycie fali C powyżej 40 kilo usd za jednego bitkonika
  7. Zasięg obecnej fali C to dno fali korekcyjnej 4 z lat 2014-2015 na poziomie ok. 200 usd za bitkonia
  8. I to by było wszystko w temacie piramidek finansowych. Wojna idzie.

  7
   1. sumadartson

    Koniec świata będzie dopiero w 50 którymś wieku. A dokładniej-koniec Ziemi jaką znamy
    Wszyscy poważni, acz nie tylko bogobojni wieszcze przepowiadają niebo nowe i ziemię nową.
    Wiele to wtedy będzie na wig20? Chyba jeszcze nie ma takiej liczby.

  1. sumadartson

   1. Elliott dyskutowałby wyłącznie o kursach zamknięcia sesji.
   2. Czyli należało by zaprezentować do dyskusji wykres liniowy, nie świeczkowy. (na tym g..uzik widać)
   3. Jeśli mowa o okresie od marca 2020 to mamy wzrostową piątkę marzec-sierpień (kursach zamknięcia sesji), spadkową trójkę sierpień-październik, i kolejną wzrostową piątkę ze szwajcarską równością fal 3 i 5 od października do stycznia.
   4. Jako że każda teoria najlepiej sprawdza się post factum, za wcześnie osądzać czy był to korekcyjny zygzak 5-3-5, bessy lutowo-marcowej, czy też czeka nas jeszcze trzecia piątka wzrostowa (po krótkiej korekcie efektu stycznia).
   5. Ile by tych piątek nie było, i tak czeka globala wyprawa do poziomów z 2009 roku, bo globalna ekonomia hula na waryjackich papierach

   6
  1. toya

   Wykresy procentowe mowią o wysokości bańki, ale nic nie mówią o jej rozmiarze.

   Przeciez aktualna kapitalizacja calego bitcoina to jakies marne 630mld USD (przy cenie BTC/USD 35k). To wciaz duzo mniej niz wycena np. Tesli.

   Krach na BTC ma zatem wciaz bardzo ograniczony efekt destrukcji bogactwa.

     1. sumadartson

      Ze dwadzieścia lat temu szeroki świat nie tylko czknął lecz zwymiotował czkawką po bankructwie giganta bankowo-inwestycyjnego Barings’a z powodu strat jakie poniósł na japońskich opcjach w wysokości …chłe, chłe… 2 miliardów USD

      3
 5. macarek

  @sumadartson
  Nie wojna a powstania styczniowe tu i za wielką wodą. Lud pracujący nie może już znieść tych zamknięć.
  Rząd robi same błędy od początku i zakiwali się w róg kompletnie.
  Mając szczepionkę powinni szczepić ludzi mobilnych – przerywając transmisję wirusa np. nauczycieli, sprzedawców itd.

  11
  1. toya

   Dla mnie ropa ma juz bardzo ograniczony potencjał wzrostowy. Półtora miesiąca temu pisałem o 54-55 USD jako maks tego ruchu.
   Będę próbował shorcić. Zobaczymy:

   toya 1 grudnia 2020

   (…) Jesli WTI jest teraz w polowie ruchu zainicjowanego w listopadzie to szykuje sie na poziomy ok 54-55 USD gdzie jest opor z lutego – z dawnej przed-Covidowej rzeczywistosci. No ale gdy OIL byl ostatni raz po 55 USD to EUR/USD było po 1.09 Jak to polaczyć? Something’s got to give.”

   1
 6. Bankier1

  Panie WB ja trochę inną teorię od lat słyszałem o tych podatkach ,że do marca Japończycy zbierają kase na zapłacenie podatku od zysku i sprzedają akcje pod to żeby zapłącic podatki a nie że realizują straty podatkowe niby na czym na indeksie USA , DAx i Nikkei mają straty realizować za 2020 ?

  4
    1. digesting slowly

     Globalne korpo często nie mają jakiegoś konkretnego spersonalizowanego właściciela. Nawet główny prezes to słupek. Okazuje się że kapitał jest w rękach jakiś funduszy, które są w rękach jakiś innych funduszy.
     „Pieniądz nie zna narodowości”. Słyszeliście to? Nie wiem jak to kazano rozumieć, ale znaczy to tylko tyle, że narody zostaną ograbione z pieniędzy.

     3
    1. sumadartson

     Do mnie z pretensją o honor? Do lewaków z pretensją paszoł won, tych co zbanowali Trumpa albo tych co zbeszcześcili miejsca kultu religijnego w moim mieście. Honoru będzie lewactwo uczyć szlachtę z prapradziada. Koniec świata jakie to bezczelne na tych wermachtowych łamach otumanione

     5
 7. papatrader

  Wczoraj dołożyłem trzecią L na pszenicy, mam już 3 pozycje otwarte.
  Zobaczymy czy pociągną dalej w górę czy to już są maksy na co ich stać.
  Co do indeksów to zdaje się, że jeszcze trochę miejsca mają do podciągania.

 8. Bankier1

  W poniedziałek do listy funduszy, które ujawniły się z krótką pozycją na CD Projekcie dołączył Egerton Capital.

  Z rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że pięć funduszy posiada na krótko 3,75 proc. akcji CD Projektu. To największa pozycja inwestorów obstawiających spadki.

  1
  1. papatrader

   Wywinęli by niezły numer jakby tak po pyknięciu w te 2100 od razu polecieli w dół.
   Na ten moment nie zakładam takiego scenariusza, oczekuję raczej mocnego wyjścia ponad 2100 w celu wyczyszczenia najzagorzalszych miśków.
   Tak jak wspominałem w moich wcześniejszych analizach dla mnie takim poziomem jest zakres mniej więcej 2250-2350.

   2
 9. Guy Fawkes

  @Lord Sumadartson

  //7. Zasięg obecnej fali C to dno fali korekcyjnej 4 z lat 2014-2015 na poziomie ok. 200 usd za bitkonia.//

  Czyś się acan szaleju najadł???

  Proponuję dać na msze po trzykroć za nieboszczyków i oddalenie ich … miazmatów, tudzież dręczenia dusznego.

  2
 10. Guy Fawkes

  @WB

  Tylko co okaże się na końcu kanarkiem?

  Proponuję krótką zabawę intelektualną, nałożenie dwóch projekcji:
  ośmioletniej spadkowej fazy cyklu dolara i stock to flow bitkonia.

  Nie ma Pan wrażenia, że bitkoń to taki ulepszony i płatnościowy (po lightningu) SDR, który zbłądził pod strzechy?

  Zawsze mi się wydawało, że Satoshi Nakamoto to antysystemowy awatar najgrubszej finansjery w procesie tranzycji od Systemu do Matrixu.

  1. duch_natury

   Darek można zrobić jeszcze alternatywną rozpiskę 5-tki z krótką jedynką.
   Tak czy owak poziom końca trójki z dnia 09.12 – poziom 2023.91 to już świętość 😉
   Jeśli tamto byśmy przebili to moim zdaniem 11.01 zamknęła się cała struktura wzrostowa.
   Na razie stawiam na wariant, że jeszcze hossa nie dała ostatniego słowa. Obserwujmy.

   1
 11. mwfri

  Dziś sprawdzian dla „trendowców”, czy dokupią zgodnie z obowiązującym trendem. :))
  Osobiście mam zamiar dziś zamykać pozycję short po 2000-2015, a może nawet ją odwrócić. Spadek poniżej 2000 w cenach zamknięcia -> znowu short

 12. Darek51234

  Mak, ja oczywiscie mam w glebokim powazaniu fale, ale jesli sie chcemy bawic to nie widze nic szczegolnego w poziomie 2023. spokojnie mozna zjechac nizej. powiem wiecej mozna zjechac nawet do 1500 i nie zaneguje to hossy marcowej.

  2
 13. billy_the_kangoor

  „””macarek 12 stycznia 2021 o 11:44- Odpowiedz
  @sumadartson
  Nie wojna a powstania styczniowe tu i za wielką wodą. Lud pracujący nie może już znieść tych zamknięć.
  Rząd robi same błędy od początku i zakiwali się w róg kompletnie.
  Mając szczepionkę powinni szczepić ludzi mobilnych – przerywając transmisję wirusa np. nauczycieli, sprzedawców itd.””””
  @Macarek,
  To nie rządy robią błędy. Nie piszę tu o polskim, CAŁA EU + UK.
  Muszą zaakceptować ogólne warunki, jakie zastali w obliczu pandemii.
  Władcy zakontraktowali na rok-dwa (zakupili) szczepionki od korpo-władców, więc muszą je zużyć (zapłacić za nie).
  Prezydent US&A przeszedł „cudowne kilkudniowe ozdrowienie” od tych samych, którzy go zainfekowali, więc wie jak to działa. Tylko to tzw „A” umknęło uwadze.
  Teraz próbuje odwrócić kota (może być nawet ten „Jarkowy kot”) ogonem.
  Problem w tym, że ludzie przestali być głupi, a „warzywniacy z Alabamy” nie darują mu taniej sałaty.
  Zawsze ma po swojej stronie prawie 50% ludu (jeden i drugi).
  Rewolucja w USA nabiera tempa.
  Take care,
  b.

  3

Dodaj komentarz